Vragen en antwoorden over afval scheiden

De gemeente Zeist breidt de mogelijkheden voor het scheiden van afval uit. Dit noemen we Afval scheiden: De Volgende Stap.

Mogelijk heeft u nog vragen over de nieuwe kliko, over de ondergrondse restafvalcontainers, of over zaken die ermee samenhangen. Lees hiervoor de vragen en antwoorden.

Waar komen de ondergrondse containers?

Bekijk de locaties op de kaart.

Hoe zijn de locaties voor de ondergrondse containers gekozen?

Om goede locaties te vinden, zijn locaties getoetst aan een lijst met 65 criteria (pdf, 159 KB) . Die gaan onder meer over loopafstand voor bewoners, ligging van kabels en leidingen, verkeersveiligheid, afstand tot woningen, bereikbaarheid voor de vuilniswagen, bomen, enzovoort.

Wat is de maximale afstand van een woning tot aan de ondergrondse restafvalcontainer?

De maximale afstand is 250 meter.

Gaat een ondergrondse container voor restafval niet stinken?

De containers worden elke week geleegd en in de grond is het koeler, waardoor geurtjes minder snel ontstaan. De containers worden ook twee keer per jaar gereinigd. Als de container toch stinkt, meld het dan bij Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN). Dan pakt RMN uw melding op.

Geeft een ondergrondse container geen geluidsoverlast?

Als de klep van een ondergrondse container te strak staat afgesteld, kan deze geluidsoverlast veroorzaken. Geef dit door aan RMN en uw melding wordt opgepakt.

Wat is PMD?

PMD is een afkorting voor plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken (pakken voor melk, vla, vruchtensappen en dergelijke). Maar niet álle plastic en ál het metaal kan bij het PMD. Lees meer over PMD op de pagina Afvalsoorten. Op deze pagina vindt u ook tips om het scheiden van afval makkelijker te maken. Ook kunt u de RMN-app downloaden. Deze app vertelt u ook wanneer welk afval wordt opgehaald.

Waarom duurt het zo lang voordat ik een PMD-kliko krijg?

Veel buurten hebben inmiddels een PMD-kliko. Maar in een aantal buurten moet de PMD-kliko nog worden uitgereikt. Deze buurten moeten wachten op de plaatsing van ondergrondse containers voor restafval. Zelfs als u uw grijze kliko voor restafval behoudt, en dus niet uw restafval aflevert in een ondergrondse container, moet u hierop wachten. Dat komt doordat het inplannen van de inzamelroutes van huisvuilwagens een ingewikkelde puzzel is, waarbij alles met alles samenhangt.

Mag ik afgesloten zakken met PMD in de PMD-kliko gooien? Of moet PMD ‘los’ in de kliko?

Dat mag in afgesloten zakken. Maar niet in zwarte vuilniszakken, die kunnen we niet recyclen.

Kan ik de kliko voor PMD weigeren?

Nee, dat kan niet. De kliko hoort niet bij u als inwoner, maar bij uw huisadres.

Kan ik mijn PMD in zakken blijven aanbieden, nadat in mijn buurt PMD-kliko’s zijn uitgedeeld?

Nee, dat kan niet. De wagens die de PMD-kliko’s legen, zijn niet geschikt voor het ophalen van losse zakken. De kliko’s worden namelijk met een zijlader geleegd. Er loopt niemand bij die losse zakken in de wagen gooit. Het zou heel duur worden als we ook PMD-zakken blijven ophalen. 

Ik wil niet al het plastic apart houden, want dat gaat stinken. Ben ik verplicht om al het plastic apart te houden?

Hoe beter we scheiden, hoe minder restafval we hebben. Dat wordt namelijk steeds duurder om te verbranden. Het gescheiden afval wordt weer gerecycled. De PMD-kliko wordt vaker geleegd dan de kliko voor restafval, dus u kunt plastic ook om die reden beter in de PMD-kliko doen. Dat kan eventueel in afgesloten plastic zakken, om geuren te voorkomen. U kunt de bakjes even omspoelen. Dat scheelt luchtjes in de PMD-kliko.

Ik heb te horen gekregen dat ik restafval naar een ondergrondse container moet gaan brengen. Maar ik hou liever mijn grijze kliko voor restafval. Kan dat?

Nee, dat kan helaas niet. Dan zou de vuilniswagen speciaal voor u langs uw woning moeten rijden. Dat is erg kostbaar.

Ik woon in een buurt waar we een 4e kliko krijgen, maar ik breng het restafval liever naar een ondergrondse container. Kan dat?

