Resultaten Burgerpeiling 2017

Hier vindt u de resultaten van de Burgerpeiling 2017. Vergeleken met de eerste Burgerpeiling van 2015 zijn de verschillen niet heel groot. Op buurtniveau zijn er wel veranderingen.

De enquĂȘte is door 1.588 inwoners van de gemeente Zeist ingevuld. De respons is 29% en daarmee voldoende representatief. In deze peiling is de mening van de inwoners gevraagd over onder andere:

  • Leefbaarheid & Veiligheid
  • Burgerkracht
  • Sport
  • Beheer Openbare Ruimte
  • Zorg, welzijn en inkomen
  • Communicatie (nieuw)

De eerste Burgerpeiling in 2015 was een nulmeting. Dit is de eerste meting waar we de ontwikkeling in de tijd kunnen vergelijken.

Het gemeentebestuur dankt allen die de vragenlijsten hebben ingevuld en geeft een ieder graag de gelegenheid de uitkomsten te bekijken.

We verwijzen naar de bijgaande: