Afval scheiden: De Volgende Stap

De gemeente laat op 35 locaties in Zeist bij elkaar bijna 60 ondergrondse afvalcontainers plaatsen. In de meeste gevallen gaat het om containers voor restafval. Volgens de planning worden de containers in de eerste helft van 2022 geplaatst. Op onderstaande kaart ziet u om welke locaties het gaat. De uitleg bij de kleur van de stippen ziet u als u op de pijltjes linksboven in de kaart klikt:

Nieuwe ondergrondse afvalcontainers

Zienswijzen, nota van antwoord

Tot en met 30 september kon u een zogeheten zienswijze (‘formele reactie’) indienen over de locaties voor de ondergrondse containers. De gemeente heeft deze zienswijzen beoordeeld en van een reactie voorzien. Naar aanleiding van de reacties hebben we 4 locaties laten vervallen en hebben we 5 locaties vervangen door andere locaties. Onze reacties op de zienswijzen staan in deze Nota van Antwoord. (pdf, 1.08 MB) Het college van burgemeester en wethouders heeft nu de locaties definitief vastgesteld. De indieners van zienswijzen kunnen hiertegen in beroep bij de Raad van State . Dat geldt ook voor de belanghebbenden die het niet eens zijn met de 5 gewijzigde locaties.

Voor het selecteren van nieuwe containerlocaties hanteren we een lijst met 65 criteria. (pdf, 159 KB)

Waarom ondergrondse containers en PMD-kliko’s

Onze gemeente is bezig om de mogelijkheden voor het scheiden van afval uit te breiden. Bewoners van een laagbouwwoning krijgen daarom een kliko voor plastic, metaal (blik) en drinkpakken: een PMD-kliko. Een laagbouwwoning is een woning die geen onderdeel is van een flat of appartementencomplex.

We zijn in de gemeente Zeist met z’n allen al goed bezig met het scheiden van afval. Toch produceren we per persoon per jaar nog steeds 200 kilo restafval. Dat restafval verdwijnt in de grijze kliko en wordt niet hergebruikt, maar wordt tegen hoge kosten verbrand.

In het restafval zit nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT), maar ook veel plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken (PMD), zoals melk- en vruchtensappakken. Dat afval kan goed worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Daarom krijgen bewoners van laagbouwwoningen een PMD-kliko. Zodra u PMD gaat scheiden, zult u zien dat u nog weinig restafval overhoudt.

Daarnaast gaat de gemeente flink meer ondergrondse containers plaatsen voor restafval, PMD, glas, papier en textiel. Ook dat vergemakkelijkt het scheiden van afval.

Hieronder leest u meer over hoe en wanneer de gemeente de PMD-kliko’s gaat uitreiken. Ook is er een lijst met vragen en antwoorden over PMD, ondergrondse containers en afval scheiden.

Wat verandert er?

Ongeveer 75% van de inwoners van een laagbouwwoning krijgt de PMD-kliko als extra kliko. Voor ongeveer 25% komt de PMD-kliko in de plaats van de grijze kliko voor restafval. Deze laatste groep brengt dan hun restafval naar een ondergrondse container in de buurt.

Samen met Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) voeren we deze veranderingen per buurt uit. De invoering ging in september 2020 van start en is naar verwachting in 2022 afgerond.

De veranderingen verschillen per buurt. 

Hieronder staan de veranderingen voor alle buurten op een rij:

Vragen en antwoorden

Mogelijk heeft u nog vragen over de nieuwe PMD-kliko, over de ondergrondse restafvalcontainers, of over zaken die ermee samenhangen. Kijkt u dan in onze lijst van vragen en antwoorden.