Water en waterafvoer

De gemeente is het eerste aanspreekpunt bij grondwater- of waterproblemen en watervragen. We zijn verantwoordelijk voor:

 • de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater, regenwater en overtollig grondwater
 • het beheren van gemeentelijke watergangen.

Wateroverlast door hevige regenval

De riolering kan op zo’n moment de verwerking van het regenwater niet aan. De gemeente onderzoekt waar maatregelen nodig zijn om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Om een goed inzicht te krijgen waar zich de problemen voor doen, hoort de gemeente graag waar en wanneer u wateroverlast heeft.

Wat kunt u doen?

 • Als het niet meer regent en het water er na 1 uur nog staat?

  Bel tijdens kantooruren met 14 030 of meld wateroverlast

 • Als het water via de weg is gekomen en in uw huis/tuin/kelder staat?
  Bel tijdens kantooruren met 14 030 of meld wateroverlast

 • Komt het water via het riool omhoog?
  Dan volgt u de procedure bij verstopt riool

 • Ondergelopen kelder?
  Neemt u contact op met de brandweer 088 8781000; de gemeente pompt geen kelders leeg.

 • Spoedeisende situatie door wateroverlast?
  Alleen bij spoedeisende hulp kunt u bellen met 112.

 • Waar kan ik mijn schade melden?
  Schade kunt u melden bij uw eigen verzekeraar.

Door klimaatverandering is het nodig om anders naar ons hemelwatersysteem te kijken. Grote piekafvoeren van regenwater zijn een grote belasting voor het hemelwaterstelsel.  Als het regenwater samen met het afvalwater wordt afgevoerd belast dit ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie teveel. We zijn daarom steeds meer bezig om regenwater ter plekke te verwerken in plaats van het af te voeren via het riool. Dit proces heet afkoppelen. Een extra voordeel hiervan is dat de grondwaterstand wordt aangevuld.

Bij veel huishoudens stroomt regenwater dat op het dak valt via de regenpijp naar de gemeentelijke riolering. Het afkoppelen van de regenpijp van het riool is een goed idee om het rioolstelsel te ontzien. Op www.klimaatklaar.nl staan tips over hoe dit gemakkelijk kan. Er zijn ook tips voor het hergebruik van regenwater. Met een regenton kan bijvoorbeeld regenwater worden gebruikt voor het besproeien van tuinplanten in een droge periode.

Bij nieuwbouwprojecten is het zelfs verplicht om regenwater op eigen perceel te verwerken. Ook hierbij zijn de tips van www.klimaatklaar.nl te gebruiken.

Grondwaterbeschermingsgebieden

In de provinciale milieuverordening van de provincie Utrecht vindt u meer informatie over grondwaterbeschermingsgebieden.
Overzichtskaart met grondwaterbeschermingsgebieden.

Grondwaterstandmetingen

Op Waterinnovatienetwerk (Winnet) en het Dinoloket van TNO vindt u de grondwaterstandmetingen in Zeist.
Winnet is een samenwerkingsverband van 14 gemeenten rond de waterketen in het gebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Melden van onttrekkingen

Als u in de gemeente Zeist grondwater gaat onttrekken, dan moet u dit melden bij de provincie Utrecht of het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Afhankelijk van de hoeveelheid en duur van de onttrekking is er mogelijk een vergunning nodig.

Overige vergunningen

Er zijn op het aspect grondwater ook andere procedures voor vergunningverlening of melding van toepassing: