Beheer en onderhoud

De gemeente beheert de aansluiting van het riool vanaf de erfgrens van uw huis tot aan het riool: de gemeente vervangt de afvoerleiding en ontstopt de aansluiting. U hoeft niet zelf de grond open te (laten) breken voor het vervangen van de afvoerleiding of het ontstoppen van de riolering.

De gemeente maakt geen nieuwe aansluitingen op eigen terrein.

Actuele werkzaamheden aan het riool

Dr Starckelaan

  • Van maandag 1 april tot vrijdag 24 mei vernieuwen we de riolering op de Dr Starckelaan.

Dr Engelhardlaan

  • Van maandag 25 maart tot en met dinsdag 30 april zijn er werkzaamheden aan de riolering op de Dr Engelhardlaan in Den Dolder.

Dit project doen wij samen met de bewoners waarbij direct alles ook wordt aangesloten. Zo proberen we voor minder overlast te zorgen ondanks dat wij voor de riolering toch de grond in moeten voor de aanleg. Tijdens informatieavonden en keukentafelgesprekken zijn wij tot deze gezamenlijke aanpak gekomen.

Alle woningen krijgen een aansluiting op de nieuwe riolering. Het regenwater van de rijbaan wordt niet meer afgevoerd via de riolering maar zal infiltreren in de ondergrond. Hiervoor leggen we infiltratieroosters aan split eroverheen als afwerking. Zo dragen we bij aan een beter klimaat. Voor de nieuwe verharding van de weg gebruiken we betonstraatstenen in plaats van asfalt.

Koppeldijk

  • Van dinsdag 3 december 2018 tot en met vrijdag 12 april zijn we het bergbezinkbassin aan de Koppeldijk aan het renoveren.

Verstopt riool

Heeft u een verstopt riool? Onderzoek dan eerst of het probleem op eigen terrein of op gemeentegrond zit. Bij de meeste woningen is een ontstoppingsstuk of inspectieputje in de leiding aangebracht. Het putje bevindt zich meestal 50 cm binnen de perceelsgrens. Door het ontstoppingsstuk te openen, kunt u controleren waar de verstopping zit.

U graaft het ontstoppingsputje op de erfgrens op:

  • Er staat géén water in het inspectieputje. De verstopping zit in het gedeelte op uw eigen perceel. U zorgt zelf voor de ontstopping van het riool.
  • Er staat water in het inspectieputje. Als het putje vol water staat, zit de verstopping in het gemeenteriool. De gemeente zal deze verstopping verhelpen.

Locatie onbekend

Als de plaats van het ontstoppingsputje niet bekend is, neem dan contact op met de gemeente via 14 030, mail naar zeist@zeist.nl of vraag het digitaal via uw melding woonomgeving.

Kosten ontstopping

  • Eigen terrein: het ontstoppen van de riolering op eigen terrein betaalt u zelf.
  • Gemeentegrond: bij het ontstoppen van de riolering op gemeentegrond, vergoedt de gemeente de eventuele kosten voor het opgraven van het ontstoppingsstuk door een erkend loodgieters- of ontstoppingsbedrijf. Dit tot een maximum van € 108,40 (inclusief BTW, tarief 2019).
  • Als blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk riool veroorzaakt is door onjuist gebruik van het particulier riool, komen de kosten voor rekening van de veroorzaker.

Alleen bij het volgen van bovenstaande procedure, wordt een vergoeding verstrekt. U kunt uw verzoek voor terugbetaling van deze kosten richten aan: gemeente Zeist, Afdeling Leefomgeving en Welzijn, team Beheer Openbare Ruimte, Postbus 513, 3700 AM, Zeist.

Rioolheffing

De kosten voor het beheer en het onderhoud van het riool betaalt de gemeente onder andere uit de opbrengsten van de rioolheffing. Dit is een gemeentelijke belasting die iedere inwoner jaarlijks betaalt. Voor het tarief is van belang of het een woning of een niet-woning is en of u eigenaar en/of gebruiker bent.

De tarieven vindt u op de website van de Bghu.

Rioolaansluiting aanvragen

Om een rioolvergunning voor een aansluiting op het gemeenteriool te krijgen moet u een aanvraag rioolaansluiting indienen.

Aanvraagformulier rioolaansluiting

U kunt informatie opvragen over de aanleg en het beheer van het rioolstelsel. Dit kan handig zijn als u gaat verbouwen. De gemeente heeft van ongeveer 75% van de huizen de gegevens (digitaal) beschikbaar. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 030 of mail naar zeist@zeist.nl .

Tarieven

U betaalt € 79 leges (tarief 2019) voor de aanvraag rioolaansluiting. Daarnaast betaalt u voor de aanleg van de rioolaansluiting volgens deze tarieven:

Tarieven aanleg rioolaansluiting
Type rioolbuisTarief per meter
PVC 125 mm doorsnee€ 110,55
PVC 160 mm doorsnee€ 125,85
PVC 200 mm doorsnee€ 152,55
PVC 250 mm doorsnee€ 181,80

Online melden

Een melding woonomgeving gaat onder andere over: verstopte rioleringen, defecte straatverlichting, onkruid, overhangende takken, trottoirschade, kapotte verkeersborden, beschadigd wegdek, vervuiling en hondenpoep. U kunt online een melding doorgeven of via telefoonnummer 14 030.

Online melden