Als er genoeg ruimte is in de ondergrondse container, kan dat. U kunt een afspraak maken met de recyclingcoach en die kijkt of die ruimte er is. Bel Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) op 0900 60 39 222 of mail naar recyclingcoach@rmn.nl. Als het mogelijk blijkt, regelt RMN dat u een pasje krijgt voor de ondergrondse container bij u in de buurt. We kunnen geen extra ondergrondse container plaatsen. Dat is erg kostbaar.

Ik ken of ben iemand die zijn of haar restafval niet zelf weg kan brengen. Zijn er in dat geval andere oplossingen?

De recyclingcoach is beschikbaar om samen met u een oplossing te vinden. Bel RMN op 0900 60 39 222 of mail naar recyclingcoach@rmn.nl.

Wat moet ik doen als ik geen ruimte heb voor 3 of 4 containers?

U kunt kleinere kliko’s (140 liter) voor papier, restafval, PMD en GFT aanvragen bij Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Het aanvragen van een kleinere kliko voor PMD kan pas 3 maanden nadat u de PMD-kliko van 240 liter heeft ontvangen. Ook kunt u papier wegbrengen bij een grote boven- of ondergrondsepapiercontainer in de buurt. U kunt dan RMN vragen uw kliko voor oud papier mee te nemen.

Kan ik een kleinere kliko krijgen voor GFT, papier, PMD of restafafval?

Ja, alleen voor PMD kan dat pas 3 maanden nadat u de PMD-kliko van 240 liter heeft ontvangen. Dat doen we omdat de ervaring leert dat inwoners na enkele maanden gebruik het best kunnen inschatten welk formaat kliko ze nodig hebben. Het aanvragen van een kleinere kliko (140 liter) voor PMD, GFT, papier of restafval kan via RMN.

Ik heb geen achterom en mijn voortuin is te klein. Wat moet ik doen?

U kunt kleinere kliko’s (140 liter) voor papier, restafval, PMD en GFT aanvragen bij RMN. Het aanvragen van een kleinere kliko voor PMD kan pas 3 maanden nadat u de PMD-kliko van 240 liter heeft ontvangen. Ook kunt u papier wegbrengen bij een grote boven- of ondergrondse papiercontainer in de buurt. U kunt dan RMN vragen uw kliko voor oud papier mee te nemen.

Ik heb geen ruimte beschikbaar voor een extra kliko, kan ik deze weigeren?

Nee, u mag de extra kliko niet weigeren. U kunt wél kleinere kliko’s (140 liter) voor papier, restafval, PMD en GFT aanvragen bij RMN. Het aanvragen van een kleinere kliko voor PMD kan pas 3 maanden nadat u de PMD-kliko van 240 liter heeft ontvangen. Ook kunt u papier wegbrengen bij een grote boven- of ondergrondse papiercontainer in de buurt. U kunt dan RMN vragen uw kliko voor oud papier mee te nemen.

Nadat u een PMD-kliko heeft gekregen, leegt RMN de restafvalkliko niet meer eens per 2 weken, maar eens per 4 weken. 

Ik heb nu 2 grijze kliko’s. Wat gebeurt daarmee?

In buurten waar de grijze kliko’s voor restafval worden meegenomen, worden die beide meegenomen.

In wijken waar men de grijze kliko mag houden, mag men nu nog maar 1 grijze kliko hebben. Per 1 januari 2021 is ons beleid daarover veranderd.

Wat gebeurt er met de grijze kliko’s die RMN inneemt?

Die kliko’s worden tot kleine deeltjes vermalen en daarvan worden nieuwe kliko’s gemaakt. Ook de PMD-kliko’s die nu worden uitgereikt, zijn van oude kliko’s gemaakt.

Hoe groot zijn de kliko's?

U krijgt standaard een PMD-kliko van 240 liter. Na 3 maanden kunt u deze via RMN laten inruilen voor het kleinere formaat van 140 liter.

Hoe zien de kliko's er uit?

Het gaat om nieuwe grijze kliko’s met een gekleurd deksel. De PMD-kliko heeft een oranje deksel.

Kan ik een extra kliko krijgen?

Voor alle kliko’s, behalve de restafvalkliko, kunt u gratis een extra kliko bestellen bij RMN.

Kan ik een grotere of kleinere kliko krijgen?

Er zijn geen kliko’s groter dan 240 liter. Vanaf 3 maanden na de uitgifte van de grote PMD-kliko kunt u een kleinere kliko van 140 liter bij RMN aanvragen.

Mijn grijze restafvalkliko wordt nog 1 keer per 4 weken geleegd, maar is al veel eerder vol. Wat nu?

U doet alle plastic verpakkingen, blikjes, aluminiumfolie en drankpakken al bij het PMD? Gooit u alle etensresten al in de GFT-kliko? De recyclingcoach van RMN kan u helpen te bekijken hoe u de hoeveelheid restafval misschien toch verder kunt laten afnemen. Informatie over afval scheiden en contactgegevens van de recyclingcoach staan op rmn.nl/tips-afval-scheiden.

