Vragen en antwoorden over afvalscheiden: De Volgende Stap

De gemeente Zeist gaat de mogelijkheden voor het scheiden van afval uitbreiden. Deze veranderingen voeren wij per buurt uit, samen met Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN). De invoering start vanaf september 2020 en is naar verwachting in de loop van 2021 afgerond. Mogelijk heeft u nog vragen over de nieuwe kliko, over de ondergrondse restafvalcontainers, of over zaken die ermee samenhangen. Lees hiervoor de lijst van vragen en antwoorden.

 • Plastic, metaal en drinkpakken (PMD)

Wat valt er allemaal onder PMD?

Kijk op de pagina Plastic, metaal en drinkpakken voor wat er wel en niet bij het PMD hoort, of download de RMN-app waarin dit ook staat. Deze app vertelt u ook wanneer u welk afval aan de straat kunt zetten.

Mag ik afgesloten zakken met PMD in de PMD-kliko gooien? Of moet PMD ‘los’ in de kliko?

Dat mag in afgesloten zakken. Maar niet in zwarte vuilniszakken, die kunnen we niet recyclen.

Kan ik de kliko voor PMD weigeren?

Nee, dat kan niet. De kliko hoort niet bij u als inwoner, maar hoort bij uw huis. 

Kan ik mijn PMD in zakken blijven aanbieden, nadat in mijn buurt PMD-kliko’s zijn uitgedeeld?

Nee, dat kan niet. De wagens die de PMD-kliko’s legen, zijn niet geschikt voor het ophalen van losse zakken. De kliko’s worden namelijk met een zijlader geleegd. Er loopt niemand bij die losse zakken in de wagen gooit. Het zou heel duur worden als we ook PMD-zakken blijven ophalen. 

Kan ik nu al PMD scheiden?

Ja, dat kan. Op www.mooibezorgd.nl kunt u plastic PMD-zakken bestellen. Daarin kunt u PMD scheiden. RMN haalt deze zakken elke 2 weken op. Op uw afvalkalender kunt u lezen wanneer dit gebeurt. Zie daarvoor rmn.nl.

Gaat de gemeente ook handhaven op het naleven van de regels?

De toezichthouders van de gemeente (boa's) mogen handhaven als ze zien dat er spullen naast de kliko’s worden gezet. Ze schrijven dan een boete uit aan degene die het erbij heeft geplaatst. RMN mag in de kliko kijken of u er het juiste afval in heeft gedaan. Zo niet, dan mag RMN de kliko weigeren te legen.

Ik wil niet al het plastic apart houden, want dat gaat stinken. Ben ik verplicht om al het plastic apart te houden?

Hoe beter we scheiden, hoe minder restafval we hebben. Dat wordt namelijk steeds duurder om te verbranden. Het gescheiden afval wordt weer gerecycled. De PMD-kliko wordt vaker geleegd dan de kliko voor restafval, dus u kunt plastic ook om die reden beter in de PMD-kliko doen. Dat kan eventueel in afgesloten plastic zakken, om geuren te voorkomen. U kunt de bakjes even omspoelen. Dat scheelt luchtjes in de PMD-kliko.

 • Keuze 4e kliko of ondergrondse container

Ik gebruik liever mijn grijze kliko dan de ondergrondse container in mijn buurt. Kan dat?

Nee, dat kan helaas niet. Dan zou de vuilniswagen speciaal voor u langs uw woning moeten rijden, wat te kostbaar is.

Ik woon in een buurt waar we een 4e kliko krijgen, maar ik breng het restafval liever naar een ondergrondse container. Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt uw afval dan naar een bestaande of reeds geplande ondergrondse container brengen. Dat kan wat verder bij u uit de buurt zijn. U belt met RMN en zij halen dan de kliko voor restafval op. RMN zorgt er dan voor dat u een pasje krijgt voor de ondergrondse container, die het dichtst bij u in de buurt is. We kunnen niet bij u in de buurt een extra ondergrondse container plaatsen. Dat is erg kostbaar.

Als wij met de hele buurt toch de grijze restafvalkliko willen houden, is dat dan mogelijk?

