Masterplan buitensportaccommodaties

Het masterplan buitensportaccommodaties (pdf;1,8MB) verbetert het sporten in de gemeente Zeist. We willen betere kantines en kleedkamers, velden die voldoen aan de eisen van de bond en minder afgelaste wedstrijden.  Het masterplan is 7 november 2017 vastgesteld.

Wat ging vooraf?

Vanaf de zomer van 2016 heeft de gemeente Zeist samen met de sportverenigingen gekeken waar er kansen liggen om te komen tot dit masterplan. Zij hebben samen met de gemeente een voorstel gemaakt dat de kwaliteit van sportaccommodaties verbetert en vraag en aanbod beter in evenwicht brengt.

Wat betekent het masterplan voor de sportlocaties?

Het masterplan betekent het volgende voor onderstaande sportlocaties:

 • Sporten concentreren op twee locaties: Blikkenburg en Noordweg.
 • Bisonpark en Dijnselburg worden (vooralsnog) parken voor ongeorganiseerd gebruik: hier kan men straks bijvoorbeeld een balletje trappen, bootcampen of kan de avondvierdaagse plaatsvinden.
 • Meer samenwerking tussen verenigingen door het delen van velden en accommodaties.
 • Naast het sporten ook andere functies (bijvoorbeeld recreatie en zorg) toestaan op de locaties.
 • Duidelijke afspraken over hoe de gemeente om wil gaan met de buitensportaccommodaties en (op welke gronden wel of niet en in welke mate) er door de gemeente in de buitensport wordt gefaciliteerd.

Vanaf 2018 vonden de eerste grote ingrepen plaats. Zo kreeg DOSC nieuwe verlichting op het hoofdveld en is er een kunstgrasveld aangelegd.

Planning 2019

 • In 2019 start de bouw van 4 extra kleedkamers bij DOSC, die in de loop van volgend seizoen in gebruik worden genomen.

 • In de zomer worden op Blikkenburg de nieuwe velden van FZO & Patria aangelegd.

 • In het najaar start de bouw van een nieuw club- en kleedgebouw voor deze verenigingen.

Planning 2020 en verder

 • De verhuizing van de Kynologenclub naar het sportpark van SV Austerlitz.

 • De ontwikkeling van sportpark Blikkenburg:

  • Er komen nieuwe velden voor Jonathan
  • Er komen korfbalvelden voor RDZ
  • Er komt één nieuwe (centrale) accommodatie voor de de verenigingen SIVZ, RDZ en Geronimo.
  • Mogelijk wordt ook voorzien in binnensportruimte. Dit wordt momenteel inhoudelijk onderzocht en ruimtelijk verkend.

 • De (mogelijke) uitbreiding van Sportpark Noordweg voor de verenigingen Saestum, SV Zeist, HSV Phoenix en De Tovers. Hierbij komt er ook een nieuw club- en kleedgebouw voor deze verenigingen.