Bedrijfsafval

Voor de inzameling van bedrijfsafval kunnen bedrijven geen gebruik maken van de gemeentelijke afvalinzameling. Bedrijven moeten hun bedrijfsafval laten ophalen door een particulier bedrijf.

Meer informatie over de inzameling van bedrijfsafval kunt u vinden in de Afvalgids.