Aardgasvrij Austerlitz

Ook Austerlitz zal aardgasvrij worden: uiterlijk in 2050, of eerder als dat mogelijk is. Hoe kunnen inwoners zonder aardgas hun woningen, winkels en bedrijfspanden verwarmen, hoe kunnen ze koken en hoe krijgen ze warm water? Een werkgroep met vertegenwoordigers van Austerlitz' Belang, Austerlitz Duurzaam, gemeente Zeist, woningcorporatie Woongoed Zeist en Stedin zoeken antwoorden op deze vragen. Zij doen dit in nauw overleg met de inwoners van Austerlitz.

Onderzoek naar alternatief voor aardgas

De werkgroep onderzoekt wat het beste alternatief is voor inwoners van Austerlitz, als vervanging van aardgas. Want inwoners moeten ook zonder aardgas kunnen blijven genieten van een warme woning, eten koken en warm water. De mogelijke alternatieven noemen we warmte-opties.

De werkgroep betrekt inwoners van Austerlitz bij alle stappen van het onderzoek. Uiteindelijk beslist u als eigenaar van een woningen of bedrijfspand uiteraard zelf over welk alternatief voor aardgas u kiest voor uw pand. 

De werkgroep hoort graag van u wat u vindt van het verduurzamen van uw woning:

 • Wilt u ermee aan de slag?
 • Waarom wel of niet?
 • Tegen welke hindernissen loopt u aan?
 • Als er een nieuwe warmte-optie komt, als alternatief voor aardgas, aan welke criteria moet die optie dan voldoen?

We hebben daarom in december 2022 een brief met een enquête rondgestuurd in Austerlitz. 

De werkgroep heeft 4 mogelijke warmte-opties in beeld die de huizen in Austerlitz kunnen verwarmen en van warm water kunnen voorzien, zodra er geen aardgas meer wordt geleverd. We weten in grote lijnen wat de voordelen en nadelen van elk van die opties zijn. We maken dat beeld steeds scherper, door de voordelen, nadelen én kosten uit te werken per type woning. We gebruiken hiervoor een indeling in 10 typen woningen die in Austerlitz te vinden zijn. Zo krijgen bewoners een steeds preciezer beeld van wat de 4 warmte-opties voor hun type woning betekenen.

Uitleg over de 4 warmte opties

Warmte-optie 1: een warmtepomp per huis of groepje huizen 

Bij deze warmte-optie schaft elke woningeigenaar voor zijn of haar woning een warmtepomp aan. Er zijn verschillende soorten waaruit een huiseigenaar kan kiezen. Ook zijn er mogelijkheden om met een paar woningen samen te werken. Daar komen we nog op terug. Iedereen kan zelf kiezen welke soort warmtepomp hij of zij wil en op welk moment hij of zij die wil aanschaffen. We kunnen dit als werkgroep en inwoners gezamenlijk voorbereiden en uitwerken, want misschien willen veel mensen eenzelfde oplossing. 

Kenmerken:

 • Efficiënte manier om warmte op te wekken
  • Warmtepomp haalt warmte uit de lucht om binnen te gebruiken
  • Warmtepomp haalt warmte uit de bodem om binnen te gebruiken
 • Met behulp van elektriciteit, maakt een warmtepomp van die relatief lage temperatuur van buiten, een hogere temperatuur die geschikt is om een woning te kunnen verwarmen. 
 • De (aard)gasaansluiting verdwijnt
 • Warm tapwater via een boilervat
 • Dit is een individuele technische oplossing per huis
 • Vaak: lage temperatuur verwarming nodig (vloerverwarming of speciale radiatoren)
 • U gaat over op elektrisch koken.

Warmte-optie 2: warmtenet met een duurzame bron

Bij deze optie wordt een leidingnetwerk in Austerlitz aangelegd, waar veel woningen op zijn aangesloten. Via dat netwerk wordt warm water bij de woningen afgeleverd, waarmee inwoners hun huis kunnen verwarmen. Ook wordt hiermee warm tapwater gemaakt voor in de keuken en de badkamer. Het water in een warmtenet wordt verwarmd vanuit één centrale bron, waar het water op een duurzame manier moet worden verwarmd. 

Kenmerken:

 • Oplossing voor veel huizen gezamenlijk (anders is het te duur)
  • Er moet een buizenstelsel (warmtenet) worden aangelegd naar alle woningen
  • Een warmteleverancier levert warm water via die buizen
 • Gezamenlijke warmtebron nodig om het water op te warmen
  • Aardwarmte
  • Zonne-energie
  • Grote warmtepomp
 • Hoge investering buizenstelsel
 • Veel woningen bij elkaar zijn nodig (zodat buizenstelsel betaalbaar blijft)
 • (Aard)gasaansluiting verdwijnt
 • U gaat over op elektrisch koken.