In uw buurt wordt ruim voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers, een bewonersavond georganiseerd met een conceptvoorstel voor de plaats van de ondergrondse container. U kunt dan samen met uw buurt een zienswijze indienen en die wordt serieus bekeken.

Ik ken of ben iemand die zijn/haar restafval niet zelf weg kan brengen. Zijn er in dat geval andere oplossingen?

Mogelijk kunt u het wegbrengen van afval combineren met het in huis halen van boodschappen. Daarnaast is de recyclingcoach beschikbaar om samen met u een oplossing te vinden.

 • Locaties ondergrondse containers

Waar komen de ondergrondse containers?

De ondergrondse containers komen op plaatsen in de wijk waar de loopafstand niet verder is dan 250 meter. Ook wordt er rekening gehouden met bomen, lichtmasten, kabels en leidingen. U krijgt hier nog een brief over en kunt hier dan ook uw mening over geven.

Hoe worden de locaties voor de ondergrondse containers gekozen?

Na voorbereiding op kantoor, worden de locaties via veldwerk gekozen, indien nodig nadat bodemonderzoek is uitgevoerd. Bij de keuze voor een locatie wordt rekening gehouden met verschillende aspecten. Dit zijn aspecten als bereikbaarheid voor de vuilniswagen, veiligheid, afstand tot woningen, lantaarnpalen, bomen, kabels, leidingen en buizen in de bodem. 

Heb ik invloed op de locatie van de ondergrondse containers?

Ja. U krijgt nog een brief waarin de locaties staan die we in gedachten hebben. U kunt daar uw reactie op geven en we bekijken zorgvuldig of de reacties aanleiding geven om de locaties te veranderen.

Wat is de maximale afstand van een woning tot aan de ondergrondse container?

De maximale afstand is 250 meter, voor een enkele reis.

 • Formaat en uiterlijk van de kliko's

Wat moet ik doen als ik geen ruimte heb voor 3 of 4 containers?

U kunt kleinere kliko’s aanvragen bij RMN. Alleen het aanvragen van een kleinere kliko voor PMD kan pas 3 maanden nadat u deze heeft ontvangen. Ook kunt u papier wegbrengen bij een verzamelcontainer in de buurt. U kunt dan RMN vragen uw kliko voor oud papier mee te nemen.

Kan ik een kleinere kliko krijgen voor gft, papier, PMD of restafafval?

Ja, alleen voor PMD kan dat pas 3 maanden nadat u de PMD-kliko heeft ontvangen. Dat doen we omdat de ervaring leert dat inwoners na enkele maanden ervaring het best kunnen inschatten welk formaat kliko ze nodig hebben. Het aanvragen van een kleinere kliko kan via RMN.

Ik heb geen achterom en mijn voortuin is te klein. Wat moet ik doen?

U kunt kleinere kliko’s aanvragen bij RMN. Alleen het aanvragen van een kleinere kliko voor PMD kan pas 3 maanden nadat u deze heeft ontvangen. Ook kunt u papier wegbrengen bij een verzamelcontainer in de buurt. U kunt dan RMN vragen uw kliko voor oud papier mee te nemen.

Ik heb geen ruimte beschikbaar voor een extra kliko, kan ik deze weigeren?

U kunt kleinere kliko’s aanvragen bij RMN. Alleen het aanvragen van een kleinere kliko voor PMD kan pas 3 maanden nadat u deze heeft ontvangen. Ook kunt u papier wegbrengen bij een verzamelcontainer in de buurt. U kunt dan RMN vragen uw kliko voor oud papier mee te nemen.

Ik heb nu 2 grijze kliko’s. Wat gebeurt daarmee?
 • In wijken waar de grijze kliko’s worden meegenomen, worden die beide meegenomen.
 • Per 1 januari 2021 verandert ons beleid. In wijken waar men de grijze kliko mag houden, mag men dan nog maar 1 grijze kliko hebben. 
Hoe zien de kliko's er uit?

Het gaat om nieuwe grijze kliko’s met een gekleurde deksel. De PMD-kliko heeft een oranje deksel.

