Particuliere bomen

Bomen op eigen grondgebied van inwoners of bedrijven, noemen we ‘particuliere bomen’. De in juni 2016 vastgestelde Bomenverordening bevat regels rond het kappen van particuliere en gemeentelijke bomen.
Lees verder

Bomenbeheerplan

'Gemeentelijke bomen' zijn bomen in de openbare ruimte. De gemeente heeft in een lange termijnplan vastgelegd hoe ze om wil gaan met deze bomen. Dit wordt voor een deel van de buurten nog verder uitgewerkt, in overleg met belanghebbenden.
Lees verder

Groene kaart

De Groene Kaart geeft aan in welke delen van Zeist u wel of geen kapvergunning moet aanvragen.
Lees verder

Kapvergunning aanvragen

U hoeft niet voor alle bomen een kapvergunning aan te vragen. Wanneer dat wel en niet nodig is, staat in de Bomenverordening.
Lees verder