Beheer en onderhoud van het riool

Goede riolering zorgt voor bescherming van de volksgezondheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en het milieu. De gemeente beheert de aansluiting van het riool vanaf de erfgrens van uw huis tot aan het riool. Op eigen terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Heeft u een verstopt riool? Onderzoek dan eerst of het probleem op eigen terrein of op gemeentegrond zit. Bij de meeste woningen is een ontstoppingsstuk of inspectieputje in de leiding aangebracht. Het putje bevindt zich meestal 50 cm binnen de perceelgrens. Door het ontstoppingsstuk te openen, kunt u controleren waar de verstopping zit.

U graaft het inspectiepuntje op de erfgrens op:

  • Er staat géén water in het inspectieputje. De verstopping zit in het gedeelte op uw eigen perceel. U zorgt zelf voor de ontstopping van het riool.
  • Er staat water in het inspectieputje. Als het putje vol water staat, zit de verstopping in het gemeenteriool. Bel meteen met 14 030. De gemeente zal deze verstopping verhelpen.

Locatie onbekend

Als de plaats van het ontstoppingsputje niet bekend is, neem dan contact op met de gemeente via 14 030 of mail naar zeist@zeist.nl.

U onderzoekt eerst of de verstopping op eigen terrein zit op op gemeentegrond. Bekijk de procedure bij Verstopt riool.

  • Zit de verstopping op eigen terrein: het ontstoppen van de riolering op eigen terrein betaalt u zelf.
  • Zit de verstopping op gemeentegrond: bij het ontstoppen van de riolering op gemeentegrond, vergoedt de gemeente de eventuele kosten voor het opgraven van het inspectieputje door een erkend loodgieters- of ontstoppingsbedrijf. Dit tot een maximum van € 112,00 (tarief 2020). Bel meteen 14030 zodat de gemeente de riolering zelf kan ontstoppen. We vergoeden deze kosten niet.
  • Als blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk riool veroorzaakt is door onjuist gebruik van het particulier riool, komen de kosten voor rekening van de veroorzaker.

Alleen bij het volgen van bovenstaande procedure, wordt een vergoeding verstrekt. U kunt uw verzoek voor terugbetaling van deze kosten richten aan: gemeente Zeist, Afdeling Leefomgeving en Welzijn, team Beheer Openbare Ruimte, Postbus 513, 3700 AM, Zeist.

De kosten voor het beheer en het onderhoud van het riool betaalt de gemeente onder andere uit de opbrengsten van de rioolheffing. Dit is een gemeentelijke belasting die iedere inwoner jaarlijks betaalt. Voor het tarief is van belang of het een woning of een niet-woning is en of u eigenaar en/of gebruiker bent.

De tarieven vindt u op de website van de Bghu.

Om een rioolvergunning voor een aansluiting op het gemeenteriool te krijgen moet u een aanvraag rioolaansluiting indienen.

Aanvraagformulier rioolaansluiting

U kunt informatie opvragen over de aanleg en het beheer van het rioolstelsel. Dit kan handig zijn als u gaat verbouwen. De gemeente heeft van ongeveer 75% van de huizen de gegevens (digitaal) beschikbaar. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 030 of mail naar zeist@zeist.nl.

Kosten

U betaalt € 76,70 leges voor de aanvraag rioolaansluiting. Daarnaast betaalt u voor de aanleg van de rioolaansluiting volgens deze tarieven:

Kosten aanleg rioolaansluiting (exclusief 21% btw)
Type rioolbuisKosten per meter 2020
PVC 125 mm doorsnee€ 114,20
PVC 160 mm doorsnee€ 130,00
PVC 200 mm doorsnee€ 157,60
PVC 250 mm doorsnee€ 187,80

Een melding woonomgeving gaat onder andere over: verstopte rioleringen, defecte straatverlichting, onkruid, overhangende takken, trottoirschade, kapotte verkeersborden, beschadigd wegdek, vervuiling en hondenpoep. U kunt online een melding doorgeven of via telefoonnummer 14 030.

Online melden