Nieuwe energie in uw woning

Steeds meer mensen zijn bezig met het verduurzamen van hun woning: ze willen isoleren of onderzoeken hoe ze zelf duurzame energie kunnen opwekken. Voor hulp bij het verduurzamen van uw koopwoning, kunt u terecht bij het onafhankelijke Zeister initiatief mijngroenehuis.nu én bij de onafhankelijke website jouwhuisslimmer.nl.

Ook als u een huurwoning heeft, zijn er mogelijk kansen om te verduurzamen.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, onder de noemer ‘Afscheid van Aardgas’.

Wilt u meer weten over wat u kunt doen om uw woning (beter) te isoleren? U kunt zo flink besparen op uw energierekening. Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, onder de noemer ‘Heel Zeist Isoleert’.

Wilt u meer weten over het huren of gezamenlijk aanschaffen van zonnepanelen? Voor op het dak van uw eigen woning, of door gebruik te maken van een dak in de buurt? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, onder de noemer ‘Zon op Zeist’.

Mijn Groene Huis helpt bij het maken van de juiste keuzes. Door het geven van informatie en advies over de mogelijkheden om uw huis te verduurzamen.

MijnGroeneHuis.nu

Er zijn verschillende mogelijkheden:

MijnGroeneHuis.nu is de website van de Stichting Energie Zeist (SEZ). Onder de naam ‘Mijn Groene Huis’ stimuleert SEZ het verduurzamen van bestaande particuliere woningen.

JouwHuisSlimmer.nl is een onafhankelijke energiewebsite. Wilt u graag weten hoe u energie bespaart of wilt u meer weten over verschillende duurzame maatregelen als dakisolatie, zonnepanelen of warmtepomp? In Zeist kunt terecht bij Mijn Groene Huis. Maar mogelijk wilt u zich eerst eens online oriënteren. U kunt in dat geval terecht op

JouwHuisSlimmer.nl

De site helpt u, als huiseigenaar, met het verduurzamen van uw huis. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de volgende zaken:

  • Hoe kan ik geld en energie besparen?
  • Kies ik voor isolatie, HR++ glas of zonnepanelen?
  • Wat is een verstandige investering voor mijn huis, die past bij mijn portemonnee?

De antwoorden zijn voor ieder huis anders. Met de gratis, online quickscan neemt u uw huis onder de loep en krijgt u een vrijblijvend energieadvies. U komt te weten welke energiebesparende maatregelen bij uw woonsituatie passen. Ook krijgt u een indicatie van de kosten en de baten. Jouw Huis Slimmer laat bovendien zien welk nieuw energielabel uw huis kunt halen.

Voor meer verdieping is het de moeite waard om ook contact te leggen met Mijn Groene Huis.

Jouw Huis Slimmer is een onafhankelijk initiatief, gesteund door de gemeente Zeist en een aantal andere gemeenten.

Alle woningeigenaren hebben in 2015 een brief ontvangen over het voorlopige energielabel van hun huis. Dit  energielabel is gebaseerd op de kenmerken van de woning, zoals het bouwjaar en woningtype. Het geeft aan hoe energiezuinig een woning is vergeleken met soortgelijke huizen, en geeft advies over energiebesparende maatregelen. Iedereen kan het energielabel opzoeken op www.zoekuwenergielabel.nl .

Energielabel aanpassen

Woningbezitters kunnen het voorlopige label eenvoudig online aanpassen, zodat de label en huiskenmerken beter met elkaar overeenkomen. Na goedkeuring door een erkend deskundige wordt het energielabel geregistreerd in een landelijke database. Woningeigenaren die hun woning willen verkopen of verhuren, moeten zo'n definitief energielabel hebben.

