Duurzaam Zeist

Steeds meer Zeistenaren vinden duurzaamheid vanzelfsprekend. De gemeente ook! Daarom stimuleren en ondersteunen we duurzame initiatieven van inwoners en bedrijven. Bijvoorbeeld om energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen te nemen. Ook proberen we zelf het goede voorbeeld te geven. De gemeentelijke ambities staan beschreven in de Brede Milieu Visie.

Op deze pagina vindt u informatie en tips om duurzamer en milieuvriendelijker te wonen, leven en werken.

Aanmelden nieuwsbrief

We kunnen onze leefomgeving leefbaarder en duurzamer maken, door bij bouwen en verbouwen rekening te houden met hergebruik van materialen, natuur en milieu, hittestress, energieverbruik, en periodes van droogte en wateroverlast. Het Duurzaam Bouwen-beleid biedt helderheid over de eisen en ambities op het gebied van duurzaam bouwen bij nieuwbouw en renovaties.

Lees meer over duurzaam (ver)bouwen.

Samen Duurzaam Zeist is een brede groep van inwoners, ondernemers en gemeente sámen. Deze beweging ontwikkelt initiatieven die bijdragen aan een duurzaam, groen en gezond Zeist en staat open voor iedereen met goede ideeën en zin om aan te pakken. Meer weten, of meedoen? Kijk op:

samenduurzaamzeist.nl

Klimaatverandering is al merkbaar. Extreem weer doet al veel schade aan natuur en aan samenlevingen. Dat is het slechte nieuws. Om dit tegen te gaan, moeten we broeikasgassen terugbrengen en we moeten af van fossiele brandstoffen. En dát is ook het goede nieuws: door over te gaan naar nieuwe, duurzame energie voor Zeist, bouwen we aan een schoner, gezonder en groener Zeist. Samen werken we aan nieuwe oplossingen en dragen we bij aan een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Hier vindt u meer informatie over Nieuwe energie voor Zeist.

Milieucentraal.nl is een onafhankelijke website met zeer veel informatie en tips op het gebied van energie en milieu. Van woningisolatie tot zuinige cv-ketels en wasdrogers. Van milieubewust eten tot duurzaam vervoer.

MilieuCentraal.nl

Klimaatklaar.nl is een initiatief van de 14 gemeenten binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap (waterschap) De Stichtse Rijnlanden en het waterschap zelf. Als inwoner kun je op verschillende manieren aan de slag met het klimaatbestendig maken van jouw omgeving. Door jouw bijdrage help je mee aan het voorkomen van wateroverlast, droogte, hittestress en verbeteren van de biodiversiteit.

Klimaatklaar.nl

De eerste slimme bandenpomp in Zeist staat op het parkeerterrein naast Slot Zeist. In Nederland rijdt 63% van de auto’s met te zachte banden. Dat resulteert in extra CO2-uitstoot, brandstofverbruik, bandenslijtage en een langere remweg. U kunt de bandenpomp gratis gebruiken voor uw auto, aanhanger of scooter, om dat te voorkomen.

Hier vindt u meer informatie over de duurzame bandenpomp

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verzorgt de afvalverzameling. Hier vind u meer informatie over de afvalkalender, afvalscheiding (PMD), grofvuil en afvalstoffenheffing.  

Veel mensen hebben een open haard, een houtkachel of een vuurkorf en stoken deze overwegend vanwege de gezellige sfeer. Velen weten echter niet dat het stoken van hout voor omwonenden tot overlast kan leiden en effecten heeft op onze gezondheid en het milieu.

Hier vind u meer informatie over verantwoord hout stoken.