Afval scheiden: De Volgende Stap

De gemeente Zeist gaat de mogelijkheden voor het scheiden van afval uitbreiden. Bewoners van een laagbouwwoning krijgen daarom een kliko voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD).

Veranderingen per buurt

Ongeveer 75% van deze bewoners krijgt de PMD-kliko als extra kliko. Voor ongeveer 25% komt de PMD-kliko in de plaats van de grijze kliko voor restafval. Deze laatste groep bewoners brengt dan hun restafval naar een ondergrondse container in de buurt.

De gemeente en RMN voeren deze veranderingen per buurt uit. De invoering ging in september 2020 van start en is naar verwachting in de loop van 2021 afgerond.