Wateroverlast

Door de klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. De riolering, sloten en vijvers zijn niet altijd in staat om deze hevige neerslag goed te verwerken. Water op straat is acceptabel, zolang wij samen met u maar kunnen verhinderen dat regenwater in uw woning terechtkomt.

Ook kan langdurige regen leiden tot verhoging van de grondwaterstand. Dat weer kan leiden tot water in kelders, souterrains en kruipruimtes. De eigenaar van het perceel, de gemeente en het waterschap hebben elk een eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om overlast door grondwater.

Overlast - wat kunt u doen?

  • Komt het water via het riool omhoog? Dan volgt u de procedure bij verstopt riool.
  • Is uw kelder of souterrain ondergelopen met grondwater? Dan is de vloer of wand waarschijnlijk niet waterdicht. De woningeigenaar moet hier zelf voor zorgen. Waterdicht maken kan zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Vraag een deskundig bedrijf om advies.
  • Is uw kruipruimte ondergelopen met grondwater? Het hoeft niet erg te zijn dat u enkele weken of maanden grondwater in de kruipruimte heeft staan. Op het moment dat de neerslag minder wordt, zakt de grondwaterstand ook weer. Als het langer duurt of vaker voorkomt dan is het wel mogelijk dat leidingen in de kruipruimte aantasten. De woningeigenaar moet daar dan zelf maatregelen voor treffen. Vraag advies bij een installatiebedrijf.
  • Is de luchtvochtigheid in de leefruimten van uw woning hoog, bijvoorbeeld door water in de kruipruimte? U kunt dat meten met hulp van eenvoudige luchtvochtigheidsmeter (hygrometers). Als de luchtvochtigheid te hoog is, is het belangrijk dat u goed ventileert.
  • Is er risico op kortsluiting? Bel dan de brandweer via 0900 0904.
  • Ziet u losliggende putdeksels op straat? Bel dan de brandweer via 0900 0904.
  • Is er een spoedeisende situatie door wateroverlast? Alleen bij spoedeisende hulp kunt u bellen met 112.
  • Heeft u schade door wateroverlast? Meld die dan bij uw eigen verzekeraar.

Duur van grondwateroverlast

Hoe lang grondwateroverlast duurt, is moeilijk te voorspellen. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die valt. Tegelijkertijd zien we ook een vertragend effect. Want het duurt even voordat het regenwater dat boven op de Utrechtse Heuvelrug valt via de bodem naar de lagere delen stroomt. Daarom kan het even duren voordat de grondwaterstand daalt en de overlast voorbij is.

Vaker nattere winters

Het klimaat verandert. We zien daardoor dat de winterse maanden natter worden. De periode oktober 2023 tot en met december 2023 was naar verwachting wel een echte uitschieter, want dit was de natste periode ooit gemeten (sinds 1906). Tegelijkertijd is de verwachting wel dat het de komende decennia steeds iets natter wordt in de winter.

Inzicht in wateroverlast

Om een goed inzicht te krijgen waar wateroverlast optreedt, horen wij graag wanneer u wateroverlast heeft. Wilt u dan deze wateroverlast melden? Let op: we kunnen de overlast dan niet direct voor u oplossen! We gebruiken uw informatie alleen om maatregelen te bedenken waardoor we deze wateroverlast in de toekomst kunnen voorkomen.

We ontvangen graag uw melding indien:

  • Het niet meer regent en het water staat er na 1 uur nog
  • Het regenwater is via de weg gekomen en staat nu in uw huis, tuin of kelder

We vinden het fijn als u foto's kan bijvoegen zodat we een goed beeld krijgen van de situatie.