Kan ik een extra kliko krijgen?

Voor alle kliko’s, behalve de restafvalkliko, kunt u gratis een extra kliko bestellen bij RMN.

Kan ik een grotere of kleinere kliko krijgen?

Er zijn geen kliko’s groter dan 240 liter. Vanaf 3 maanden na de uitgifte van de grote PMD-kliko kunt u een kleinere kliko bij RMN aanvragen.

 • Geur

Gaat de restafvalkliko niet stinken als hij maar eens in de 4 weken geleegd wordt?

Gft-afval, met name etensresten geven de meeste kans op reuk. Doe die in Gft-kliko, die wordt 1 keer per 2 weken geleegd. Stop het restafval in afgesloten zakken.

Kan de GFT-kliko in de zomer vaker geleegd worden?

Nee. Vanwege de de coronamaatregelen wordt de GFT-kliko deze zomer niet vaker geleegd dan normaal. Dat is 1 keer per 2 weken.

 • Afval scheiden

Waarom moeten we ons afval nog meer gaan scheiden?

Dit is goed voor het milieu. Grondstoffen zijn eindig, dus moeten we ze hergebruiken. Alles als restafval laten verbranden, is erg duur. De inwoners betalen dat via de afvalstoffenheffing. Landelijke is ook afgesproken dat alle gemeenten streven naar maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar. Wij zitten op 63%.

Nascheiding is toch veel beter?

Regelmatig horen we de suggestie dat nascheiding (door machines) betere scheidingsresultaten oplevert dan voorscheiding (door inwoners). Dat is in sommige gevallen wél, maar in de meeste gevallen niet realistisch. Een toelichting daarop vindt u op de pagina 'Feiten en fabels over afval scheiden'.

Is mijn bijdrage aan afvalscheiding geen druppel op de gloeiende plaat?

Niet alleen thuis, maar ook op kantoor, station of sportvereniging produceren we veel afval. Het scheiden van ook dit afval levert grote milieuwinst op. Met elkaar kunnen we dus een enorm verschil maken. Lees hierover meer op de pagina 'Fabels en feiten over afval scheiden'.

Afval scheiden is geldverspilling

Door goed te scheiden (alles in de juiste container) wordt de kwaliteit van de ingezamelde materialen zo hoog mogelijk. De ene afvalstroom levert meer op dan de andere, dat is waar. Maar in gemeenten waar bewoners het beste hun afval scheiden, betalen de bewoners de laagste afvalstoffenheffing. Lees hier meer over op de pagina 'Fabels en feiten over afval scheiden'.

Restafval brengen of afval scheiden is een hoop gedoe

We kunnen ons voorstellen dat dat zo lijkt als u daar nog niet mee begonnen bent. Maar u zult waarschijnlijk ervaren dat afval scheiden best snel went. En als u PMD en GFT apart inzamelt, houdt u echt weinig restafval over. Op rmn.nl kunt u lezen welk afval in welke kliko hoort. Als u twijfelt over of iets bij PMD hoort, gooit u het dan bij het restafval.

 

 • Afvalstoffenheffing en betalen

Gaan we minder Afvalstoffenheffing betalen als we meer afval gaan scheiden?

Nee, helaas zijn er meerdere oorzaken waardoor de afvalstoffenheffing waarschijnlijk zal stijgen. Maar beter afval scheiden zorgt er wél voor dat de afvalstoffenheffing minder snel zal stijgen.

Moet ik binnenkort ook gaan betalen voor mijn afval?

U betaalt al voor uw afval via de afvalstoffenheffing. Er zijn geen plannen om de kosten voor inwoners afhankelijk te maken van de hoeveelheid restafval die ze laten ophalen.

Gaan we binnenkort ook per kilo of hoeveelheid afval betalen?

Vooralsnog is de gemeente niet van plan om deze manier van betalen voor afval inzamelen in te voeren. Hoe volgende gemeenteraden daarover denken is op dit moment uiteraard niet te voorspellen.

 • Luiers en incontinentiemateriaal

Kan ik luiers of incontinentiemateriaal apart aanbieden?

