Nieuwe energie in uw wijk

Landelijk is afgesproken dat alle wijken in 2050 van het aardgas afgesloten moeten zijn. In de tussentijd werkt de gemeente in overleg met alle betrokkenen aan plannen waaruit duidelijk(er) wordt wanneer welke wijk van het aardgas af gaat, en hoe deze wijken dan wél kunnen worden verwarmd.

Daarnaast zoeken in veel wijken bewoners elkaar op om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen bij het isoleren van hun woningen, bijvoorbeeld door samen te werken bij het uitbesteden van het werk. In andere buurten zoeken bewoners elkaar op om zelf alvast te verkennen hoe hun wijk of buurt in de toekomst kan worden verwarmd.

Couwenhoven

Mijn Groene Huis is bezig in de wijk Couwenhoven bewoners te ontzorgen bij het verder verduurzamen van hun woning en het verhogen van het wooncomfort. Mijn Groene Huis inventariseert huis voor huis de behoefte en levert een daarop passend aanbod van verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en/of een warmtepomp. Lees hier meer over Couwenhoven Duurzaam.

Lyceumkwartier

In het Lyceumkwartier worden eigenaren van koopwoningen geholpen om te verduurzamen. Door collectief te verduurzamen kan men meer bereiken en kunnen de kosten lager worden. Mijn Groene Huis maakt een inventarisatie van mogelijkheden en vertaalt deze naar concrete stappen en maatregelen. Afhankelijk van het ambitieniveau worden maatwerkoplossingen aangeboden. Lees hier meer over Lyceumkwartier Duurzaam.

Pedagogenbuurt

De Pedagogenbuurt is een wijk in Zeist Noord. Gebouwd eind jaren '60, begin jaren '70. De wijk heeft een beperkt aantal typen woningen, dus men kan van elkaar leren voor wat betreft goede isolatiemaatregelen. In een enquête hebben een aantal bewoners aangegeven dat ze hun woning verder willen verduurzamen. Met hulp van Mijn Groene Huis. Lees hier meer over Pedagogenbuurt Duurzaam.

Brugakker

Mijn Groene Huis helpt huiseigenaren in Brugakker met het verduurzamen van hun woning. Lees hier meer over Brugakker Duurzaam.

Groen Valckenbosch

Valckenbosch is een wijk met veel verschillende woningtypen. Stichting Groen Valckenbosch (SGV) verkent wat nodig is om op weg te gaan naar een aardgasloze wijk. Dat gaat om energiebesparing of energie opwekken. Mijn Groene Huis werkt hierin samen met SGV. Lees hier meer over Groen Valckenbosch.

Aardgasloos Hoge Dennen / Kerckebosch

Dit is een bewonersinitiatief. Dit initiatief kan - met steun van de gemeente - 35 bewoners tegen laag tarief een ‘Routekaart Aardgasloos’ aanbieden. Dat omvat een woningscan en een persoonlijk gesprek. Deze scan geeft inzicht in hoe een woning duurzaam kan worden verwarmt zonder aardgas. Meer informatie per email via aardgaslooshdkb@gmail.com.

Flat 11 Kerckebosch

Deze flat omvat de adressen Prinses Margrietlaan 25 tot en met 98. Woongoed Zeist verzorgt een renovatie, waardoor de flat veel energiezuiniger wordt. Na de werkzaamheden is het gebouw ‘bijna energie neutraal’ (formeel heet dat BENG). De gemeente doet een financiële bijdrage.