Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Burgemeester

Portefeuille

Burgemeester Janssen van de gemeente Zeist

Algemene coördinatie bestuurszaken, Communicatie en relatiebeheer, Veiligheid en openbare orde:

 •  Veiligheidsdriehoek
 •  Integraal veiligheidsplan
 •  Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 •  Handhaven in samenhang

Versterken en vernieuwen lokale democratie:

 •  Ontwikkeling burgerparticipatie
 •  Ontwikkeling vergadercyclus
 •  Coördinatie maatschappelijke initiatieven
 •  Bestuursstijl
 •  Wijkgericht werken
 •  Raad van de toekomst

Regionale samenwerking:

 •  Bevorderen en coördinatie samenwerking
 •  Uitvoering kader gemeenschappelijke regelingen

Strategisch Financieel Instrumentarium (inclusief risicomanagement)

Horecabeleid (inclusief vergunningverlening)

Wijk/projecten:

 •  Beukbergen

Burgemeester Koos Janssen begon op 16 januari 2006 aan zijn burgemeesterschap in Zeist. Koos Janssen komt uit Soest, waar hij bijna zes jaar het burgemeestersambt bekleedde. In 1993 werd hij burgemeester van de gemeente Bunnik. Zijn politieke loopbaan startte hij in 1986 als wethouder in Woerden. De burgemeester heeft ook een aantal nevenfuncties.

Benoeming van de burgemeester

In tegenstelling tot raadsleden wordt de burgemeester niet gekozen, maar benoemd door de Kroon. De gemeenteraad draagt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties twee kandidaten voor. Op voordracht van de Minister wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit de burgemeester benoemd voor een periode van zes jaar. De burgemeester heeft net als de wethouders een portefeuille. Een bijzondere taak van de burgemeester is de zorg voor openbare orde en veiligheid (brandweer en politie).

Klik op de afbeelding om de weblogs van de burgemeester te lezen

Klik op de afbeelding om naar de nieuwjaarstoespraak (pdf-bestand 27,30 kB) te gaan

 

 

 

 

 

 

Contact

twittervogelVolg de burgemeester op twitter via @janssenkoos


Uitgelicht


Zoeken