Plan voor 114 openbare laadpalen

Steeds meer bewoners ruilen hun benzineauto of dieselauto in voor een elektrische auto. Dat is een goede ontwikkeling, want dat zorgt voor schonere lucht en minder geluid in onze wijken. En het helpt om klimaatopwarming tegen te gaan. Om het groeiende aantal elektrische auto’s van stroom te kunnen voorzien, hebben we de komende jaren meer openbare laadpalen nodig. Wij hebben eind oktober een plan bekendgemaakt met 114 locaties in de openbare ruimte, waar in de toekomst laadpalen kunnen komen te staan. Omwonenden van de 114 locaties konden daarop reageren.

Geen 114 maar 98 locaties

Naar aanleiding van de reacties, vallen er 16 locaties af en voor 32 plekken is er gekozen voor een andere locatie. Op die locaties kunnen dan tussen 2023 en 2027 laadpalen worden geplaatst, na aanvragen van bewoners of de exploitant van laadpalen.

Waarom dit plan?

Door deze locaties in 1 keer aan te wijzen kunnen we toekomstige aanvragen van inwoners voor een laadpaal, 2 maanden sneller afhandelen dan nu het geval is. Zo stimuleren we de beweging naar ‘schoon’ rijden. Bovendien informeren we omwonenden, nu in een vroeg stadium, zodat zij nog invloed kunnen uitoefenen.

Meedenken

U kon tot en met 27 november 2022 via een reactieformulier aangeven wat u vindt van de voorkeurslocatie(s) bij u in de buurt. 

Formeel besluit over locaties

De volgende stap is dat de gemeente de (al dan niet gewijzigde) locaties formeel vastlegt in een zogeheten ‘verkeersbesluit’. In januari 2023 publiceren we dat besluit in de Nieuwsbode. Daarna kunt u bezwaar indienen als u dat wenst.

Voorkeurslocaties

U kunt op verschillende manieren zien welke voorkeurslocaties voor laadpalen wij hebben geselecteerd: 

 • (Tijdelijke) aanduidingen op de stoep waar de laadpalen komen
 • We hebben de locaties op een digitale kaart gezet
 • In de lijst met adressen kunt u de voorkeurslocaties terugvinden 

De 114 locaties zijn de locaties die het college van burgemeester en wethouders aan de inwoners heeft voorgelegd. Deze locaties kunnen dus nog wijzigen naar aanleiding van de ingediende reacties. De gewijzigde kaart is medio januari te vinden op deze pagina. 

Bekijk de kaart met de 114 locaties

Straat Huisnummer Postcode Plaats
Albert C. Kerkhofflaan 15 3705TN Zeist
Andreas Foxlaan 14 3734GB Den Dolder
Antonlaan 5 3701VC Zeist
Beethovenlaan 35 3706BL Zeist
Bergweg 36 3701JK Zeist
Berkenlaan 6 3707BC Zeist
Bremlaan 20 3735KJ Bosch en Duin
Brugakker 3572 3704LL Zeist
Brugakker 6001 3704RB Zeist
Brugakker 1001 3704KV Zeist
Brugakker 1055 3704KW Zeist
Brugakker 1602 3704WL Zeist
Brugakker 5622 3704MS Zeist
Brugakker 3630 3704LP Zeist
Brugakker 5602 3704MS Zeist
Brugakker 4134 3704ZB Zeist
Chopinlaan 57 3706BN Zeist
Cornelis Schellingerlaan 96 3703SK Zeist
Cornelis Schellingerlaan 46 3703SH Zeist
Costerlaan 23 3701JL Zeist
Couwenhoven 2901 3703VT Zeist
Couwenhoven 7003 3703JN Zeist
Couwenhoven 9019 3703GB Zeist
Couwenhoven 4402 3703EK Zeist
Crosestein 1203 3704NB Zeist
Crosestein 1527 3704NG Zeist
Crosestein 4212 3704NT Zeist
Crosestein 4227 3704NT Zeist
Crosestein 3302 3704NM Zeist
Crosestein 4307 3704NV Zeist
De Clomp 2001 3704KC Zeist
De Clomp 3022 3704KB Zeist
De Savornin Lohmanlaan 28 3705CM Zeist
Dirkje van Barneveldweg 8 3711CC Austerlitz
Doctor D. Bosplein 15 3705DA Zeist
Doctor H. Colijnlaan 32 3705HT Zeist
Doctor Marga Klompélaan 15 3705KV Zeist
Doctor S'jacoblaan 44 3707VK Zeist
Dolderseweg 89 3734BD Den Dolder
Dolderseweg 129 3734BH Den Dolder

