Hulp aanbieden

Er is enorm veel hulpaanbod vanuit de Zeister samenleving. Dat varieert van spullen en financiële middelen tot maatschappelijke initiatieven en praktische hulp bij de opvang van mensen. 

Vrijwilligers

Op dit moment zijn er voldoende vrijwilligers én tolken. Wilt u op de hoogte blijven van mogelijk vrijwilligerswerk? Mail dan uw contactgegevens en telefoonnummer naar welkominzeist@meanderomnium.nl of kijk op de website van Vrijwilligerscentrale Zeist.

Goederen aanbieden

Wilt u goederen aanbieden? Op de website van Kringloop Zeist kunt u zien waar op dit moment behoefte aan is en waar u deze kunt inleveren. Zij zorgen voor de afstemming van vraag en aanbod.