Particuliere bomen

Bomen op eigen grondgebied van inwoners of bedrijven, noemen we ‘particuliere bomen’. Lees meer over de regels rond het kappen van particuliere bomen.
Lees verder over particuliere bomen

Bomenbeheerplan

'Gemeentelijke bomen' zijn bomen in de openbare ruimte. De gemeente heeft in een lange termijnplan vastgelegd hoe ze om wil gaan met deze bomen.
Lees verder over bomenbeheerplan

Groenonderhoud

Onderhoud en aanleg van openbaar groen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Onder openbaar groen vallen onder andere bomen, plantsoenen, bermen en parken, maar ook vijvers.
Lees verder over groenonderhoud

Kapvergunning aanvragen

U hoeft niet voor alle bomen een kapvergunning aan te vragen. Wanneer dat wel en niet nodig is, leest u hier.
Lees verder over kapvergunning