PFAS

PFAS is een verzamelnaam van een groep niet-afbreekbare chemische stoffen. Door hun eigenschappen (waterafstotend, glad) worden ze in allerlei toepassingen (anti aanbakpannen, regenkleding, bakpapier, blusmiddelen) gebruikt. PFAS wordt steeds vaker aangetroffen in het milieu. Dit leidt tot problemen bij het verplaatsen van grond.

Tijdelijke maatregel

De overheid heeft nog geen toepassingsnormen ontwikkeld voor PFAS in de bodem. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet hier nog onderzoek naar. Sinds 1 oktober 2019 geldt daarom een tijdelijke maatregel inzake PFAS-vervuiling. Dit tijdelijk handelingskader regelt momenteel het verplaatsen van grond en zand.

PFAS en Zeist

Bij werkzaamheden van de gemeente kijken wij of vrijgekomen grond kan worden afgevoerd. In sommige gevallen kan dat nog even niet. De grond blijft dan tijdelijk liggen. Dit is vervelend, maar niet gevaarlijk of ongezond. De grond heeft dezelfde kwaliteit als die in aangrenzende tuinen.

Let op bij verplaatsen grond

Als u graafwerkzaamheden (laat) uitvoeren, waarbij grond vrijkomt, bijvoorbeeld bij herinrichting van uw tuin, dan heeft u een aantal opties. U kunt:

  • maximaal 0,5 m3 per dag kosteloos afvoeren bij het recyclingstation.
  • de grond ter plekke weer gebruiken (bijv. verspreiden over de tuin).
  • de grond laten keuren en laten afvoeren. Dit is echter vrij kostbaar, zeker bij relatief kleine hoeveelheden grond.
  • de grond ongekeurd afvoeren. Sommige grondverwerkers accepteren (beperkte hoeveelheden) ongekeurde grond.
  • vooraf afspreken met de aannemer of hovenier dat hij de grond afvoert.
  • de uitvoering van de werkzaamheden uitstellen, totdat meer duidelijkheid is over de afvoer mogelijkheden van grond.

Hoe nu verder?

Het wachten is op  het onderzoek van het RIVM, dat voor 1 december 2019 wordt verwacht. Met dit onderzoek wordt ingeschat wat de achtergrondwaarden zijn in de Nederlandse bodems. De verwachting is dat de norm dan wordt versoepeld.

Intussen zijn we in de regio (OmgevingsDienst regio Utrecht (ODRU)) bezig de achtergrondconcentraties van de bodem in kaart te brengen. Hiermee worden lokale achtergrondwaarden vastgelegd. Als we die kennen, wordt hergebruik van vrijkomende grond ook beter mogelijk.

De verwachting is dat deze combinatie van landelijke normen en lokaal/regionaal beleid voor de zomer van 2020 de problemen met grondverzet (grotendeels) zal oplossen.