Registratie vluchtelingen

De Nederlandse wet vereist dat alle Oekraïense vluchtelingen een asielaanvraag indienen. Zij ontvangen dan een bewijs dat ze rechtmatig in Nederland verblijven. 

Fase 1

De Nederlandse wet vereist dat alle Oekraïense vluchtelingen (inclusief derdelanders) een asielaanvraag indienen en een bewijs krijgen dat ze rechtmatig in Nederland verblijven.

De inschrijving is ook nodig, zodat vluchtelingen aanspraak kunnen maken op leefgeld. Oekraïense vluchtelingen kunnen zich inschrijven via de website of voor meer informatie contact met ons opnemen.

Fase 2

Verblijfssticker

Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u een afspraak maken om een bewijs van verblijf (de verblijfssticker) op te halen bij de IND. Meer informatie vindt u op de website van de IND

Vergoeding reiskosten ophalen verblijfssticker

De reiskosten voor het ophalen van de verblijfssticker worden vergoed (op basis van OV-tarieven). Deze regeling geldt alleen voor de mensen die leefgeld ontvangen. De regeling geldt niet voor mensen die werken. De RSD betaalt de vergoeding uit tegelijk met het leefgeld.

Vluchtelingen moeten een foto maken van de bon met reiskosten of de OV-kaart. Deze foto kunnen zij mailen naar Marieke Meuwese van de gemeente Zeist: m.meuwese@zeist.nl, onder vermelding van: 'compensation public transport IND’.

Terugkeerregelingen naar Oekraïne

Er zijn inmiddels vluchtelingen die terugkeren naar Oekraïne. Zij kunnen daarbij hulp krijgen van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Op dienstterugkeerenvertrek.nl leest u hoe dit werkt.

In het kort komt het erop neer dat de vluchteling een e-mail kan sturen naar info@dtv.minvenj.nl. De vluchteling wordt dan in contact gebracht met een regievoerder van DT&V, die hulp kan bieden bij de voorbereidingen voor vertrek uit Nederland. Bijvoorbeeld met vliegtickets en reispapieren. Ook voor vluchtelingen met een andere nationaliteit bestaat deze mogelijkheid.

Uitschrijven bij de gemeente bij terugkeer

Bij voorgenomen terugkeer, moet de vluchteling zich uitschrijven bij de gemeente. Dat kan online met een verhuisformulier of u haalt het formulier af bij de balie van het gemeentehuis. Een kopie van het paspoort moet bijgevoegd worden.

Meer informatie

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de website van de Rijksoverheid vindt u meer algemene informatie over persoonsregistratie en asielaanvraag.