Onderhoud en aanleg van openbaar groen

Dagelijks zijn we bezig met onderhoudswerkzaamheden aan openbaar groen. Zo zorgen we voor een mooie plek om te leven en te werken. Onder openbaar groen valt bijvoorbeeld bomen, plantsoenen, groenstroken, bermen, parken of vijvers.

Voor de uitvoering van beheer- en onderhoudswerkzaamheden hebben we een groenkalender opgesteld. Daarin staat wanneer welke beheer- of onderhoudswerkzaamheid staat gepland. De start en duur van de werkzaamheden is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden.

Groenkalender
OnderwerpWerkzaamhedenUitlegWanneer
Onderhoud bomenSnoeien en kappenhele jaar door
Water geven aan jonge bomenhele jaar door
Bomen plantenoktober tot en met april
Eikenprocessierups bestrijdenmei tot en met juli, afhankelijk van de hinder
Bladeren opruimenBladeren opruimen met bladblazersoktober tot en met januari
Bermen maaienBermen volledigDe hele berm wordt gemaaid.juni tot en met oktober
Bermen zichthoekenAlleen de zichthoeken maaien om het zicht op de weg te verbeteren en de verkeersveiligheid te garanderen.mei
Bermen gedeeltelijkOm te zorgen dat  de verkeersveiligheid niet in gevaar komt, maaien we ook de plekken rondom verkeersborden en wildspiegels.juni
GazonsMaaien is nodig om te zorgen dat het gras mooi en gezond blijft.maart tot en met november
Onderhoud perkenInboetenHet opnieuw inplanten van planten op plaatsen waar andere planten zijn weggevallen.november tot en met maart
SchoonmakenGras verwijderenHet 'kanten steken'is nodig om het gras binnen de perken te houden.november tot en met maart
Snoeien struikenWintersnoeiEen deel van de planten wordt gesnoeid.januari en februari
VoorjaarssnoeiAls het lente wordt snoeien we alle rozen, heesters en vaste planten.april en mei
VormsnoeiSnoeien van bomen zoals taxussen en hulsten. Deze bomen zijn in vele vormen te maken.mei tot en met juli
RandensnoeiSnoeien van overhangend sierplantsoen en planten die de bodem bedekken langs paden en wegen. Dit is 2 keer per jaar nodig, in voor- en najaar.mei tot en met juli en september en oktober
Knippen van hagenDe hagen brengen we weer in model. Dit gebeurt 2 keer per jaar, in het voor- en najaar.mei tot en met juli en september en oktober

Bomen

Onderhoud

Er staan 35.000 bomen in verschillende soorten en maten en van verschillende leeftijden. Bomen worden niet zomaar gesnoeid of gekapt. Eens in de 3 jaar inspecteert een extern bureau de bomen op veiligheid. Naar aanleiding daarvan worden sommige bomen nader en/of jaarlijks gecontroleerd. Bekijk de planning voor groenonderhoud om te kijken waar we gaan snoeien.

Kappen

Soms is het nodig om bomen te kappen omdat ze overlast geven, bijvoorbeeld door wortelopdruk, als ze in de weg staan bij bouwwerkzaamheden, om de boom ernaast meer groeiruimte te geven of omdat ze ziek of dood zijn of een gevaar vormen voor de omgeving. De gemeente Zeist kapt 3 tot 4 keer per jaar bomen in Zeist. Dat gebeurt verdeeld over het hele jaar. Bekijk de planning voor groenonderhoud om te kijken waar we gaan kappen.

Vervangen

Veel van de bomen die nu in de bloei van hun leven zijn, komen binnen enkele tientallen jaren aan het einde van hun levenscyclus. Dat betekent dat ze vervangen moeten worden. Hiervoor heeft de gemeente Zeist een Bomenbeheerplan voor opgesteld. Lees meer over het bomenbeheerplan.

Struiken en hagen

Sierbeplanting bestaat voor het grootste deel uit sierstruiken. Een struik is een houtige plant die onmiddellijk, boven of al in de grond, takken vormt. Een struik heeft geen stam, waardoor struiken niet zo hoog worden als vele boomsoorten. Naast struiken treft u ook perkrozen, hagen, vaste planten, eenjarigen en klimplanten aan als sierbeplanting.

Struiken hebben ook een functie voor het verkeer. Diverse hagen scheiden een fietspad af van de weg.
Om struiken te verjongen en de bloei te stimuleren, snoeit men de struiken in het najaar en in de winter. Soms is rigoureus snoeien noodzakelijk; de meeste struiken kunnen hier goed tegen en lopen in het voorjaar gewoon weer uit.

