Stemmen in een andere gemeente

Bij de verkiezing van Provinciale Staten mag u met een kiezerspas ook stemmen in een andere gemeente binnen de provincie. 

Bij de verkiezing van Waterschappen mag u met een kiezerspas ook stemmen in een andere gemeente. Deze gemeente moet dan wel binnen de grenzen van het waterschap vallen. 

Stempas vervalt

De geldigheid van uw stempas komt met het aanvragen van een kiezerspas te vervallen. U kunt met uw stempas niet meer stemmen.

Schriftelijk aanvragen

Nu kunt u de de kiezerspas met het papieren aanvraagformulier aanvragen. Later kunt u ook online een kiezerspas aanvragen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) samen met het formulier aanvraag kiezerspas op naar de gemeente Zeist, team verkiezingen, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart voor 17.00 uur door ons zijn ontvangen. Download hieronder het aanvraagformulier voor:

Persoonlijk aan de balie aanvragen

U kunt ook aan de balie bij de gemeente een kiezerspas aanvragen. Deze kunt u persoonlijk afhalen tot woensdag 14 maart 12.00 uur. U maakt hiervoor een afspraak.