Meer informatie

Mogelijk bent u eigenaar, bewoner of gebruiker van één van de maar liefst 1700 gemeentelijke monumenten of Rijksmonumenten die onze gemeente rijk is. Prachtige panden die bijdragen aan het bijzondere karakter van onze gemeente. Deze monumenten zijn belangrijk cultureel erfgoed. Maar deze tijd vraagt ook steeds meer aandacht voor de verduurzaming van deze panden. Het is van belang een goede balans tussen beide te vinden. De gemeente Zeist wil eigenaren van monumenten graag helpen met het verduurzamen van hun panden ondersteunen en faciliteren.

Zeist wil monumenteneigenaren ondersteunen bij het duurzamer maken van hun gebouwen. Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van beleid om vergunningen voor het verduurzamen van monumenten (denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen), te vereenvoudigen. Ook hebben we een proef gedaan met het laten uitvoeren van ‘duurzame monumenten-scans’ (DuMo-scans). Deze scans geven eigenaren inzicht in welke maatregelen ze zonder schade aan hun monumenten kunnen uitvoeren. Met de kennis die de gemeente daarbij vergaart, willen we ons duurzame monumentenbeleid verder vormgeven en monumenteneigenaren verder helpen.

Zit u in een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Met de Subsidie energiebesparing eigen huis kunt u met de VvE zo'n 20% van de kosten terug krijgen voor het isoleren van dak, vloer, gevel, spouw of glas. Voorwaarde is wel dat uw VvE twee of meer maatregelen tegelijk neemt.

Elk jaar stelt de gemeenteraad vast hoeveel leges betaald moeten worden wanneer iemand een vergunning aanvraagt. Leges zijn de kosten van de aanvraag van een vergunning.

De raad heeft besloten om ook voor 2019 een korting te geven op de leges van een omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning), als het bouwproject aan bepaalde eisen van duurzaamheid voldoet. Lees meer over de groene leges.

Het nationaal Energiebesparingsfonds helpt u om de kosten op te brengen om uw huis energiezuiniger te maken. Informatie over de energiebesparingslening vindt u op energiebespaarlening.nl.

De website energiesubsidiewijzer.nl geeft het complete en actuele overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen voor energiebesparing voor woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders.

De netbeheerder in onze regio, Stedin, heeft in 2016 bij de meeste Zeister huishoudens de traditionele energiemeters vervangen door slimme meters.

De slimme energiemeter geeft u meer inzicht in uw energieverbruik en uw energiekosten. Het meeste effect haalt u uit de nieuwe meter als u deze koppelt aan een energieverbruiksmanager (slimme thermostaat of webapplicatie). Dit kan u helpen geld te besparen. Hier vindt u een overzicht van de beschikbare energieverbruiksmanagers.

Meer informatie over het plaatsen van de slimme energiemeter vindt u op de website www.stedin.net/slimme-meter.

GPR Gebouw - voor professionals

GPR Gebouw is een online hulpmiddel voor ontwikkelaars, architecten en opdrachtgevers in de bouw om bij (ver)bouwprojecten  de duurzaamheid van het gebouw vooraf in kaart te brengen en te helpen met ontwerpkeuzes. Het is een online instrument dat concrete maatregelen vertaalt naar een prestatiescore voor duurzaam bouwen. Scores variëren van 0 t/m 10.

Eis Bouwbesluit

Vanuit het Bouwbesluit geldt de verplichting om bij de aanvraag omgevingsvergunning bouwen een berekening aan te leveren van de Milieuprestatie van een gebouw. GPR Gebouw is een van de instrumenten waarmee aan de invulling van deze wettelijke eis voldaan kan worden.

Gratis gebruik GPR Gebouw

Het gebruik van GPR gebouw wordt gratis door de gemeente beschikbaar gesteld. Hiermee kunt u inzicht krijgen in de kansen voor duurzaamheid en kunt u ook voldoen  aan de wettelijke vereiste inzake de MPG-score.

Voor inlogcodes  kunt u contact opnemen met Erwin Mikkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht per e-mail e.mikkers@odru.nl of telefonisch via 088 022 50 41. U krijgt dan vrijblijvend een wachtwoord en gebruikersnaam toegestuurd.