Bedrijfsafval

Hebt u afval van uw bedrijf, vereniging of organisatie? Dit moet u laten ophalen:

  • Schakel een erkende inzamelaar in die het bedrijfsafval naar een erkende verwerker vervoert. Vind zo'n inzamelaar via de VIHB-lijst of de Afvalgids.
  • Registreer en meld uw afgegeven afval via de afvalstoffenregistratie.

Niet naar het recyclingstation

U mag uw bedrijfsafval dus niet naar een RMN-recyclingstation brengen. Als u daarheen komt met een bedrijfsbusje, moet u kunnen aantonen dat het om huishoudelijk afval gaat. Dit geldt ook voor kleine zelfstandigen en zzp'ers. 

Transport en verwerking van huishoudelijk afval worden namelijk betaald uit de afvalstoffenheffing. En particulieren financieren deze heffing. Niet bedrijven en andere organisaties.