Ja, dat kan. U kunt luiers en incontinentiemateriaal apart inleveren op een inzamelpunt met luiercontainers.

Ik ben stomapatient en heb veel medisch afval. Kan ik een (extra) container krijgen of kan mijn kliko vaker geleegd worden?

U kunt via RMN contact opnemen met de Recyclingcoach van RMN en die kan met u kijken wat de oplossing voor uw probleem kan zijn. Mail naar info@rmn.nl of bel 0900-6039222.

 • Handhaving

Mijn kliko wordt niet geleegd als er verkeerd afval in zit. Maar wat als iemand anders dat er in heeft gedaan?

De RMN kan weigeren uw kliko te legen, als er afval in zit dat er niet in hoort. U moet dan het ‘verkeerde afval’ eruit halen en de kliko op de volgende inzameldag weer aanbieden. Tips:

 • Zet uw kliko niet eerder buiten dan is toegestaan, dat verkort de tijd voor anderen om er ander afval in te gooien.
 • Bied alleen volle kliko’s aan, dan is er geen ruimte voor ander afval.
 • Algemene vragen over afval scheiden

Ik wil of kan geen aparte afvalbakken in huis neerzetten. Kan ik het scheiden ook weigeren?

Als u geen afval scheidt, en alles in de grijze kliko doet, dan zal deze vol raken voordat hij wordt opgehaald. Dat gebeurt namelijk nog een keer per 4 weken. Of u zult heel vaak afval weg moeten brengen naar een ondergrondse container. We kunnen via RMN de Recyclingcoach bij u langs laten komen om samen met u na te gaan hoe u zo eenvoudig mogelijk uw afval kunt scheiden.

Ik breng mijn afval naar verzamelcontainers en heb daarom geen kliko’s nodig.

Als u uw afval naar een verzamelcontainer wilt brengen, dan kunt u contact opnemen met RMN en dit aangeven. Wilt u uw restafval ook naar een ondergrondse container brengen? Vraag RMN dan om een pas om deze container open te doen.

Hoe vaak gaan de kliko’s geleegd worden?

Dat kunt u zien op de inzamelkalender op rmn.nl. Het staat ook in de app van RMN die u kunt downloaden. Via die app krijgt u de dag ervoor een herinneringsmelding.

Welk afval moet in welke container?

Kijk hiervoor op rmn.nl of kijk in de RMN-app die u kunt downloaden via uw app store.

Eerder heette dit toch ‘omgekeerd inzamelen’? Waarom is dat veranderd?

Omgekeerd inzamelen bleek een te moeilijke naam. Die naam vraagt altijd veel uitleg. Daarom hebben we voor een andere naam gekozen: ‘Afval scheiden: de volgende stap’. Die uitleg is overigens: vroeger verleenden we hoge service bij het inzamelen van restafval, en moest men meer moeite doen voor afval scheiden. Nu bieden we hoge service rond scheiden, en bieden we (iets) minder service rond het inzamelen van restafval.

Ik heb een brief ontvangen over dat jullie nog niet weten wat er voor mijn buurt verandert. Volgens de brief komt dat doordat de percelen in onze buurt heel divers zijn qua grootte. Wat heeft perceelgrootte te maken met de wijze van afval inzamelen?

De gemeenteraad heeft besloten om buurten met grotere percelen een extra kliko te geven. Het idee erachter is, dat hun percelen groot genoeg zijn om een extra kliko kwijt te kunnen. In buurten met kleinere percelen is die ruimte er niet. Daarom vervangen we daar de grijze restafvalkliko voor een PMD-kliko en plaatsen we op loopafstand ondergrondse verzamelcontainers voor restafval. Zo houdt men in totaal 3 kliko’s op het eigen terrein. In uw wijk hebben de percelen heel verschillende formaten. Dat maakt het lastig te bepalen wat de juiste oplossing is. We gaan eerst in de andere wijken de veranderingen doorvoeren, daarna gaan we in uw buurt kijken wat we het best kunnen doen, gebruik makend van de ervaring in de andere buurten.