Nieuwe energie in de gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie werkt uiteraard ook aan een duurzame organisatie. De gemeente maakt beleid voor de samenleving, maar moet en wil ook in haar eigen bedrijfsvoering ook een goed voorbeeld geven. Hoe doet ze dat?

De gemeente maakt in de periode tot en met 2021 circa 100 gemeentelijke gebouwen energiezuiniger. De gemeente zorgt ervoor dat 75% van de gebouwen energielabel A krijgen en 25% krijgt energielabel B. Dat leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot, vergelijkbaar met die van ruim 260 huishoudens.

Het gaat bijvoorbeeld om sporthallen, het oude raadhuis, monumentale panden, parkeergarages en een extra slag voor het zwembad. De gemeente is bezig met een plan om ook schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs te verduurzamen, in samenwerking met de scholen zelf.

De impact die uw handelen heeft op het klimaat, heet uw klimaatvoetafdruk. Hoe minder uw handelen zorgt voor verslechtering van het klimaat, hoe kleiner uw voetafdruk.

Sinds 2013 meet de gemeente Zeist haar eigen klimaatvoetafdruk. Het gaat dan om de vraag: wat heeft het energieverbruik van de activiteiten van de gemeentelijke organisatie voor effect op de de CO2-uitstoot en het klimaat? Denk daarbij aan energie die wordt verbruikt in de meer dan 100 gemeentelijke gebouwen, door openbare verlichting, rioolgemalen en verkeerslichten.

Door de CO2-uitstoot jaarlijks te meten, wordt duidelijk hoe alle maatregelen die de gemeente neemt, zorgen voor verkleining van haar voetafdruk.

Klimaatvoetafdruk gemeentelijke organisatie Zeist (Pdf; 102kB)