Misschien heeft u een klein formaat restafvalkliko. Als uw restafvalkliko smaller is dan de PMD-kliko die u heeft gekregen, dan heeft u een klein model van 140 liter. U kunt die dan gratis door RMN laten verwisselen door een groter model van 240 liter.

Gaat de restafvalkliko niet stinken als hij maar eens in de 4 weken geleegd wordt?

GFT-afval, en vooral etensresten, geven de meeste kans op reuk. Doe die in GFT-kliko, die wordt 1 keer per 2 weken geleegd en in de zomermaanden zelfs wekelijks. Of stop het restafval in afgesloten zakken.

Waarom moeten we ons afval nog meer gaan scheiden?

Dit is goed voor het milieu. Grondstoffen zijn eindig, dus moeten we ze hergebruiken. Restafval laten verbranden, is erg duur. En PMD-afval dat we gescheiden inzamelen, levert juist geld op. Alle kosten en opbrengsten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing die inwoners betalen. Landelijk is afgesproken dat alle gemeenten streven naar maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar.

Nascheiding is toch veel beter?

Regelmatig horen we de suggestie dat nascheiding (door machines) betere scheidingsresultaten oplevert dan voorscheiding (door inwoners). Dat is in sommige gevallen wél, maar in de meeste gevallen niet realistisch. Een toelichting daarop vindt u op de pagina Feiten en fabels over afval scheiden.

Is mijn bijdrage aan afvalscheiding geen druppel op de gloeiende plaat?

Niet alleen thuis, maar ook op kantoor, station of sportvereniging produceren we veel afval. Het scheiden van ook dit afval levert grote milieuwinst op. Met elkaar kunnen we dus een enorm verschil maken. Lees hierover meer op de pagina Fabels en feiten over afval scheiden.

Afval scheiden is geldverspilling

Door goed te scheiden (alles in de juiste container doen) wordt de kwaliteit van de ingezamelde materialen zo hoog mogelijk. De ene afvalstroom levert meer op dan de andere, dat is waar. Maar in gemeenten waar bewoners het beste hun afval scheiden, betalen de bewoners de laagste afvalstoffenheffing. Lees hier meer over op de pagina Fabels en feiten over afval scheiden.

Restafval brengen of afval scheiden is een hoop gedoe

We kunnen ons voorstellen dat dat zo lijkt als u daar nog niet mee begonnen bent. Maar u zult waarschijnlijk ervaren dat afval scheiden best snel went. En als u PMD en GFT apart inzamelt, houdt u echt weinig restafval over.

Op de website van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) kunt u lezen welk afval in welke kliko hoort. Als u twijfelt over of iets bij PMD hoort, gooit u het dan bij het restafval.

Gaan we minder afvalstoffenheffing betalen als we meer afval gaan scheiden?

Nee, helaas zijn er meerdere oorzaken waardoor de afvalstoffenheffing waarschijnlijk zal stijgen. Maar beter afval scheiden zorgt er wél voor dat de afvalstoffenheffing minder snel zal stijgen. Het verwerken van restafval is namelijk heel duur. GFT verwerken is minder duur. En glas, papier en PMD levert, als gescheiden afval, juist geld óp.

Hoe komt het dat de afvalstoffenheffing de laatste jaren zo sterk stijgt?

Dat heeft de afgelopen jaren meerdere oorzaken gehad:

  • Alle kosten voor afvalinzameling en –verwerking moeten we doorberekenen in de afvalstoffenheffing. Dat is in het verleden een paar jaar niet gebeurd, en dat hebben we moeten rechttrekken.
  • Het Rijk heeft meerdere jaren achter elkaar de belasting op het verbranden van restafval verhoogd. Zo wil het Rijk stimuleren dat we zoveel mogelijk afval scheiden en zo weinig mogelijk restafval overhouden.
  • Ook liep het oude, meerjarige, voordelige contract voor afvalverwerking af. We hebben nieuwe contracten moeten afsluiten en de marktpartijen rekenen inmiddels flink hogere tarieven voor het verwerken van de diverse soorten afval.

Gaan we binnenkort ook per kilo of hoeveelheid afval betalen?

Vooralsnog is de gemeente niet van plan om deze manier van betalen voor afval inzamelen in te voeren. Hoe volgende gemeenteraden daarover denken is op dit moment uiteraard niet te voorspellen.

Kan ik luiers of incontinentiemateriaal apart aanbieden?

Ja, dat kan. U kunt luiers en incontinentiemateriaal apart inleveren op een inzamelpunt met luiercontainers.

Ik ben stomapatient en heb veel medisch afval. Kan ik een (extra) container krijgen of kan mijn kliko vaker geleegd worden?

