Wateroverlast

Door de klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. De riolering, sloten en vijvers zijn niet altijd in staat om deze hevige neerslag goed te verwerken. Water op straat is acceptabel, zolang wij samen met u maar kunnen verhinderen dat regenwater in uw woning terechtkomt.

Wat kunt u doen?

  • Regent het niet meer en staat het water er na 1 uur nog? Bel tijdens kantooruren met 14 030 of meld wateroverlast.
  • Is het water via de weg gekomen en staat het nu in uw huis, tuin of kelder? Bel tijdens kantooruren met 14 030 of meld wateroverlast.
  • Komt het water omhoog via het riool omhoog? Dan volgt u de procedure bij verstopt riool.
  • Is uw kelder ondergelopen? Neem dan contact op met de brandweer, via 088 878 10 00. De gemeente pompt geen kelders leeg.
  • Is er een spoedeisende situatie door wateroverlast? Alleen bij spoedeisende hulp kunt u bellen met 112.
  • Heeft u schade door wateroverlast? Meld die dan bij uw eigen verzekeraar.

Wateroverlast melden

De gemeente onderzoekt waar maatregelen nodig zijn om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Om een goed inzicht te krijgen waar zich de problemen voordoen, hoort de gemeente graag wanneer u wateroverlast heeft. We vinden het fijn als u foto's kan bijvoegen zodat we een goed beeld krijgen van de situatie.

Wateroverlast melden