Masterplan buitensportaccommodaties

Het masterplan buitensportaccommodaties (pdf;1,8MB) verbetert het sporten in de gemeente Zeist. We willen betere kantines en kleedkamers, velden die voldoen aan de eisen van de bond en minder afgelaste wedstrijden.  Het masterplan is 7 november 2017 vastgesteld.

Wat ging vooraf?

Vanaf de zomer van 2016 heeft de gemeente Zeist samen met de sportverenigingen gekeken waar er kansen liggen om te komen tot dit masterplan. Zij hebben samen met de gemeente een voorstel gemaakt dat de kwaliteit van sportaccommodaties verbetert en vraag en aanbod beter in evenwicht brengt.

Wat betekent het masterplan voor de sportlocaties?

Het masterplan betekent het volgende voor onderstaande sportlocaties:

  • Meer samenwerking tussen verenigingen door het delen van velden en accommodaties.
  • Naast het sporten ook andere functies (bijvoorbeeld recreatie en zorg) toestaan op de locaties.
  • Duidelijke afspraken over hoe de gemeente om wil gaan met de buitensportaccommodaties en (op welke gronden wel of niet en in welke mate) er door de gemeente in de buitensport wordt gefaciliteerd.
  • Bisonpark wordt een park voor ongeorganiseerd gebruik: hier kan men straks bijvoorbeeld een balletje trappen, bootcampen of kan de avondvierdaagse plaatsvinden. Korfbalvereniging RDZ verhuist naar Blikkenburg.

Vanaf 2018 vonden de eerste grote ingrepen plaats. Zo kreeg sportvereniging DOSC (Den Dolder) nieuwe verlichting op het hoofdveld en is er een kunstgrasveld aangelegd. In de zomer van 2019 zijn op Blikkenburg de nieuwe velden van voetbalverenigingen FZO en Patria aangelegd. In september 2019 is het nieuwe grasveld van sportvereniging SV Austerlitz in gebruik genomen. Ook is daar nieuwe LED-verlichting geplaatst.

De ontwikkeling van sportpark Blikkenburg:

  • Er komen nieuwe velden voor Jonathan
  • Er komen korfbalvelden voor RDZ
  • Er komt één nieuwe (centrale) accommodatie voor de verenigingen SIVZ, RDZ en Geronimo.
  • Mogelijk wordt ook voorzien in binnensportruimte. Dit wordt momenteel inhoudelijk onderzocht en ruimtelijk verkend.

Ontwikkeling sportpark DOSC:

  • Aanbesteding extra kleedkamers.