Vanaf half oktober tot half januari verwijderen medewerkers van de Sociale Werkvoorziening (BIGA Groep) bladafval van autowegen, fiets- en voetpaden, parkeerterreinen en gazons. De gemeente verwijdert alleen het blad van de openbare weg en dus niet van particuliere terreinen. De werkvolgorde van bladruimen wordt bepaald op basis van veiligheid en hoeveelheid blad en kent hiermee géén vaste route door de wijken. Als nagenoeg al het blad van de bomen is in een bepaalde wijk, gaan zij daar nog één keer met een grote ploeg en een zuigwagen doorheen.

Bladafval uit uw tuin mag niet aangeboden worden langs de openbare weg of als grof afval. Bladafval brengt u gratis bij het recyclingstation aan de Zandbergenlaan. Neemt u, als inwoner van Zeist, wel uw legitimatiebewijs mee.

Particulieren kunnen het blad:

 • op de composthoop of in de groene Gft-container doen
 • via een (gehuurde) container afvoeren
 • via een hovenier af laten voeren

Bedrijven en instellingen kunnen het blad:

 • in een (gehuurde) container afvoeren naar erkende verwerkings- of groenvoorzieningsbedrijven

Een goede voedingsbodem

Het is niet altijd nodig om al het blad uit uw tuin te verzamelen en te verwijderen. Vooral in bostuinen kan het blad gewoon tussen de beplanting blijven liggen. Het vormt een goede voedingsbodem voor uw tuin door een natuurlijk composteringsproces. Ook kunt u zelf het blad composteren.

De meeste bermen maaien we 1 tot 2 keer per jaar. Sommige bermen maaien we 4 keer, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 • Op sommige plekken in de bermen laten we gras staan, zodat bijen en andere insecten genoeg plekken hebben om naar uit te wijken.
 • Waar mogelijk laten we het maaisel een aantal dagen liggen. Op die manier kan het bloemzaad eruit vallen, zodat er weer nieuwe kruiden kunnen groeien.
 • Na een paar dagen halen we het maaisel weg. Hierdoor wordt de grond voedselarm, waar veel inheemse planten beter op groeien.
 • Als de bodem voedselsarm genoeg is, kijken we of het mogelijk is om terug te gaan naar 1 keer per jaar maaien.

Grasvelden

Vanaf half maart start het maaien van de grasvelden. In de 1e maaironde van het jaar verwijdert men ook het maaisel. Daarna maait men alleen nog en blijft het maaisel verspreid op het gras liggen.

Uitlaatstroken

In de rand van sommige bermen liggen hondenuitlaatstroken. Deze randen worden als grasveld en niet als berm onderhouden en daarom veel vaker gemaaid. Hierdoor is het mogelijk deze stroken goed te onderhouden. Met een zuiger verwijderen we hier regelmatig de hondenuitwerpselen.

Op meerdere plekken in onze gemeente is de Japanse Duizendknoop gesignaleerd. Deze exoot groeit snel en heeft lange, dikke, diepliggende wortels. De plant verdringt daardoor andere planten en struiken en kan onder andere bestrating beschadigen.

Lees verder wat te doen bij het zien van de Japanse Duizendknoop

Heeft u goede ideeën voor het groen bij u in de buurt? Maak dan een afspraak met de wijkmanager van uw wijk om de mogelijkheden te bespreken. De gemeente staat open voor suggesties en denkt graag met u mee. Uiteraard zijn er wel enkele spelregels. De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.

Bekijk hier een aantal duurzame bewonersinitiatieven.

Groen adopteren

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van openbaar groen door bewoners. Dit kunnen bijvoorbeeld groenstroken, speelplaatsen (behalve de speeltoestellen), buurttuinen en bijenlinten zijn. Soms kunnen ook boomspiegels geadopteerd worden. Dit zijn stukken grond rondom de stam van bomen. Het is ook mogelijk om samen met uw buren een stukje groen te adopteren. Hierbij hanteert de gemeente wel een aantal spelregels. Wilt u ook een stukje groen adopteren?

Neem contact met ons op

Voor de groenadoptie gelden een paar spelregels:

 • Er mag geen hek omheen geplaatst worden
 • Bomen en speeltoestellen blijven in het beheer bij de gemeente
 • Er mogen geen banken, speeltoestellen, picknicktafels en dergelijke worden geplaatst
 • Het kan voorkomen dat er gegraven moet worden, bijvoorbeeld door kabels/leidingen te vervangen

De gemeente bespreekt met u of het stuk groen dat u wilt onderhouden, gebruikt kan worden voor groenadoptie. Tijdens een gesprek nemen we de adoptieovereenkomst door. Hierin staat wat we van elkaar mogen verwachten. De overeenkomst geldt normaal gesproken voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 3 maanden. Bij het geadopteerde stukje groen, plaatsen we een ‘adoptietegel’.