U kunt via RMN contact opnemen met de Recyclingcoach van RMN en die kan met u kijken wat de oplossing voor uw probleem kan zijn. Mail naar info@rmn.nl of bel 0900-6039222.

Gaat de gemeente ook handhaven op het naleven van de regels?

De handhavers van de gemeente (boa's) mogen beboeten als ze zien dat er spullen naast de kliko’s worden gezet. In 2022 is er speciaal voor dit onderwerp een handhaver aangenomen. Ze schrijven dan een boete van 100 of 225 euro uit aan degene die het erbij heeft geplaatst. RMN mag in de kliko kijken of u er het juiste afval in heeft gedaan. Zit er verkeerd afval in de kliko, dan mag RMN deze weigeren te legen.

Hoe voorkomt de gemeente dat mensen afval gaan bijplaatsen bij ondergrondse containers?

Handhavers van de gemeente houden dat in de gaten en onderzoeken of ze kunnen zien bij welk adres het bijgeplaatst afval hoort. Ze gaan die bewoners dan informeren over de regels. Mogelijk schrijven ze een boete uit. Soms plaatsen mensen bij, omdat een ondergrondse container vol is. Alle nieuwe containers voor restafval hebben een melder die de RMN een seintje geeft als ze vol zijn. RMN leegt de betreffende container dan eerder. En ze bekijken wat de oorzaak is waardoor de container zo snel vol is.

Soms is een container in storing. Als u dat bij RMN meldt, lost RMN het op. Het telefoonnummer staat op de container.

Mijn kliko wordt niet geleegd als er verkeerd afval in zit. Maar wat als iemand anders dat er in heeft gedaan?

De RMN kan weigeren uw kliko te legen, als er afval in zit dat er niet in hoort. U moet dan het ‘verkeerde afval’ eruit halen en de kliko op de volgende inzameldag weer aanbieden. Tips:

  • Zet uw kliko niet eerder buiten dan is toegestaan, dat verkort de tijd voor anderen om er ander afval in te gooien.
  • Bied alleen volle kliko’s aan, dan is er geen ruimte voor ander afval.

Kan ik het afval scheiden ook weigeren?

U bent als inwoner niet verplicht te scheiden. Maar het is wel verboden om het scheiden van afval tegen te werken door afval in kliko’s of containers te gooien die daarvoor niet zijn bedoeld. Ook bent u verplicht kliko’s te accepteren en te stallen op uw eigen perceel. Als u geen afval scheidt, en dus alles in de restafvalkliko doet, maakt u het wel lastiger voor uzelf. De grijze kliko voor restafval raakt dan waarschijnlijk vol, ruim voordat deze wordt geleegd. Dat gebeurt immers maar één keer per 4 weken. En als u uw restafval wegbrengt naar een ondergrondse container in de buurt, dan zult u – als u geen afval scheidt – vaker restafval naar die container moeten brengen. 

U kunt samen met de recyclingcoach kijken hoe u eenvoudig afval kunt scheiden. Bel RMN op 0900 603 9222 of mail naar recyclingcoach@rmn.nl.

Ik breng mijn afval naar boven- of ondergrondse containers in de buurt, en heb daarom geen kliko’s nodig.

De kliko’s voor GFT, PMD en restafval horen bij de woning. Die kunt u dus niet mee laten nemen door RMN. Alleen de kliko voor oud papier kunt u wél mee laten nemen door RMN, als u dat wilt.

Wilt u uw restafval ook naar een ondergrondse container brengen? Vraag RMN dan om een pas om deze container open te doen. U behoudt echter wel uw grijze kliko.

Hoe vaak worden de kliko’s geleegd?

Dat kunt u zien op de inzamelkalender op rmn.nl. Het staat ook in de app van RMN die u kunt downloaden. Via die app krijgt u de dag ervoor een herinneringsmelding.

Welk afval moet in welke container?

Kijk hiervoor op rmn.nl of kijk in de RMN-app die u kunt downloaden via uw app store.

Eerder heette dit toch ‘omgekeerd inzamelen’? Waarom is dat veranderd?

'Omgekeerd inzamelen' bleek een te moeilijke naam. Die naam vraagt altijd veel uitleg. Daarom hebben we voor een andere naam gekozen: ‘Afval scheiden: de volgende stap’.

Die uitleg bij 'omgekeerd inzamelen' is overigens: vroeger verleenden we hoge service bij het inzamelen van restafval, en moest men meer moeite doen voor afval scheiden. Nu bieden we hoge service rond scheiden, en bieden we (iets) minder service rond het inzamelen van restafval. We hebben dus een flinke draai gemaakt in hoe we het inzamelen aanpakken. Dat bedoelen we met 'omgekeerd'.