Afval scheiden: De Volgende Stap

Veel bewoners van een laagbouwwoning hebben in 2021 en 2022 een kliko ontvangen voor plastic, metaal (blik) en drinkpakken: een PMD-kliko. Een laagbouwwoning is een woning die geen onderdeel is van een flat of appartementencomplex. Ook heeft de gemeente extra ondergrondse containers voor afvalinzameling laten plaatsen. Dat draagt bij aan het beter scheiden van ons afval.

We zijn in de gemeente Zeist met z’n allen al goed bezig met het scheiden van afval. Toch produceren we per persoon per jaar nog steeds tegen de 200 kilo restafval. Dat restafval verdwijnt in de grijze kliko en wordt niet hergebruikt, maar wordt tegen hoge kosten verbrand. Om afval scheiden te stimuleren hebben we 8000 PMD-kliko’s uitgereikt en 60 ondergrondse containers geplaatst.

PMD-kliko voor laagbouwwoningen

In het restafval zit nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT), maar ook veel plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken (PMD), zoals melk- en vruchtensappakken. Dat afval kan goed worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Vandaar het uitreiken van de PMD-kliko's.

Ondergrondse containers

Wij hebben 60 ondergrondse containers geplaatst voor restafval, PMD, glas, papier en textiel. Ook dat helpt bij het scheiden van afval. Ongeveer 25% van de bewoners van laagbouwwoningen doet het PMD-afval nu in zo’n ondergrondse container. Dat geldt voor bewoners van woningen die staan in wijken met waar de grootte van het perceel gemiddeld kleiner is dan 130 m2. Op deze percelen is weinig ruimte voor een extra kliko. 

Minder restafval

Zodra u PMD gaat scheiden, zult u zien dat u nog weinig restafval overhoudt. Daarom leegt Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) uw grijze kliko (voor restafval) niet meer elke 2 weken, maar elke 4 weken.

Hulp van de recyclingcoach

Levert het afvalscheiden voor u problemen op? De recyclingcoach is beschikbaar om samen met u oplossingen te vinden. Bel RMN op 0900 60 39 222 of mail naar recyclingcoach@rmn.nl.