Plan voor 98 openbare laadpalen

Steeds meer bewoners ruilen hun benzineauto of dieselauto in voor een elektrische auto. Dat is een goede ontwikkeling, want dat zorgt voor schonere lucht en minder geluid in onze wijken. En het helpt om klimaatopwarming tegen te gaan. Om het groeiende aantal elektrische auto’s van stroom te kunnen voorzien, hebben we de komende jaren meer openbare laadpalen nodig. Wij hebben eind oktober een plan bekendgemaakt met 114 plekken in de openbare ruimte, waar in de toekomst laadpalen kunnen komen te staan. Omwonenden van de 114 plekken konden daarop reageren.

Geen 114 maar 98 plekken

Naar aanleiding van de reacties, zijn er 16 plekken afgevallen en voor 32 laadpalen hebben we voor een andere plek gekozen Op die plekken kunnen dan tussen 2023 en 2027 laadpalen worden geplaatst, na aanvragen van bewoners of de exploitant van laadpalen.

Waarom dit plan?

Door deze plekken in 1 keer aan te wijzen kunnen we toekomstige aanvragen van inwoners voor een laadpaal, 2 maanden sneller afhandelen dan nu het geval is. Zo stimuleren we de beweging naar ‘schoon’ rijden. Bovendien informeren we omwonenden, nu in een vroeg stadium, zodat zij nog invloed kunnen uitoefenen.

Meedenken

U kon tot en met 27 november 2022 via een reactieformulier aangeven wat u vindt van de voorkeursplek(ken) bij u in de buurt. 

Formeel besluit over locaties

De gemeente heeft de (al dan niet gewijzigde) plekken formeel vastgelegd in een zogeheten verkeersbesluit. Op 1 februari 2023 is het verkeersbesluit gepubliceerd op zeist.nl/verkeersbesluiten. Daarna kunt u bezwaar indienen als u dat wenst.

Bekijk de kaart met de 98 plekken

Een extern bureau heeft in opdracht van de gemeente in beeld gebracht waar in Zeist we een vraag naar laadpalen in de openbare ruimte kunnen verwachten. Dit heeft het bureau gedaan op basis van openbare data en geavanceerde modellen. Aan de hand hiervan heeft het bureau een inschatting gemaakt van de beste plekken voor laadpalen in de periode tot en met 2027. 

Om te voorkomen dat een laadpaal beperkt gebruikt wordt, gaat de gemeente bij het bepalen van plekken uit van de verwachte vraag. Dit kan betekenen dat in bepaalde gebieden geen openbare laadpalen komen, terwijl er in gebieden waar veel vraag is, meerdere laadpalen komen. Bij het kiezen van een voorkeursplek is rekening gehouden met een lijst van ruim 30 criteria.

Enkele voorbeelden:

  1. Laadpalen worden geplaatst in het midden tussen 2 parkeerplaatsen. De paal staat op een plek waar veel auto-eigenaren er gebruik van zullen maken.
  2. In de buurt zijn weinig woningen met een eigen oprit.
  3. De paal is er makkelijk en veilig te gebruiken.
  4. Het gebruik van de paal belemmert het verkeer niet (liever geen laadpalen langs hoofdverkeerswegen).
  5. De laadpaal wordt bij voorkeur niet geplaatst voor de deur of het raam van een woonhuis (liever bij een gevel zonder ramen of een zijgevel).
  6. De paal kan er zonder grote (technische) problemen worden geplaatst en onderhouden.
  7. De paal is er goed zichtbaar en vindbaar.
  8. De paal staat niet dichtbij andere objecten in de openbare ruimte zoals fietsenrekken, vuilcontainers, bankjes, struiken en bomen (de laadpaal staat even ver van de boom als de kruin van de boom breed is met een minimum van 1 meter).
  9. De paal staat zo kort mogelijke bij een in de grond aanwezige stroomkabel (bij voorkeur binnen 25 meter).
  10. De stoep moet minimaal 120 cm breed zijn, ter plaatse van de laadpaal.

De volledige lijst is opvraagbaar bij de gemeente.

Een laadplek is geen parkeerplek

Bij elke openbare laadpaal kunnen 2 auto’s tegelijk opgeladen worden. De bedoeling is, dat de eigenaar zijn auto binnen 2 uur na het laden weer weghaalt, tenzij het nacht is (23.00 tot 9.00 uur). Een laadplek is dus geen parkeerplek.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.