Aanplanten nieuwe eiken

In Zeist planten we elk jaar verschillende soorten bomen terug. Dit doen wij om voldoende diversiteit te hebben in ons bomenbestand. Ook de eik wordt soms teruggeplaatst. De boomsoort komt van oorsprong voor in Zeist en is daarmee beeldbepalend voor de omgeving.

Hoewel de eik heel oud kan worden, prachtig uitgroeit en een hoge ecologische waarde heeft, is de gemeente Zeist voorzichtig met het plaatsen van eiken. Reden hiervoor is de eikenprocessierups, die zijn eitjes bij voorkeur in de kroon van deze boomsoort legt.

We plaatsen eiken alleen nog terug als het gaat om een straat of laan met cultuurhistorische waarde. Daarnaast plaatsen we eiken terug op plekken waar de omstandigheden voor de rups niet ideaal zijn. Uiteraard zijn locaties als speeltuinen, schoolpleinen en winkelgebieden minder geschikt.