Nieuwe energie voor uw vervoer

In ons dagelijks vervoer verbruiken we veel energie. De gemeente stimuleert dat we ‘schoner’ gaan rijden: meer fiets, minder auto, bijvoorbeeld. Ook gaan voertuigen over op nieuwe, duurzame energie. We willen het makkelijker maken voor inwoners om te kiezen voor elektrisch rijden, door de mogelijkheden voor het opladen te vergroten.

In de Routekaart (paragraaf 3.2, pagina 17 (PDF 1 MB)) stelt het college aan de gemeenteraad voor hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan. De gemeenteraad besluit hier 9 juli over.