Steunpakket ondernemers

De ondernemers in de detailhandel en horeca hebben het zwaar gehad. Wat de winkels betreft, gaat het vooral om de niet-essentiële winkels. Deze ondernemers kregen te maken met steeds terugkerende beperkende maatregelen, variërend van beperkingen op de openingstijden tot een volledige lockdown. De laatste lockdown eindigde op 15 januari 2022. 

Ondernemers staken maandelijks veel eigen geld in de zaak om de vaste lasten te kunnen betalen. Geld dat bedoeld was voor pensioen, investeringen en gewoon als inkomen. Dat geld raakte op. De financiële en mentale nood is groot. We willen de ondernemers dan ook steunen op de volgende manieren:

Ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronamaatregelen, kunnen terecht bij het ondernemersloket. Samen kijken we of u optimaal gebruikmaakt van alle regelingen die beschikbaar zijn. Waar nodig brengen we u in contact met andere instanties voor specifieke expertise.

Door het invullen van het onderstaande contactformulier, maakt u uw vraag helder. Wij plannen dan een afspraak voor een gesprek met u in. Dit loket is een samenwerking tussen gemeente en de Regionale Sociale Dienst (RSD).

Ondernemersloket

Precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond. Een ondernemer betaalt bijvoorbeeld precario voor het plaatsen van een reclamebord of banier boven of terras op de openbare weg.

Voor het jaar 2022 heft de gemeente geen precariobelasting. Het gaat in totaal om een bedrag van € 150.000,-.

Wij heffen reclamebelasting bij ondernemers in het centrum van Zeist. Dit gebeurt op verzoek van diezelfde ondernemers. De opbrengst gaat naar Stichting Hart van Zeist, een samenwerking van vastgoedeigenaren, de gemeente en de vereniging Centrum Zeist. Wij leggen daar elk jaar € 150.000,- bij. Hart van Zeist besteedt dit geld onder andere aan reclame, marketing, hulp van ondernemers, de wintersfeer-verlichting, evenementen enzovoort.

De gemeente heft voor het jaar 2022 geen reclamebelasting.

Wij bespreken met Hart van Zeist welk bedrag nodig is om de gewenste activiteiten te kunnen organiseren. Dat bedrag wordt door de gemeente gecompenseerd tot een bedrag van maximaal € 175.000,-.

We zien dat een aantal ondernemers ondanks alle tegenslag een ongekende veerkracht toont en ideeën heeft om de boel weer aan de praat te krijgen. Helaas zijn zij vaak door alle financiële reserves heen en zijn er geen middelen om nieuwe initiatieven te ontplooien. Die ondernemers willen wij helpen met een impulssubsidie. De impulssubsidie is niet bedoeld voor solo-initiatieven en ook niet voor het ledigen van (individuele) financiële nood. De impulssubsidie is bedoeld voor gezamenlijke initiatieven van samenwerkende ondernemers. Bijvoorbeeld het organiseren van een proeverij in een winkelstraat of winkelcentrum, een gratis appeltaartactie in de horeca of een ander (en nog veel beter) initiatief.

Het beschikbaar budget is € 100.000,-. De aanvragen worden beoordeeld op inhoud, uitvoerbaarheid, verwacht effect, relevantie en kosten-batenverhouding. Een aanvraag kan worden afgewezen, toegewezen of gedeeltelijk toegewezen. Wanneer het totaal aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, geldt de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Hierbij worden de eerdere aanvragen vóór de latere aanvragen beoordeeld en zo mogelijk toegewezen, totdat het budget op is.

Impulssubsidie aanvragen

U moet de begroting van de activiteit uploaden bij uw online aanvraag.

Het 2e ondersteuningspakket omvatte een extra investering van € 150.000,- voor een periode van 2 jaar in de toeristische sector in Zeist. Er is ingezet op een online campagne om de activiteiten in Zeist onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via opdeheuvelrug.nl, cultuurinzeist.nl, Facebook en Instagram. Ook is er een online toolkit voor ondernemers ontwikkeld voor het maken van online promotie.

Naast de online campagne is ook een offline campagne Zomer in Zeist opgezet. Deze bestond onder andere uit het plaatsen van strandstoelen en beachvlaggen in het centrum van Zeist. En het verspreiden van folders en posters met daarop informatie voor bezoekers en bewoners. Ook zijn er 280 borden neergezet langs de wegen in 7 omliggende gemeenten en in Zeist.

Van het budget van € 150.000,- is in 2021 een bedrag van € 45.000,- besteed. Het resterende deel van € 105.000,- wordt in 2022 ingezet voor een verdere uitwerking en concretisering van de activiteiten die in  2021 zijn gestart.

De regeling is inmiddels gesloten.

Het kabinet heeft opnieuw extra middelen vrijgemaakt om bij te dragen in de kosten die ondernemers, instellingen en verenigingen maken voor het controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB). De middelen zijn via de gemeenten verdeeld om lokaal maatwerk richting de ondernemers mogelijk te maken. De regeling was bedoeld voor ondernemers in de CTB-plichtige sectoren, zoals de horeca en sportclubs, voor wie toegangscontrole een extra taak is, en waar normaal gesproken geen toegangsbewijs nodig is om binnen te komen.

Voor Zeist was een bedrag beschikbaar van € 250.000,-. Ondernemers konden een declaratie indienen voor hun werkelijke kosten in de periode 1 januari tot 27 maart 2022.