Afvalinzameling - afvalkalender

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verzorgt de afvalverzameling. Meer informatie over de afvalkalender, afvalscheiding (PMD), grofvuil en afvalstoffenheffing.
Lees verder

Bomen

Dankzij de Bomenverordening Zeist 2016 hoeft u minder vaak een kapvergunning aan te vragen. Op de Groene Kaart kunt u zien wanneer een kapvergunning noodzakelijk is.
Lees verder

Duurzaam Zeist

Informatie over stimulering en ondersteuning van duurzame initiatieven van inwoners en bedrijven. Daarnaast informatie en tips om duurzamer en milieuvriendelijker te wonen, leven en werken.
Lees verder

Honden

Aan het houden van honden zijn regels verbonden zoals; het uitlaten in hondenuitlaatgebieden, het aanlijnen, opruimen van poep en aanmelden van uw hond bij de gemeente.
Lees verder