Wateroverlast

Door de klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. De riolering, maar ook sloten en vijvers, zijn niet altijd in staat om deze hevige neerslag goed te verwerken. Water op straat is acceptabel, zolang wij samen met u maar kunnen verhinderen dat regenwater in uw woning terecht komt.

Wateroverlast melden

De gemeente onderzoekt waar maatregelen nodig zijn om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Om een goed inzicht te krijgen waar zich de problemen voor doen, hoort de gemeente graag wanneer u wateroverlast heeft. We vinden het fijn als u foto's kan bijvoegen om een goed beeld te krijgen van de situatie.

Wateroverlast melden