Steunpakket sport en bewegen

De coronacrisis heeft een grote invloed op de sportaanbieders. Geld waar jarenlang voor gespaard is om in de toekomst investeringen te kunnen doen, zien ze verdampen. De gemeente Zeist heeft daarom besloten de sportsector te helpen met een derde ondersteuningspakket.

Impulssubsidie sport en bewegen

De impulssubsidie sport is beschikbaar voor initiatieven die erop zijn gericht om meer inwoners in beweging te krijgen en houden. Door de binding van leden te vergroten en nieuwe leden te werven. Denk aan toernooien, evenementen, promotieactiviteiten of anderszins. De subsidie is beschikbaar voor:

  • Sportaanbieders in de gemeente Zeist die al een subsidierelatie met de gemeente hebben.
  • ZZP'ers gevestigd/wonend in de gemeente Zeist die in 2021 voor minimaal 30 inwoners van de gemeente Zeist sportbeoefening aanboden.

Beschikbaar budget is € 100.000,-. Maximaal aan te vragen bedrag per partij is € 5.000,-.

De aanvragen worden beoordeeld op inhoud, uitvoerbaarheid, verwacht effect, relevantie en verhouding kosten/ baten. De accounthouder kan een aanvraag afwijzen, toewijzen of gedeeltelijk toewijzen. Wanneer het totaal van aanvragen het beschikbaar budget overschrijdt, geldt de volgorde van aanvragen, waarbij de eerdere aanvragen vóór de latere aanvragen worden beoordeeld en zo mogelijk toegewezen, totdat het budget op is. 

Impulssubsidie aanvragen

U moet de begroting van de activiteit uploaden bij uw online aanvraag.