Uw invloed bij de gemeenteraad

Zo kunt u met de raad in contact komen om uw belangen te bespreken: bezoek een politiek spreekuur, een ronde tafel of spreek een fractie of raadslid aan via de contactgegevens.

De raadsleden houden iedere maand een politiek spreekuur. Dit is een informele bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle fracties. U kunt zich van tevoren aanmelden maar dat is niet noodzakelijk. De plaats is beneden in de hal van het gemeentehuis, aan de witte tafels vlakbij de ingang.

Kijk in de agenda van de Raad wanneer het politiek spreekuur is.

U kunt fracties of individuele raadsleden benaderen om een onderwerp aan de orde te stellen. Contactgegevens staan bij ieder raadslid vermeld.

Overzicht fracties en raadsleden

Heeft u raakvlakken met of bent u belanghebbende bij een onderwerp dat op de agenda staat dan kunt u zich aanmelden als spreker. In ongeveer 5 minuten kunt u aangeven waar de raadsleden volgens u rekening mee moeten houden bij de besluitvorming. Aanmelden kan bij griffie (raadsgriffie@zeist.nl of via onze contactpagina).

Behalve persoonlijk inspreken kunt u uw inbreng ook digitaal aanleveren bij de gemeenteraad. Dit doet u door voorafgaand aan de Ronde Tafel met het onderwerp waarop u wilt reageren, via dit formulier uw reactie te geven.

Aanmelden inspraak Ronde Tafel