Vleermuizen onderzoek

Vleermuizen vervullen als insecteneters een belangrijke rol in ons milieu; ze eten bijvoorbeeld veel steekmuggen, tot wel honderden per nacht! En veel van de in Nederland voorkomende vleermuizen zijn sterk afhankelijk van onze leefomgeving, omdat ze graag verborgen in gebouwen leven.

Beschermde dieren

Vleermuizen (PDF 5,1 MB) zijn strikt beschermd conform Europese en Nederlandse natuurwet- en regelgeving. Dat maakt dat er een behoorlijk spanningsveld kan optreden tussen enerzijds de bescherming van vleermuizen en anderzijds de efficiƫnte uitvoering van ruimtelijke ingrepen.

Verplicht onderzoek

Bij bijvoorbeeld de renovatie of afbraak van een gebouw of kap van holle bomen, is het volgens de Flora- en faunawet verplicht om eerst te laten onderzoeken of er geen vleermuizen in het geding zijn. Indien dat wel het geval is en verstoring niet vermeden kan worden, dan moeten er compenserende maatregelen worden toegepast, voor een project mag of kan worden uitgevoerd.