Raadslid worden: Iets voor mij?

4 goede redenen om raadslid te worden:

 1. Ik wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Zeister samenleving.
 2. Ik denk dat het beter kan.
 3. Ik wil nieuwe dingen leren, ik wil mezelf ontwikkelen.
 4. Ik wil nieuwe mensen ontmoeten en mijn netwerk uitbreiden.

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit raadsleden die zijn verdeeld in fracties. Een fractie is een groep raadsleden van 1 politieke partij en bestaat uit minimaal 1 raadslid.

De gemeenteraad heeft 3 rollen:

 1. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Ze gaan op zoek naar wat er leeft in Zeist en wegen die informatie mee in hun raadswerk.
 2. De raad stelt de kaders voor het beleid van de gemeente. Binnen die kaders verzorgt het college van burgemeester en wethouders het dagelijks bestuur van Zeist.
 3. De raad controleert de uitvoering door het college van burgemeester en wethouders.

Een raadslid stemt mee over alle besluiten van de gemeenteraad. Daarnaast kan een raadslid mee bepalen wat er wordt besloten door:

 • deel te nemen aan het debat over de voorstellen
 • zelf voorstellen te doen
 • wijzigingsvoorstellen te doen
 • gericht vragen te stellen aan het college of de burgemeester

Als raadslid kunt u een beroep doen op de raadsgriffie voor ondersteuning van uw werkzaamheden.

De gemeenteraad bestaat uit 33 individuele leden die elkaar vaak goed aanvullen met hun ervaring, kennis, enthousiasme, principes en kennis.

De belangrijkste functie-eisen zijn in feite betrokkenheid en gezond verstand.

Om raadslid te worden moet u:

 • in de gemeente Zeist wonen
 • 18 jaar zijn of ouder
 • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht

U kunt zelf een politieke partij oprichten, maar u kunt zich natuurlijk ook als lid aanmelden bij een bestaande politieke partij. Iedere politieke partij kent haar eigen werkwijze en voorwaarden. Het bestuur van de partij beslist uiteindelijk wie er in welke volgorde op de kieslijst komt te staan. Als u een plek op de lijst krijgt, is het vervolgens afwachten of uw partij voldoende stemmen krijgt bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Naast raadsleden kennen de fracties ook ondersteuning door buitengewoon raadsleden. Zij vergaderen mee met de fractie en mogn deelnemen aan de Ronde Tafel en het Debat. Dit kan een opstap zijn naar het raadslidmaatschap.

Het raadswerk is geen voltijdbaan, maar kost uiteraard wel de nodige tijd: ongeveer 16 uur per week, zo blijkt uit onderzoek.

Een raadslid is volksvertegenwoordiger, dus het onderhouden van contacten met de inwoners en ondernemers van Zeist is een kerntaak. Een raadslid legt daarom bijvoorbeeld werkbezoeken af, gaat in gesprek met (groepen) mensen en is in het algemeen bereikbaar voor de Zeistenaren.

Naast het contact met de samenleving, vragen ook vergaderingen de aandacht.

Onderwerpen waar de raad over moet besluiten komen eerst in een vergadering waarin de raad wordt geïnformeerd door belanghebbenden (de zogeheten Ronde Tafel), daarna een vergadering waarin de raad erover debatteert (het ‘Debat’), en tot slot de vergadering waarin de raad besluit. Daarnaast kennen de fracties hun eigen overleg en zijn er regelmatig informele bijeenkomsten waarin raadsleden worden bijgepraat over een bepaald onderwerp.

De vergaderingen zijn bijna altijd ‘s avonds.

Natuurlijk geeft het voldoening om een bijdrage te leveren aan het besturen van de gemeente. Maar raadsleden ontvangen ook vergoeding voor hun tijd en onkosten. In Zeist bedraagt die in totaal ongeveer € 1.600 bruto per maand. Daarnaast zijn er voor raadsleden en buitengewoon raadsleden ook faciliteiten zoals het gebruik van een tablet of computer en opleidingsmogelijkheden.