Werken met de gesproken kieslijst en mal tijdens de verkiezingen

Stemgerechtigden met een visuele beperking kunnen in de gemeente Zeist zelfstandig hun stem uitbrengen.

Ter voorbereiding geven wij u hier de instructie om te stemmen. U gebruikt in het stembureau een stemmal en stembox met een gesproken kieslijst.

Mallen en rood potlood

Een medewerker van het stembureau heeft de stemmal voor u klaargelegd, met daarin het stembiljet. Verder is er bij de achterwand nog het rode potlood aan een kettinkje. Het potlood heeft u nodig om het juiste rondje rood te maken.

Inleiding

De stembureaumedewerker heeft u zojuist uitgelegd hoe de stembox en de mal werken en hoe u uw stembiljet in de juiste stembus kunt doen. U kunt nu gelijk beginnen met het afluisteren van de partijen- en kandidatenlijsten.

Als u er niet zeker van bent of u de uitleg goed heeft begrepen kunt u nog een keer hulp vragen of de handleiding voor de stembox, de stemmal en het deponeren van het stembiljet beluisteren. Deze handleiding hoort u als u blijft luisteren.

Tijdens het afluisteren van de lijsten op de stembox krijgt u eerst alle partijnamen te horen en daarna alle namen van kandidaten van de door u gekozen partij. Volg tijdens het afluisteren met uw vinger de mal, zodat u het nummer dat bij de partij en kandidaat van uw keuze hoort niet hoeft te onthouden. Bij de door u gekozen kandidaat kunt u het potlood in het gaatje voor de kandidaat zetten en het potlood een paar maal heen en weer bewegen. Daarmee heeft u uw keuze gemaakt. U mag maar 1 vakje rood maken. U mag eenmaal een nieuw biljet vragen aan de stembureaumedewerker als u zich heeft vergist.

In de volgende hoofdstukken wordt stapsgewijs de werking van de stembox en de mal uitgelegd. Daarna wordt uitgelegd hoe u uw stembiljet in de stembus kunt doen. Wanneer u voldoende informatie hebt, kunt u met de terug-knop terugkeren naar het hoofdmenu om een andere lijst te selecteren.

Gebruik van de stembox

De stembox is afgeleid van de Orion Webbox. Voor de verkiezingen zijn op de stembox de gesproken lijsten met partijen en kandidaten geplaatst van de verkiezing waarvoor u een stem mag uitbrengen. Dit kunnen meerdere lijsten zijn. Hieronder volgt stapsgewijs de werking van de stembox.

 • De stembox heeft in het midden een grote draaiknop voor het volume op de hoofdtelefoon.
 • Links van de draaiknop zit de knop terug. Hiermee gaat u een stap terug in het menu.
 • Rechts van de draaiknop zit eerst de knop volgende. Hiermee kunt u sneller door de lijst met partijen of kandidaten lopen.
 • Rechts daarvan, helemaal aan de buitenkant, zit de knop OK. Hiermee bevestigt u de keuze in het menu.
 • In het hoofdmenu kunt u een keuze maken uit de verschillende lijsten. Selecteer eerst een lijst en druk dan op de knop OK. Bent u te laat met drukken, geen probleem. De lijst wordt automatisch herhaald.
 • Maakt u per ongeluk de verkeerde keuze? Dan kunt u met de knop terug weer in het hoofdmenu komen.
 • Met de knop volgende kunt u sneller door de lijsten lopen.
 • De lijsten worden automatisch herhaald als u geen keuze maakt.
 • Opent u een lijst met de knop OK, dan komt u in de lijst met deelnemende partijen. Volg tijdens het luisteren met uw vinger de mal, zodat u het nummer dat bij de partij van uw keuze hoort niet hoeft te onthouden.
 • De partijenlijst wordt automatisch herhaald, dus geen zorgen als u te laat drukt. Met de knop terug komt u weer in de partijenlijst als u per ongeluk de verkeerde partij heeft gekozen.
 • Met de knop volgende kunt u dan weer snel door de partijenlijst lopen.
 • Heeft u een partij gekozen? Dan krijgt u de kandidatenlijst van die partij te horen. Volg ook nu tijdens het luisteren met uw vinger de mal, zodat u het nummer dat bij de kandidaat van uw keuze hoort niet hoeft te onthouden.
 • Wilt u ook nog een andere partij beluisteren.Met de knop terug kunt u weer terug naar de partijenlijst.
 • Heeft u de kandidaat gevonden waar u op wilt stemmen? Zet nu het potlood in het gaatje voor de kandidaat en beweeg het potlood een paar maal heen en weer. In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de mal werkt.

