Ongevaarlijke rupsen en motten

In de zomermaanden zijn er bomen en struiken waarin rupsen en rupsennesten voorkomen, bijvoorbeeld rupsen van de bekende spinselmotten (in Kardinaalsmuts, Gelderse roos en Vogelkers.) Deze zijn niet hinderlijk en niet schadelijk, ook al zit soms de hele boom of struik onder.

Het is net of de herfst al begonnen is, de bladeren van de Paardekastanje zijn bruin en vallen vroegtijdig op de grond. Dit komt door de Kastanjemineermot. Dat gebeurt al een aantal jaren maar de aantasting is dit jaar extreem. Waarschijnlijk komt dit door de weersomstandigheden. Over het algemeen kan de boom hier tegen. Wanneer de boom al een verminderde conditie heeft kan de aantasting van Mineermot de gezondheid van de boom nog verder aantasten.

Help mee en voorkom verspreiding Mineermot

Een preventieve behandeling is het weghalen van de Kastanjebladeren en deze aanbieden bij een erkende composteerder. De larven van de mineermot overwinteren in de bladeren van de Kastanje. De in de bladeren aanwezige larven zullen door het composteringsproces (verrotting van de bladeren) sterven. De gemeente haalt de bladeren ook daar waar mogelijk, zo veel mogelijk weg.