Afval scheiden: De Volgende Stap

De gemeente laat op 30 locaties in Zeist bij elkaar bijna 60 ondergrondse afvalcontainers plaatsen. In de meeste gevallen gaat het om containers voor restafval. De containers worden tussen half april en de zomervakantie geplaatst.

Nieuwe ondergrondse afvalcontainers

Op onderstaande kaart ziet u om welke locaties het gaat. De uitleg bij de kleur van de stippen ziet u als u op de pijltjes linksboven in de kaart klikt. 

Voor het selecteren van nieuwe containerlocaties hanteerden we een lijst met 65 criteria. (pdf, 159 KB)

Waarom ondergrondse containers en PMD-kliko’s

We zijn bezig om de mogelijkheden voor het scheiden van afval uit te breiden. Bewoners van een laagbouwwoning krijgen daarom een kliko voor plastic, metaal (blik) en drinkpakken: een PMD-kliko. Een laagbouwwoning is een woning die geen onderdeel is van een flat of appartementencomplex.

We zijn in de gemeente Zeist met z’n allen al goed bezig met het scheiden van afval. Toch produceren we per persoon per jaar nog steeds 200 kilo restafval. Dat restafval verdwijnt in de grijze kliko en wordt niet hergebruikt, maar wordt tegen hoge kosten verbrand.

In het restafval zit nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT), maar ook veel plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken (PMD), zoals melk- en vruchtensappakken. Dat afval kan goed worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Daarom krijgen bewoners van laagbouwwoningen een PMD-kliko. Zodra u PMD gaat scheiden, zult u zien dat u nog weinig restafval overhoudt.

Daarnaast gaat de gemeente flink meer ondergrondse containers plaatsen voor restafval, PMD, glas, papier en textiel. Ook dat vergemakkelijkt het scheiden van afval.

Hieronder leest u meer over hoe en wanneer de gemeente de PMD-kliko’s gaat uitreiken. Ook is er een lijst met vragen en antwoorden over PMD, ondergrondse containers en afval scheiden.

Wat verandert er?

Ongeveer 75% van de inwoners van de laagbouwwoningen in Zeist krijgt de PMD-kliko als extra kliko of heeft deze inmiddels gekregen. Voor ongeveer 25% komt de PMD-kliko in de plaats van de grijze kliko voor restafval. Deze laatste groep brengt dan hun restafval naar een ondergrondse container in de buurt.

Samen met Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) voeren we deze veranderingen per buurt uit. Dit zal tot de zomervakantie duren. 

De veranderingen verschillen per buurt. 

Hieronder staan de veranderingen voor alle buurten op een rij:

Bewoners van buurten met dergelijke woningen krijgen van RMN een extra PMD-kliko. Deze heeft een oranje deksel kunt u gebruiken voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD). Zodra u een PMD-kliko heeft ontvangen, leegt RMN uw grijze kliko (voor restafval) niet meer elke 2 weken, maar elke 4 weken. Mogelijk scheidde u al PMD via de groene zakken die u aan de weg kon zetten. Deze PMD-zakken worden dan niet meer opgehaald. U heeft dan het gemak van een PMD-kliko. Deze kliko’s worden elke 2 weken geleegd door RMN.

Bij bewoners van buurten met dergelijke woningen vervangt RMN de grijze restafvalkliko door een kliko met een oranje deksel. U kunt de nieuwe kliko alleen gebruiken voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD), en niet voor restafval. De PMD-kliko’s worden elke 2 weken door RMN geleegd. Het restafval brengt u naar een ondergrondse container in de buurt, op maximaal 250 meter loopafstand. Deze containers worden tussen half april en de zomervakantie geplaatst. Uiteraard nemen we uw restafvalkliko pas mee, als u de beschikking heeft over een ondergrondse container voor restafval.

Voor sommige mensen is het wegbrengen van restafval een probleem. Voor hen is de Recyclingcoach van RMN beschikbaar: deze denkt mee om een passende oplossing te vinden. Bel RMN op 0900 60 39 222 of mail naar recyclingcoach@rmn.nl. Mogelijk scheidde u al PMD via de groene zakken die u aan de weg kon zetten. Zodra u een PMD-kliko heeft ontvangen, worden deze groene zakken niet meer opgehaald. U heeft dan het gemak van een PMD-kliko.

Woont u in een appartementencomplex of flat? RMN gaat daar de komende jaren ondergrondse containers voor PMD en GFT plaatsen. Op een aantal plekken waar restafvalcontainers nu nog bovengronds staan, worden ze ondergronds geplaatst. Ook plaatst RMN op een aantal plekken extra verzamelcontainers voor glas, papier en textiel. In bijzondere situaties zorgen gemeente en RMN voor een maatwerkoplossing. 

Levert het afvalscheiden voor u problemen? De recyclingcoach is beschikbaar om samen met u oplossingen te vinden. Bel RMN op 0900 60 39 222 of mail naar recyclingcoach@rmn.nl.

Vragen en antwoorden

Mogelijk heeft u nog vragen over de nieuwe PMD-kliko, over de ondergrondse restafvalcontainers, of over zaken die ermee samenhangen. Kijkt u dan in onze lijst van vragen en antwoorden.