Afval scheiden: De Volgende Stap

De gemeente Zeist gaat de mogelijkheden voor het scheiden van afval uitbreiden. Bewoners van een laagbouwwoning krijgen daarom een kliko voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD). Ongeveer 75% van deze bewoners krijgt de PMD-kliko als extra kliko. Voor ongeveer 25% komt de PMD-kliko in de plaats van de grijze kliko voor restafval. Deze laatste groep bewoners brengt dan hun restafval naar een ondergrondse container in de buurt.

De gemeente en RMN voeren deze veranderingen per buurt uit. De invoering start vanaf juni 2020 en is naar verwachting in de loop van 2021 afgerond.

We zijn in Zeist met z’n allen al goed bezig met het scheiden van afval. De meesten van ons scheiden papier, glas, GFT, batterijen, enzovoort. Dat is natuurlijk heel goed voor het milieu, en dus voor onszelf!

Maar we produceren per persoon per jaar nog steeds 200 kilo restafval. Dat restafval verdwijnt in de grijze kliko en wordt niet hergebruikt, maar verbrand. Tegen hoge kosten. En aan die kosten betaalt iedere inwoner mee, via de afvalstoffenheffing.

Maar wist u dat van het restafval nog ongeveer 85% kan worden gescheiden? In het restafval zit nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT), maar ook veel plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken zoals melk- en vruchtensappakken. En al dat afval kan heel goed worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten, zoals nieuwe blikjes, plastic flessen, speelgoed en kleding. Dat is belangrijk, omdat we een beperkte hoeveelheid grondstoffen op deze aarde hebben. Daar moeten we zuinig op zijn.

Uw gemeenteraad heeft uitgesproken dat we van 200 kilo restafval per persoon per jaar terug willen naar 100 kilo. En daarom krijgt iedereen die in een laagbouwwoning woont, een kliko voor plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken. Dit korten we af tot PMD.

Zodra u PMD gaat scheiden, zult u zien dat u nog weinig restafval overhoudt. Dat is ook de ervaring van inwoners die al een tijdje PMD scheiden. We doen daarmee een grote stap in de goede richting.

Als u in een laagbouwwoning woont, heeft u in de loop van februari 2020 een eerste brief van de gemeente ontvangen waarin staat welke veranderingen voor u gelden. De veranderingen verschillen per buurt. Hieronder staan alle veranderingen voor alle buurten op een rijtje.

Laagbouwwoningen met ruimte voor een extra kliko

Bent u bewoner van een laagbouwwoning in een buurt waar de meeste woningen ruimte hebben voor een extra kliko? Dan krijgt u er van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) tussen juni en eind 2020 een kliko bij. Deze heeft een oranje deksel kunt u gebruiken voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD). Zodra u een PMD-kliko heeft ontvangen, leegt RMN uw grijze kliko (voor restafval) niet meer elke 2 weken, maar elke 4 weken. Mogelijk scheidde u al PMD via de groene zakken die u aan de weg kon zetten. Zodra u een PMD-kliko heeft ontvangen, worden deze PMD- zakken niet meer opgehaald. U heeft dan het gemak van een PMD-kliko.

Laagbouwwoningen met weinig ruimte voor een extra kliko

Bent u bewoner van een laagbouwwoning in een buurt waar de meeste woningen niet zo heel veel ruimte hebben voor een extra kliko? Dan vervangt RMN in de loop van 2021 uw grijze restafvalkliko door een kliko met een oranje deksel. U kunt de nieuwe kliko alleen gebruiken voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD), en niet voor restafval. Vóórdat RMN uw kliko verwisselt, gaan we in uw wijk ondergrondse containers voor restafval plaatsen. U kunt uw restafval dan wegbrengen naar zo’n ondergrondse container in de buurt, op maximaal 250 meter loopafstand. We informeren u nog over de geplande locaties voor de ondergrondse containers. U kunt daar dan nog uw mening over geven. Ongeveer 15% van alle huishoudens in Zeist gaat restafval naar ondergrondse containers in de buurt brengen. Voor sommige mensen is het wegbrengen van restafval een probleem. Voor hen is de Recyclingcoach van RMN beschikbaar: deze denkt mee om een passende oplossing te vinden. Mogelijk scheidde u al PMD via de groene zakken die u aan de weg kon zetten. Zodra u een PMD-kliko heeft ontvangen, worden deze groene zakken niet meer opgehaald. U heeft dan het gemak van een PMD-kliko.

Appartementencomplex of flat

Woont u in een appartementencomplex of flat? RMN gaat daar de komende jaren ondergrondse verzamelcontainers voor PMD en GFT plaatsen. Op een aantal plekken waar restafvalcontainers nu nog bovengronds staan, worden ze ondergronds geplaatst. Ook plaatst RMN op een extra aantal plekken verzamelcontainers voor glas, papier en textiel. In bijzondere situaties zorgen gemeente en RMN voor een maatwerkoplossing. Uiteindelijk moeten ook alle bewoners van hoogbouw goed afval kunnen scheiden. Dit gaat om ongeveer 40% van de huishoudens in Zeist.

Sterrenberg

Bent u bewoner van Sterrenberg? Bij u in de buurt zijn al ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. U krijgt tussen juni en eind 2020 van RMN een kliko voor PMD. Mogelijk scheidde u al plastic, blik en drinkpakken via de groene zakken die u aan de weg kon zetten. Zodra u een PMD-kliko heeft ontvangen, worden deze PMD-zakken niet meer opgehaald. U heeft dan het gemak van een PMD-kliko.

Delen van Den Dolder noord en de Herenlaan en Nooitgedacht

In een paar buurten hebben we nog niet uitgewerkt hoe we de inzameling van restafval in de toekomst willen organiseren. Het gaat om delen van Den Dolder noord, en om de Herenlaan en Nooitgedacht. De oplossing voor de inzameling van restafval is daar niet zo eenvoudig, doordat de woonpercelen in die buurten heel verschillend van grootte zijn. We gaan nu eerst aan de slag met de maatregelen rond afvalinzameling in alle andere buurten in Zeist. Die ervaring gebruiken we om ook in de genoemde buurten een goede oplossing te kiezen voor de inzameling van restafval. Wél staat vast dat bewoners in deze buurten een PMD-kliko zullen krijgen. Maar tot 2021 verandert er daar nog even niets.

PMD is een afkorting voor plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken (pakken voor melk, vla, vruchtensappen en dergelijke). Maar niet álle plastic en ál het metaal kan bij het PMD. Kijk voor een overzicht van wat u wel en niet bij het PMD kunt doen op zeist.nl/pmd. Op deze pagina vindt u ook tips om het scheiden van afval makkelijker te maken.

Mogelijk heeft u nog vragen over de nieuwe PMD-kliko, over de ondergrondse restafvalcontainers, of over zaken die ermee samenhangen. Kijkt u dan in onze lijst van vragen en antwoorden.