Straat Huisnummer Postcode Plaats
Egelinglaan 2 3705TC Zeist
Fazantenlaan 46 3704EM Zeist
Fornheselaan 198 3734GE Den Dolder
Frank van Borselenlaan 10 3703BB Zeist
Gandhilaan 101 3707KH Zeist
Gandhilaan 20 3707KJ Zeist
Hezer Enghweg 47 3734GN Den Dolder
Hezer Enghweg 97 3734GP Den Dolder
Jacob van Lenneplaan 8 3702GR Zeist
Jagerlaan 24 3701XK Zeist
Jan Thijssenlaan 1 3705RD Zeist
Javalaan 61 3705XA Zeist
Johan van Oldenbarneveltlaan 88 3705HJ Zeist
Johannes Postlaan 41 3705LM Zeist
Johannes Wierlaan 48 3734XD Den Dolder
Johannes Wierlaan 119 3734XC Den Dolder
Kardinaal Alfrinkhof 2 3712DD Huis ter Heide
Kievitlaan 23 3704XA Zeist
Klompenmakerssteeg 47 3705TH Zeist
Korte Bergweg 64 3712AH Huis ter Heide
Kritzingerlaan 88 3707TE Zeist
Kwikstaartlaan 1 3704GS Zeist
Laan van Vollenhove 2269 3706HB Zeist
Laan van Vollenhove 1275 3706ER Zeist
Laan van Vollenhove 551 3706CR Zeist
Marmontweg 8 3711BJ Austerlitz
Marmontweg 59 3711BH Austerlitz
Meester Ansinkweg 14 3711AV Austerlitz
Meester H. Marsmanstraat 13 3702BN Zeist
Melis Stokestraat 2 3702BM Zeist
Mijnhardtweg 7 3704HD Zeist
Nepveulaan 124 3705LH Zeist
Nijenheim 6225 3704BJ Zeist
Nijenheim 5240 3704BE Zeist
Nijenheim 3321 3704SB Zeist
Nijenheim 2518 3704VM Zeist
Nijenheim 3353 3704SC Zeist
Nijenheim 6002 3704BH Zeist
Nijenheim 1011 3704AA Zeist
Nijenheim 8002 3704TB Zeist
Nijenheim 1144 3704AG Zeist
Oude Arnhemseweg 301 3705BE Zeist
Oude Postweg 31 3711AC Austerlitz

Straat Huisnummer Postcode Plaats
Paduaweg 11 3734GH Den Dolder
Pastoor Cohustraat 3 3704HM Zeist
Patrijzenlaan 1 3704EP Zeist
Petronella van Seijstplaats 6 3703BW Zeist
Pijlstaartlaan 5 3704HS Zeist
Prins Alexanderweg 80 3712AC Huis ter Heide
Ridderschapslaan 22 3703SP Zeist
Rozenstraat 1 3702VK Zeist
Schermerslaan 120 3705GR Zeist
Schermerslaan 200 3705GT Zeist
Schipsloot 16 3704AZ Zeist
Steniahof 129 3702AJ Zeist
Steynlaan 44 3701EH Zeist
Strausslaan 23 3706BP Zeist
Thorbeckelaan 87 3705KL Zeist
Utrechtseweg 9 3704HA Zeist
Van der Heijdenlaan 46 3705EH Zeist
Veldheimlaan 51 3702TB Zeist
Vinkenlaag 8 3704DC Zeist
Vlierlaan 16 3735KT Bosch en Duin
Vrijheidsplein 1 3705PP Zeist
W.H. Vliegenlaan 10 3705JX Zeist
Walraven van Halllaan 26 3705PW Zeist
Warande 205 3705ZR Zeist
Waterhoenlaan 18 3704GX Zeist
Wellingtonweg 36 3711BL Austerlitz
Wilhelmina van Essenlaan 12 3734BZ Den Dolder
Willem Arntszlaan 115 3734EE Den Dolder
Zeisteroever 24 3704GB Zeist
Zeisteroever 2 3704GB Zeist
Zeyster Zand 35 3705MC Zeist

Een extern bureau heeft in opdracht van de gemeente in beeld gebracht waar in Zeist we een vraag naar laadpalen in de openbare ruimte kunnen verwachten. Dit heeft het bureau gedaan op basis van openbare data en geavanceerde modellen. Aan de hand hiervan heeft het bureau een inschatting gemaakt van de beste locaties voor laadpalen in de periode tot en met 2027. 

Om te voorkomen dat een laadpaal beperkt gebruikt wordt, gaat de gemeente bij het bepalen van locaties uit van de verwachte vraag. Dit kan betekenen dat in bepaalde gebieden geen openbare laadpalen komen, terwijl er in gebieden waar veel vraag is, meerdere laadpalen komen. Bij het kiezen van een voorkeurslocatie is rekening gehouden met een lijst van ruim 30 criteria.

Enkele voorbeelden:

 1. Laadpalen worden geplaatst in het midden tussen 2 parkeerplaatsen. De paal staat op een plek waar veel auto-eigenaren er gebruik van zullen maken.
 2. In de buurt zijn weinig woningen met een eigen oprit.
 3. De paal is er makkelijk en veilig te gebruiken.
 4. Het gebruik van de paal belemmert het verkeer niet (liever geen laadpalen langs hoofdverkeerswegen).
 5. De laadpaal wordt bij voorkeur niet geplaatst voor de deur of het raam van een woonhuis (liever bij een gevel zonder ramen of een zijgevel).
 6. De paal kan er zonder grote (technische) problemen worden geplaatst en onderhouden.
 7. De paal is er goed zichtbaar en vindbaar.
 8. De paal staat niet dichtbij andere objecten in de openbare ruimte zoals fietsenrekken, vuilcontainers, bankjes, struiken en bomen (de laadpaal staat even ver van de boom als de kruin van de boom breed is met een minimum van 1 meter).
 9. De paal staat zo kort mogelijke bij een in de grond aanwezige stroomkabel (bij voorkeur binnen 25 meter).
 10. De stoep moet minimaal 120 cm breed zijn, ter plaatse van de laadpaal.

De volledige lijst is opvraagbaar bij de gemeente.

Een laadplek is geen parkeerplek

Bij elke openbare laadpaal kunnen twee auto’s tegelijk opgeladen worden. De bedoeling is, dat de eigenaar zijn auto binnen twee uur na het laden weer weghaalt, tenzij het nacht is (23.00 - 09.00 uur). Een laadplek is dus geen parkeerplek.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.