Omgevallen bomen en afgewaaide takken: wat te doen bij storm?

In onze gemeente staan duizenden bomen. Niet alleen in openbaar gebied, maar ook in particuliere tuinen. Prachtig, maar onveilig als een boom omwaait of er takken uit vallen. Wat kunt u hierbij van de gemeente verwachten en waarvoor bent u zelf verantwoordelijk?

Bomen in eigen tuin

Iedere inwoner die bomen in de eigen tuin heeft, is zelf verantwoordelijk voor die bomen.  Goed onderhoud is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van de boom, maar voorkomt ook gevaarlijke situaties. Gaat het toch mis, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van de schade en het afvoeren van het hout.

Goed om te weten:

  • Goed onderhoud voorkomt veel schade.
  • Een kleine hoeveelheid tuinhout kunt u, onder bepaalde voorwaarden, laten ophalen door de RMN (op afspraak of tijdens de Takkenroute). Lees meer over de voorwaarden voor het ophalen van snoeihout en over het maken van een ophaalafspraak.
  • Grotere hoeveelheden tuinhout en omgewaaide bomen moet u zelf af te voeren, of kunt u af laten voeren door bijvoorbeeld een hovenier.
  • Alleen in direct levensgevaarlijke situaties of dreiging daarvan mag u de brandweer bellen om de situatie veilig te maken. In alle andere gevallen bent u daarvoor zelf verantwoordelijk en kunt u dit door bijvoorbeeld een hovenier laten doen.
  • Ook als uw boom of takken op de openbare weg waaien, blijft u verantwoordelijk voor het opruimen en eventuele schade.

Bomen in openbaar gebied

Net als andere boomeigenaren, is ook de gemeente verantwoordelijk voor de eigen bomen. Dit zijn bomen die in openbaar gebied langs wegen en in parken en plantsoenen staan.

Het hele jaar door werkt de gemeente aan het onderhouden van alle bomen. Onderdeel daarvan is het onderzoeken van de veiligheid van een boom en nemen van maatregelen hiervoor.

Goed om te weten:

  • Blijkt uit onderzoek dat een gemeentelijke boom mogelijk gevaar kan opleveren? Dan laten we de boom snoeien of, als er geen andere oplossing is, we halen de boom weg.
  • Omgevallen gemeentelijke bomen en afgewaaide takken ruimen we zo snel mogelijk op. Stormen veroorzaken echter zoveel schade, dat het opruimen veel tijd kost. Voorkomen van levensgevaarlijke situaties heeft daarom voorrang. Ook plekken waar veel mensen komen, zoals begraafplaatsen, ruimen we als eerste op.
  • In bosgebieden is de bosbeheerder (bijvoorbeeld Het Utrechts Landschap) verantwoordelijk voor het opruimen.
  • Schade aan uw eigendommen, veroorzaakt door onze bomen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14030 of zeist@zeist.nl .