Hierna drukt u net zolang op de knop terug totdat u weer helemaal aan het begin van de stembox bent. U hoort dan: "Dit is de stembox…"

Gebruik van de stemmal

Voor u ligt de stemmal met daarin het stembiljet. Deze mal is ongeveer 80 centimer breed en 55 centimeter hoog en bestaat uit een bodem met daarop het stembiljet. Er zit een deksel op met verdiepte verticale vakken en gaatjes.

Nu volgt uitleg om het vakje te vinden van de kandidaat waar u op wilt stemmene en dit in te kleuren. Deze uitleg blijft zich herhalen.

 • Ongeveer 5 centimeter vanaf de linkerbovenhoek van de mal treft u het voelbare cijfer 1 aan, het nummer van de lijst van de eerste partij. Als u vanaf nummer 1 naar rechts gaat voelt u de nummers van de overige partijen.
 • Direct boven de voelbare nummers van de partijen staan dezelfde nummers in braille.
 • Recht onder de nummers staat, steeds in een verdiept vak, een verticale rij met gaatjes van 1 centimeter met middenin een gaatje van een halve centimeter. Als u straks uw kandidaat heeft gekozen, is het de bedoeling dat u het potlood in het kleinste gaatje zet.
 • Vóór elke kandidaat van een partij zit 1 gaatje. Dit gaatje ligt precies op het vakje van de kandidaat die u wilt kiezen. Vóór elk vijfde gaatje voelt u aan de linkerkant een puntje om het tellen makkelijker te maken. Als u uw kandidaat gekozen heeft, kunt u het potlood in het kleinste gaatje zetten, middenin het gaatje van 1 centimeter.
 • U kunt stemmen door het potlood een paar maal heen en weer te bewegen in het gaatje. U heeft dan uw stem uitgebracht.
 • U mag maar 1 vakje rood maken. Als u zich heeft vergist, mag u eenmaal een nieuw biljet vragen aan de stembureaumedewerker.
 • U kunt het ingevulde stembiljet uit de mal halen door de rand van de deksel van de mal aan de onderkant in het midden een beetje op te tillen. Op die plek kunt u het formulier er makkelijk uithalen.
 • Vouw het stembiljet op met de bovenzijde naar binnen. Dat kan via de vouwlijnen, maar het hoeft niet precies hetzelfde. Als het maar opgevouwen is.
 • Zijn er meerdere verkiezingen tegelijkertijd? Dan kunt u hierna het beste de andere verkiezing ook doen. Leg het ingevulde stembiljet even apart.
 • De medewerker van het stembureau legt daarna een andere mal voor u neer, met daarin het stembiljet van de volgende verkiezing. Bij gebruik van de stembox gaat u met de knop terug weer naar de lijst met de verschillende kieslijsten. U kiest de volgende lijst en start weer vanaf het begin om uw keuze te maken.
 • Als u alle stembiljetten heeft ingevuld en als u de stembox gebruikt heeft voor het beluisteren van de lijsten, druk dan eerst enkele malen op de knop terug, zodat de stembox weer helemaal aan het begin staat. U hoort dan: "Dit is de stembox..."

Hierna kunt u via de voelbare lijnen op de vloer naar de stembus gaan om uw stembiljet erin te doen. In het volgende hoofdstuk krijgt u daarover uitleg.

Stembiljet deponeren in de stembus

U kunt het stembiljet na het invullen zelf in de juiste stembus doen.

Hierna volgt stapsgewijs de werkwijze.

 • Als u de stembox gebruikt heeft voor het beluisteren van de lijsten, druk dan eerst enkele malen op de knop terug, zodat de stembox weer helemaal aan het begin staat. U hoort dan: "Dit is de stembox..."
 • U kunt het ingevulde stembiljet uit de mal halen door de deksel van de mal aan de onderkant in het midden een beetje op te tillen. Op die plek kunt u het formulier er makkelijk uithalen.
 • Vouw het stembiljet op met de bovenzijde naar binnen. Dat kan via de vouwlijnen, maar het hoeft niet precies hetzelfde. Als het maar opgevouwen is.
 • Zijn er meerdere verkiezingen tegelijkertijd? Dan kunt u hierna het beste de andere verkiezing ook doen. Leg het ingevulde stembiljet even apart.
 • De medewerker van het stembureau legt daarna een andere stemmal voor u neer, met daarin het stembiljet van de volgende verkiezing.
 • Als u alle biljetten heeft ingevuld, gaat u via de voelbare lijnen op de vloer naar de stembus.
 • Doe het biljet in de juiste bus via de sleuf in de deksel. Als u niet meer weet welk biljet in welke bus hoort, kunt u ze beide in dezelfde bus doen (bij meerdere verkiezingen). Bij de telling wordt dit gecorrigeerd.

U bent nu klaar met stemmen en kunt via de voelbare lijn het stembureau weer verlaten.