Warmte-optie 3: duurzaam (groen) gas via het gasleidingnet

Bij deze optie wordt het huidige gasleidingnetwerk in Austerlitz aangepast, zodat er duurzaam gas doorheen kan gaan. Duurzaam gas is gas dat op een duurzame manier wordt gemaakt. Dat kan zijn: duurzaam geproduceerd waterstofgas of biogas. 
De aangesloten woningen kunnen dan een CV-ketel op groen gas laten werken in plaats van op aardgas. 

Kenmerken:

 • Gebruik bestaande gasleidingennetwerk, mogelijk met aanpassingen
 • Aanpassing van bestaande cv-ketel is nodig, blijvend gebruik bestaande radiatoren
 • Mogelijke bronnen:
  • Diverse soorten biomassa en technieken
  • Productie van waterstofgas met elektriciteit in of bij Austerlitz, of aan laten voeren van waterstof, met opslag in of bij Austerlitz

Warmte-optie 4: duurzaam (groen) gas gecombineerd met warmtepomp

Zie warmte-optie 3, maar dan gecombineerd met een warmtepomp in elke aangesloten woning.

Kenmerken:

 • Deze gecombineerde (‘hybride’) oplossing vaak tussenoplossing
  • Warmtepomp zorgt voor woningverwarming
  • Bestaande cv-ketel op aardgas blijft in de woning en treedt in werking als de warmtepomp niet voldoende warmte kan leveren
  • De bestaande cv-ketel zorgt voor warm water
 • De mogelijkheid bestaat om later aardgas vervangen door duurzaam gas. Of woningen kunnen volledig overgaan op de warmtepomp

Koken

Bij alle warmte-opties geldt, dat het koken in de toekomst elektrisch zal gaan (via inductiekoken) en niet meer op gas.

Energie besparen en isoleren

Voor alle opties geldt dat het belangrijk is te starten met energie besparen, door uw woning goed te isoleren. De energie die u niet verbruikt, hoeft niet te worden opgewekt. Isolatie draagt bovendien bij aan het comfort van uw woning, aan uw gezondheid en aan een lagere energierekening.

U hoeft niet te wachten met maatregelen totdat er een besluit is gevallen over een alternatief voor aardgas. Veel maatregelen zijn sowieso verstandig om te nemen, en zorgen al op korte termijn voor een lagere energierekening. 

De gemeente heeft een handreiking In stappen naar aardgasvrij (pdf, 2 MB)  gemaakt, waarin per buurt of dorp staat beschreven wat u nú al kunt doen om uw woning in stappen voor te bereiden op aardgasvrij. De informatie over Austerlitz staat op pagina 30 van de handreiking.

Nader advies nodig? Neem contact op met de onafhankelijk adviseurs van Mijn Groene Huis

De werkgroep heeft ook een klankbordgroep van inwoners in het leven geroepen. Ongeveer 20 mensen kijken mee met het project en volgen de stappen kritisch vanuit inwonersperspectief: wat betekenen de duurzame maatregelen straks voor woningeigenaren en huurders in Austerlitz?

Wilt u meedenken? U kunt zich dan voor deze klankbordgroep aanmelden. Neem daarvoor contact met ons op.

De werkgroep is sinds 2019 bezig met het verzamelen van informatie en het verkennen van mogelijkheden. Op 19 juni 2019 was de eerste bewonersbijeenkomst om inwoners van Austerlitz op de hoogte te brengen van de stand van zaken.

Van de bewonersbijeenkomst van 19 juni 2019 is een verslag en een overzicht van de vragen en opmerkingen van bezoekers gemaakt:

Hieronder vindt u de brieven die de afgelopen jaren huis aan huis in Austerlitz zijn bezorgd:

De werkgroep 'Aardgasvrij Austerlitz' bestaat uit de volgende vertegenwoordigers:

 • Jouke Numan namens Austerlitz’ Belang,
 • Jan Pereboom en Marinus Jan Veltman namens Austerlitz Duurzaam,
 • Stedin (beheerder van het elektriciteitsnet en het gasnetwerk),
 • Woongoed Zeist (de woningcorporatie met 74 woningen in Austerlitz) en
 • de gemeente Zeist.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Austerlitz Aardgasvrij' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe de werkgroep in Austerlitz werkt aan de overgang van naar nieuwe energie? Neem dan contact met ons op.