Kap gemeentebomen

De gemeente Zeist is een groene gemeente, en dat willen we graag zo houden. Helaas moeten we jaarlijks wel een aantal gemeentebomen kappen. Dat proberen we natuurlijk alleen te doen, wanneer het echt nodig is. Vaak gaat het om bomen die een risico vormen, of omdat ze ziek of dood zijn. De bomenkap vindt 3 tot 4 keer per jaar plaats, door de gehele gemeente.

Gevaarlijke gemeenteboom melden

Nieuw bomenbeleid

In voorgaande jaren werd de kap van gemeentebomen met een stamdiameter van 20 cm of meer, gepubliceerd vanwege het toen geldende vergunningenstelsel. Door het nieuwe bomenbeleid (de bomenverordening en het boombeheerplan, beide in 2016) kunnen we meer bomen vergunningsvrij kappen dan voorheen. Deze bomen worden dus niet meer gepubliceerd.

Overzicht

Om inwoners van de gemeente Zeist tóch de mogelijkheid te bieden om na te kunnen gaan welke bomen er gekapt gaan worden, is een overzicht beschikbaar op onze website. Ook kunt u hier de informatie vinden over de nieuwe verordening en het boombeheerplan langer termijn.