Masterplan buitensportaccommodaties

Betere kantines en kleedkamers, velden die voldoen aan de eisen van de bond en minder afgelaste wedstrijden. Het masterplan buitensportaccommodaties verbetert het sporten in de gemeente Zeist.
Het masterplan is 7 november vastgesteld.

Wat ging vooraf?

Sinds de zomer van 2016 liep er een interactief proces met de sportverenigingen is om te komen tot dit masterplan om te kijken waar de kansen liggen. Zij hebben samen met de gemeente een voorstel gemaakt dat de kwaliteit van sportaccommodaties verbetert en vraag en aanbod beter in evenwicht brengt.

Wat betekent het masterplan voor de sportlocaties?

Het masterplan betekent het volgende voor onderstaande sportlocaties:

  • Clustering van sporten op twee locaties: Blikkenburg en Noordweg.
  • Bisonpark en Dijnselburg worden (vooralsnog) parken voor ongeorganiseerd gebruik: hier kan men straks bijvoorbeeld een balletje trappen, bootcampen of kan de avondvierdaagse plaatsvinden.
  • Meer samenwerking tussen verenigingen door het delen van velden en accommodaties.
  • Naast het sporten ook andere functies (bijvoorbeeld recreatie en zorg) toestaan op de locaties.
  • Duidelijke afspraken over hoe de gemeente om wil gaan met de buitensportaccommodaties en (op welke gronden wel of niet en in welke mate) er door de gemeente in de buitensport wordt gefaciliteerd.

Vanaf 2018 vinden de eerste grote ingrepen plaats.