Nieuwe burgemeester

Donderdagavond 30 november om 21.00 uur was het zover: de gemeenteraad heeft Joyce Langenacker voorgedragen als nieuwe burgemeester. 

De bekendmaking was openbaar en was te volgen op de publieke tribune in het gemeentehuis en in een directe uitzending op YouTube. De uitzending is ook later terug te kijken. 

Lees het nieuwsbericht over bekendmaking nieuwe burgemeester 

Hoe gaat het verder?

Naar de minister

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd.

Screening

De minister toetst of de aanbeveling aan alle wettelijke eisen voldoet en laat de kandidaat screenen door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Belastingdienst. De minister van BZK spreekt met de kandidaat, daarna wordt de voordracht behandeld in de ministerraad. Vervolgens draagt de minister van BZK de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning.

Koninklijk besluit

De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Dit wordt bekend gemaakt met een persbericht. Naar verwachting zal dit rond de jaarwisseling 2023 - 2024 zijn.

Be√ędiging

Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester eind januari 2024 in een raadsvergadering be√ędigd door de commissaris van de Koning.