Gymnoordweg

De gemeente Zeist heeft een plan gemaakt om het gymlokaal aan de Noordweg 10 in Zeist uit te breiden met een tweede gymlokaal. Hiervoor gingen wij de afgelopen jaren in gesprek met het schoolbestuur van SO Noorderlicht, VSO Heuvelrugcollege en omwonenden om tot een uitbreidingsplan te komen. 

Uitbreidingsplan

Het uitbreidingsplan bestaat uit duurzame en toegankelijke gymlokalen en bijhorende faciliteiten, met een totale oppervlakte van 350 vierkante meter. Het gebouw ligt deels verdiept en steekt ongeveer 3,7 meter boven het maaiveld uit. Het schetsontwerp bevat alleen sport- en ondersteunende functies, zoals kleedkamers en techniek. Het programma en de verschijningsvorm passen binnen het bestemmingsplan Zeist-West en Utrechtseweg-Noord .

Op 7 oktober publiceren wij op deze pagina een aantal afbeeldingen van het schetsontwerp.

Parkeren

Er worden 3 nieuwe parkeerplekken gerealiseerd, waaronder 1 invalide parkeerplek. Daarnaast worden er 12 privé parkeerplekken omgezet naar openbare parkeerplekken. Alle parkeerplekken zijn toegankelijk voor zowel de gebruikers van de school, gebruikers van het gymlokaal, als wijkbewoners. Het hekwerk van VSO Heuvelrugcollege wordt een stuk naar achteren geplaatst, waardoor het openbaar gebied wordt vergroot. De parkeeroplossing is te zien in de situatieschets. Deze wordt op 7 oktober op de pagina gepubliceerd.

Op woensdag 7 oktober organiseren wij voor omwonenden een informatiebijeenkomst. Van 17.00 tot 19.00 uur bent u (na aanmelding) van harte welkom in de aula van VSO Heuvelrug College aan de Noordweg 12 in Zeist. Tijdens deze informatiebijeenkomst informeren wij u graag over de plannen en er is gelegenheid om te reageren en vragen te stellen. Dit kan aan de 3 thematafels met de onderwerpen verkeer, gebouw en geluid. Bij elke tafel zijn deskundigen aanwezig die u te woord staan. Ook is er een vertegenwoordiger van de scholen aanwezig om met u in gesprek te gaan.

Aanmelden

De informatiebijeenkomst is alleen bedoeld voor omwonenden die per brief door ons zijn uitgenodigd. Vooraf aanmelden voor deelname aan deze bijeenkomst is  is noodzakelijk wegens  de corona-maatregelen, om uw veiligheid en gezondheid en die van ons te waarborgen. Aanmelden kan tot en met 4 oktober via het aanmeldformulier op deze pagina. Op 5 oktober ontvangt u van ons een e-mail met het tijdstip waarop wij u verwachten.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst

Heeft u zich niet aangemeld, of bent u niet in de gelegenheid om naar de informatiebijeenkomst te komen? Dan kunt u de plannen op deze pagina inzien. Van 7 tot en met 10 oktober kunt u hierop reageren via het reactieformulier. Dit formulier is dan op deze pagina te vinden.

Reacties

Alle ontvangen reacties verzamelen en verwerken wij in een reactieoverzicht. Deze publiceren wij in het derde kwartaal van dit jaar op deze pagina. Wanneer u zich inschrijft voor de informatiemail krijgt u een seintje wanneer deze informatie op onze website staat.

Coronamaatregelen

In verband met corona nemen wij de richtlijnen van het RIVM in acht. Wij verzoeken u daarom om 1,5 meter afstand te houden van anderen en zullen daar ook op toezien. Er kunnen maximaal 4 mensen tegelijk bij een tafel terecht. Onze gastvrouwen brengen u naar een thematafel. Wij vragen u om uw aanwezigheid te beperken tot 1 persoon per huishouden. Bij klachten vragen wij u niet naar de bijeenkomst te komen en uw deelname af te melden via zeist@zeist.nl. De plannen kunt u op 7 oktober op deze pagina in zien. Online reageren kan tot en met 10 oktober. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Voor de locatie van het plan is het bestemmingsplan Zeist-West en Utrechtseweg-Noord van toepassing. Deze is op 6 december 2012 onherroepelijk vastgesteld. Ook de structuurvisie is hier van toepassing. Het uitbreidingsplan voor het gymlokaal past binnen het bouwvlak van het bestemmingsplan.

Wij verwachten de aanvraag voor de omgevingsvergunning in 2021 in te dienen, maar er zijn nog een aantal voorwaardelijke tussenstappen. Het is daarom nog niet mogelijk om een gedetailleerde planning te publiceren. Zodra wij hierover beschikken plaatsen wij dit online. Alle omgevingsvergunningaanvragen en verleende vergunningen publiceren wij op de website.

  • 7 oktober - informatiebijeenkomst
  • 7 tot en met 10 oktober - reactietermijn

Deze planning is onder voorbehoud.

In 2011 is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw van het gymlokaal. Wegens bezwaren uit de buurt, en het feit dat het plan niet binnen het bestemmingsplan paste, is de vergunning in 2018 ingetrokken. In de afgelopen jaren gingen wij in gesprek met de schooldirecteur van de schoolgebouwen aan de Noordweg 8 en 10. Samen met het schoolbestuur en een architect hebben wij een nieuw plan gemaakt. Passend binnen het bestemmingsplan en rekening houdend met de bezwaren uit het verleden. Dit plan leggen wij op 7 oktober voor aan de omwonenden.

Vragen

Bij vragen over de plannen vragen wij u een e-mail naar zeist@zeist.nl te sturen, onder vermelding van het project ‘gymnoordweg’. U kunt ook bellen met de projectmanager via het 5-cijferige telefoonnummer 14030.

Informatiemail

Wilt u de plannen en het proces graag blijven volgen? Dan kunt u zich inschrijven voor de informatiemail. Indien u de informatiemail na aanmelding niet meer wenst te ontvangen, dan vragen wij u een mail aan zeist@zeist.nl te sturen. Vermeld hierbij 'informatiemail Gymnoordweg'.

Aanmelden voor de informatiemail

Wijkteam

Wilt u iets bespreken over uw wijk? U kunt dan terecht bij wijkteam Zeist-West. Het spreekuur is op donderdag van 14:00 tot 15:00 uur in wijkservicepunt De Koppeling, De Clomp 1904.