Centrumvisie

Op 3 maart 2015 nam de gemeenteraad de centrumvisie aan. Deze werd echter niet volledig overgenomen door de gemeenteraad. Over een aantal verkeerskundige maatregelen heeft de gemeenteraad andere besluiten genomen.