Groenonderhoud

Onderhoud en aanleg van openbaar groen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Onder openbaar groen vallen plantsoenen, openbare groenstroken, groen- en bloembakken, bermen en parken, maar ook vijvers en waterpartijen.

Groenkalender

Groenkalender Zeist
Groenkalender Zeist

De gemeente beheert en onderhoudt het openbare groen in Zeist. Dit zijn bomen, parken en plantsoenen, maar ook bermen, oevers en sloten. Voor de uitvoering van beheer- en onderhoudswerkzaamheden heeft de gemeente een groenkalender opgesteld. Daarin staat - bij benadering - wanneer welke beheer of onderhoudswerkzaamheid staat gepland. Klik op de afbeelding Groenkalender Zeist om een pdf (0,6 MB)  te openen die u kunt afdrukken.

 

Week schema bladruimen
StraatWijk Tijd
De BrinkZeist West3 december tot en met 7 december
KrommerijnlaanZeist West3 december tot en met 7 december
WeteringlaanZeist West3 december tot en met 7 december
Johan van OldenbarneveltlaanZeist Noord3 december tot en met 7 december
HogendorplaanZeist Noord3 december tot en met 7 december
SchaperlaanZeist Noord3 december tot en met 7 december
NepveulaanZeist Noord3 december tot en met 7 december
Verlengde SlotlaanZeist Centrum3 december tot en met 7 december
WilhelminaparkZeist Centrum3 december tot en met 7 december
LommerlustZeist Centrum3 december tot en met 7 december
HuydecoperwegZeist Centrum3 december tot en met 7 december
Alle stratenAusterlitz3 december tot en met 7 december
Ernst CasimirlaanBosch en Duin3 december tot en met 7 december
Jozef IsraelslaanHuis ter Heide3 december tot en met 7 december

 

 

Schema groenonderhoudMaandag 4 tot en met vrijdag 8 december
StraatWerkzaamhedenDatum
BlikkenburgerlaanSchoon maken van sloot (gras en riet maaien)maandag 22 tot en met december
KrakelingwegKappen van 3 bomenDinsdag 28 november
Heel ZeistRegulier onderhoudDoorlopend
Wisselende stratenOpruimen bladHalf oktober tot en met half januari
Heel ZeistOnderzoek naar risicobomen

Maandag 22 oktober tot en met vrijdag 14 december

Heel ZeistKappen risicobomen, lees hier meer over het bomenbeheerplan.eind november en begin december

Bladruimen en bladafval uit uw tuin

Vanaf half oktober tot half januari verwijderen medewerkers van de Sociale Werkvoorziening (BIGA Groep) bladafval van autowegen, fiets- en voetpaden, parkeerterreinen en gazons. De gemeente verwijdert alleen het blad van de openbare weg en dus niet van particuliere terreinen. De werkvolgorde van bladruimen wordt bepaald op basis van veiligheid en hoeveelheid blad en kent hiermee géén vaste route door de wijken. Als nagenoeg al het blad van de bomen is in een bepaalde wijk, gaan zij daar nog één keer met een grote ploeg en een zuigwagen doorheen.

Bladafval uit uw tuin mag niet aangeboden worden langs de openbare weg of als grof afval. Bladafval brengt u gratis bij het afvalstoffendepot aan de Zandbergenlaan. Neemt u, als inwoner van Zeist, wel uw legitimatiebewijs mee.

Particulieren kunnen het blad:

  • op de composthoop of in de groene Gft-container doen
  • via een (gehuurde) container afvoeren
  • via een hovenier af laten voeren

Bedrijven en instellingen kunnen het blad:

  • in een (gehuurde) container afvoeren naar erkende verwerkings- of groenvoorzieningsbedrijven

Een goede voedingsbodem
Het is niet altijd nodig om al het blad uit uw tuin te verzamelen en te verwijderen. Vooral in bostuinen kan het blad gewoon tussen de beplanting blijven liggen. Het vormt een goede voedingsbodem voor uw tuin door een natuurlijk composteringsproces. Ook kunt u zelf het blad composteren.

