Aardgasvrij Austerlitz

Austerlitz Duurzaam heeft met netbeheerder Stedin het initiatief genomen om te onderzoeken of en hoe Austerlitz in de toekomst van het aardgas af kan. En op welke manier inwoners hun woningen, winkels en bedrijfspanden dan kunnen verwarmen, hoe ze kunnen blijven koken en hoe ze van warm water kunnen blijven genieten. Ook (vertegenwoordigers van) Austerlitz Belang, woningcorporatie Woongoed Zeist en de gemeente Zeist zijn bij dit initiatief aangesloten. Samen vormen zij een projectgroep.

Op naar een aardgasvrij Austerlitz?

Doel

We willen onderzoeken welke alternatief (of alternatieven) er moet komen wanneer het aardgas verdwijnt. En ook wat het beste moment zou zijn om over te stappen op een aardgasvrije warmte-oplossing. Er zijn nog geen besluiten genomen. Er zijn nog geen besluiten genomen. De werkgroep betrekt bewoners voorafgaand aan welke besluitvorming dan ook.

Aanleiding van dit onderzoek

Een bewonersinitiatief is de aanleiding geweest voor een buurtverkenning in Austerlitz. Een aantal bewoners startte, gesteund door Stedin en de gemeente, een onderzoek naar aardgasvrije alternatieven voor het dorp. Concrete aanleiding voor Stedin om mee te doen was het aardgasnet dat in het dorp vóór 2030 vervangen zou moeten worden. Dat riep de vraag op: is het slim dat Stedin dat netwerk vervangt door een nieuw gasnet of is er een slimmere andere oplossing mogelijk voor warm water, koken en verwarmen? Later in het traject bleek deze datum niet zo hard te zijn en een deel van het gasnet zelfs al veel eerder vervangen te moeten worden. Ondanks dat, lopen de onderzoeken door.

Grote variëteit

Het dorp Austerlitz kent huizen met een grote variëteit aan bouwstijlen en bouwjaren. Naast een kleine groep rijtjeshuizen bestaat het grootste deel uit twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. Het is nog maar de vraag of voor alle huizen één en dezelfde oplossing geschikt is.

Eerste resultaten laten zien dat er in Austerlitz meerdere aardgasvrije warmte-oplossingen denkbaar zijn, die qua kosten niet ver uit elkaar liggen. Wellicht is niet één oplossing voor het hele dorp geschikt, maar is het slimmer woningtypes (en bouwjaren) te groeperen.

De opties ‘all electric met warmtepompen’, ‘waterstof’, ‘waterstof met hybride warmtepomp’ en ‘warmtenet op lage temperatuur’ werkt de projectgroep in het vervolgonderzoek verder uit. De projectgroep bekijkt dan onder meer wat de investeringen en maandlasten per huis zijn voor iedere mogelijke oplossing. Er hebben zich 25 huishoudens aangemeld om hierbij als ‘referentiewoning’ te fungeren. 

Meedenken

Austerlitz is een hechte gemeenschap die zich goed weet te organiseren. Binnen de buurtaanpak zijn 2 bewonersorganisaties betrokken:

  • Austerlitz Duurzaam en
  • Austerlitz’ Belang.

Daarnaast heeft de projectgroep in Austerlitz ook een klankbordgroep van inwoners in het leven geroepen. Meer dan 15 mensen kijken mee met het project en volgen de stappen kritisch vanuit inwonersperspectief: wat betekenen de duurzame maatregelen straks voor woningeigenaren en huurders in Austerlitz?

Aanmelden voor deze klankbordgroep kan per e-mail naar zeist@zeist.nl onder vermelding van M. Verdonk.

Processtappen

De werkgroep is inmiddels al ruim een jaar bezig met onderzoeken. Op 19 juni 2019 was de eerste bewonersbijeenkomst voor alle inwoners van Austerlitz. Daar is een verslag van gemaakt. Ook vindt u hieronder de presentatie die die avond is gegeven, een overzicht van de vragen en opmerkingen van bezoekers en een overzicht van alle stappen die nog genomen moeten worden.

Werkgroep samenstelling

De werkgroep die met dit onderzoek bezig is, bestaat uit:

  • Jouke Numan namens Austerlitz’ Belang,
  • Jan Pereboom en Marinus Jan Veltman namens Austerlitz Duurzaam,
  • Stedin (beheerder van het elektriciteitsnet en het gasnetwerk),
  • Woongoed Zeist (de woningcorporatie met 74 woningen in Austerlitz) en
  • de gemeente Zeist.

Haalbaar en betaalbaar

Een vervanging voor aardgas is natuurlijk niet zomaar gevonden. Er zijn veel varianten mogelijk. Alle hebben ze voor- en nadelen. De betaalbaarheid van de varianten is uiteraard ook heel belangrijk en wordt nadrukkelijk meegenomen. We maken nu de start, zodat we nog ruim de tijd hebben om tot een goede oplossing te komen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe de werkgroep in Austerlitz werkt aan de overgang van naar nieuwe energie? Belt u dan naar gemeente Zeist via 14 030 of mail naar zeist@zeist.nl ter attentie van M. Verdonk of D. Bosse.