Informatie voor gastgezinnen

Veel mensen hebben hun huis opengesteld voor vluchtelingen; dat is hartverwarmend. Wellicht heeft u als gastgezin vragen over deze opvang. Hier vindt u de belangrijkste informatie.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor derdelanders op 4 september te bevriezen tot de Raad van State uitspraak doet in hoger beroep. Dit betekent dat derdelanders tot die tijd in Nederland mogen blijven en recht houden op de voorzieningen. Derdelanders krijgen van de IND en de gemeente hierover een brief. Lees meer over bevriezing beëindiging Richtlijn Tijdelijke Bescherming derdelanders.Lees meer over de bevriezing beëindiging Richtlijn Tijdelijke Bescherming derdelanders.

Derdelanders in Zeist

Derdelanders in Zeist behouden op dit moment hun plek in de gemeentelijke opvang en hun recht op voorzieningen. Ook derdelanders in gastgezinnen in Zeist kunnen daar blijven tot meer duidelijk is. We hebben persoonlijk contact met deze vluchtelingen.

Voor veel zaken kunt u terecht bij Vluchtelingenwerk Zeist. Zij kunnen uw Oekraïense gasten onder andere helpen bij het:

 • vinden van werk of dagbesteding
 • leren van de taal
 • regelen van een zorgverzekering en belastingen
 • wegwijs worden in Nederland 

Vluchtelingenwerk Zeist is bereikbaar via zeist@vluchtelingenwerk.nl of 06 517 781 95.

Ga naar refugeehelp.nl of vluchtelingenwerk.nl voor meer informatie.

Doordat u extra mensen in huis heeft, kunnen de kosten voor gas, water en elektra stijgen. Over deze onderwerpen kunt u het gesprek voeren met de vluchtelingen in relatie tot het leefgeld dat zij ontvangen. Een deel daarvan is namelijk is bedoeld voor een bijdrage in de woonlasten. 

Vindt u het lastig om dit gesprek te voeren? Bel dan met Vluchtelingenwerk. Zij kunnen u handige tips geven bij het voeren van dit soort gesprekken.

Doordat u extra mensen in huis heeft, kunnen bepaalde gemeentelijke heffingen stijgen. Zoals de afvalstoffenheffing of rioolheffing. Oekraïense vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven, ontvangen extra leefgeld. Dat is bedoeld als bijdrage in de onkosten. Wij adviseren u om hierover het gesprek met hen te voeren.

Daarnaast is het Rijk bezig met een regeling voor onkostenvergoeding voor particuliere gastgezinnen. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u hierover.

Oefenen in groepsverband (met meer anderstaligen):

 • elke dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
 • bibliotheek Idea, Markt 1 Zeist (verzamelen bij leestafel begane grond)
 • opgeven: stuur een appje naar Ruud op 06 253 473 56.
 • er is plek voor 8 mensen en het is gratis

Zelfstandig leren? Dan bent u welkom in het Taalhuis:

 • dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 in het Openleercentrum
 • op de eerste verdieping van de bibliotheek Idea, Markt 1, Zeist
 • er zijn lesboeken en er is begeleiding aanwezig

Sportief Zeist kan een rol vervullen in de bemiddeling naar sportclubs. Daarnaast heeft Sportief Zeist een overzicht van alle sportactiviteiten en sportaanbieders. Alle individuele vragen kunnen naar Michel Hofstede, michel@sportiefzeist.nl en 06 553 319 14.