Aanpak Japanse Duizendknoop

Op meerdere plekken in onze gemeente is de Japanse Duizendknoop gesignaleerd. Deze exoot groeit snel en heeft lange, dikke, diepliggende wortels. De plant verdringt daardoor andere planten en struiken en kan onder andere bestrating beschadigen. We werken aan een plan van aanpak om de plant te bestrijden.

Lees verder wat te doen bij het zien van de Japanse Duizendknoop

Bermen

Tweemaal per jaar maait men de bermen (in juni/juli en eind augustus/september). Om de zaden de gelegenheid te geven uit het maaisel te vallen, blijft het maaisel tot 1 week na het maaien liggen. Op een aantal locaties wordt het maaisel direct afgevoerd. De uitzichthoeken worden, in verband met veiligheid, al in mei gemaaid.
Waar het mogelijk is om natuurwaarden in stand te houden en/of te versterken, past men een aangepast (maai)beheer toe.

Vanaf half maart start het maaien van de grasvelden. In de 1e maaironde van het jaar verwijdert men ook het maaisel. Daarna maait men alleen nog en blijft het maaisel verspreid op het gras liggen.

In de rand van sommige bermen liggen hondenuitlaatstroken. Deze randen worden als grasveld en niet als berm onderhouden en daarom veel vaker gemaaid. Hierdoor is het mogelijk deze stroken goed te onderhouden. Met een zuiger verwijdert men hier regelmatig de hondenuitwerpselen.

Onkruidbestrijding

Van april tot en met september bestrijdt Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)  onkruid op stoepen, parkeervakken en woonerven in de gemeente Zeist. RMN bestrijdt het onkruid met de milieuvriendelijke heetwatermethode. Daarbij spuit RMN een minimale hoeveelheid bijna kokend water op het onkruid. Het bovengrondse deel van de plant verdort op deze manier. De wortel van het plantje raakt na meerdere behandelingen uitgeput, waarna de plant wegkwijnt of doodgaat. De heetwatermethode dringt het onkruid op een duurzame manier terug zonder chemische middelen.

Bomen, struiken en hagen

Bomen worden niet zomaar gesnoeid of gekapt. Eens in de 3 jaar inspecteert een extern bureau de bomen op veiligheid. Naar aanleiding daarvan worden sommige bomen nader en/of jaarlijks gecontroleerd.

Soms is het nodig om bomen te kappen omdat ze overlast geven, bijvoorbeeld door wortelopdruk, als ze in de weg staan bij bouwwerkzaamheden, om de boom ernaast meer groeiruimte te geven of omdat ze ziek of dood zijn of een gevaar vormen voor de omgeving.

Sierbeplanting bestaat voor het grootste deel uit sierstruiken. Een struik is een houtige plant die onmiddellijk, boven of al in de grond, takken vormt. Een struik heeft geen stam, waardoor struiken niet zo hoog worden als vele boomsoorten. Naast struiken treft u ook perkrozen, hagen, vaste planten, eenjarigen en klimplanten aan als sierbeplanting.

Struiken hebben ook een functie voor het verkeer. Diverse hagen scheiden een fietspad af van de weg.
Om struiken te verjongen en de bloei te stimuleren, snoeit men de struiken in het najaar en in de winter. Soms is rigoureus snoeien noodzakelijk; de meeste struiken kunnen hier goed tegen en lopen in het voorjaar gewoon weer uit.

Ideeën en groene bewonersinitiatieven

Hebt u goede ideeën voor het groen bij u in de buurt? Maak dan een afspraak met de wijkmanager van uw wijk om de mogelijkheden te bespreken. De gemeente staat open voor suggesties en denkt graag met u mee. Uiteraard zijn er wel enkele spelregels.

De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.

Online melden

Meldingen over de openbare ruimte geeft u door via Online melden of via telefoonnummer 14 030.

Veldgids wilde planten en dieren

In de veldgids wilde planten en dieren in de gemeente Zeist zijn bijna 30 soorten wettelijk beschermde planten en dieren opgenomen. Van elke soort is een foto, beschrijving, leefgebied en verspreiding in Zeist opgenomen.

Voor altijd groen - Veldgids wilde planten en dieren in de gemeente Zeist (pdf 5,10MB)