Particuliere bomen

Bomen op eigen grondgebied van inwoners of bedrijven, noemen we ‘particuliere bomen’. Lees meer over de regels rond het kappen van particuliere bomen.
Lees verder over particuliere bomen

Bomenbeheerplan

'Gemeentelijke bomen' zijn bomen in de openbare ruimte. De gemeente heeft in een lange termijnplan vastgelegd hoe ze om wil gaan met deze bomen.
Lees verder over bomenbeheerplan

Kap gemeentebomen

Helaas moeten we jaarlijks een aantal gemeentebomen kappen. Dit doen we natuurlijk alleen als dat echt nodig is.
Lees verder over gemeentelijke bomen

Kapvergunning aanvragen

U hoeft niet voor alle bomen een kapvergunning aan te vragen. Wanneer dat wel en niet nodig is, leest u hier.
Lees verder over kapvergunning