Derde corona ondersteuningspakket

Het coronavirus heeft 2 jaar een stempel gedrukt op ons doen en laten. Ook in Zeist. De laatste lock down eindigde in de loop van januari 2022.De pandemie lijkt voorbij, maar de financiƫle effecten zijn nog keihard voelbaar. Bovendien is er onzekerheid of het virus niet toch weer de kop zal opsteken, met alle gevolgen van dien.

De gemeente heeft in 2020 en 2021 het eerste en tweede corona ondersteuningspakket beschikbaar gesteld. Op 19 april 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het derde ondersteuningspakket. Met dit derde pakket bieden we financiƫle steun en geven we een impuls aan nieuwe initiatieven.

Het derde ondersteuningspakket richt zich op de volgende doelgroepen: