Masterplan buitensportaccommodaties

Het masterplan buitensportaccommodaties (pdf;1,8MB) verbetert het sporten in de gemeente Zeist. We willen betere kantines en kleedkamers, velden die voldoen aan de eisen van de bond en minder afgelaste wedstrijden.  Het masterplan is 7 november 2017 vastgesteld.

Wat ging vooraf?

Vanaf de zomer van 2016 heeft de gemeente Zeist samen met de sportverenigingen gekeken waar er kansen liggen om te komen tot dit masterplan. Zij hebben samen met de gemeente een voorstel gemaakt dat de kwaliteit van sportaccommodaties verbetert en vraag en aanbod beter in evenwicht brengt.

Wat betekent het masterplan voor de sportlocaties?

Het masterplan betekent het volgende voor onderstaande sportlocaties:

 • Meer samenwerking tussen verenigingen door het delen van velden en accommodaties.
 • Naast het sporten ook andere functies (bijvoorbeeld recreatie en zorg) toestaan op de locaties.
 • Duidelijke afspraken over hoe de gemeente om wil gaan met de buitensportaccommodaties en (op welke gronden wel of niet en in welke mate) er door de gemeente in de buitensport wordt gefaciliteerd.
 • Bisonpark wordt een park voor ongeorganiseerd gebruik: hier kan men straks bijvoorbeeld een balletje trappen, bootcampen of kan de avondvierdaagse plaatsvinden. Korfbalvereniging RDZ verhuist naar Blikkenburg.

In november 2017 is het masterplan vastgesteld. Vanaf 2018 vonden de eerste grote ingrepen plaats. In de onderstaande tijdlijn leest u wanneer wat is gedaan, of wat er op de planning staat. Dit is een verwachting. De planning is afhankelijk van de tijd die diverse procedures kosten. Denk hierbij aan het wijzigen van een bestemmingsplan, het verkrijgen van een vergunning en besluitvorming door de gemeenteraad.

2018

 • Aanleg kunstgras, verlichting en sporttechnische inrichting op hoofdveld sportpark Den Dolder
 • Onderzoek haalbaarheid uitbreiding sportpark Noordweg

2019

 • Bodemsanering, nieuwe velden, verlichting en inrichting sportpark Blikkenburg-Oost
 • Renovatie en nieuwe verlichting op hoofdveld sportpark Oude Postweg (SV Austerlitz)
 • Afronding onderzoek haalbaarheid uitbreiding sportpark Noordweg en besluit dat uitbreiding niet door gaat

2020

Tweede kwartaal:

 • Voorbereiding en aanbesteding uitbreiding kleedkamers sportpark Den Dolder
 • Bestemmingsplanwijziging ten behoeve van nieuw kleed-/clubgebouw FZO/Patria (Blikkenburg Oost)
 • Nieuwe indeling sportvelden sportpark Blikkenburg West

Derde en vierde kwartaal:

 • Vervangen toplaag twee kunstgrasvelden sportpark Den Dolder
 • Start bouw kleedkamers sportpark Den Dolder
 • Vaststellen nieuwe plannen sportpark Noordweg en Dijnselburg door gemeenteraad
 • Aanleg eerste velden Blikkenburg-West
 • Ontwerp bestemmingsplan Blikkenburg-West

2021

 • Bouw kleed-/clubgebouw FZO/Patria (Blikkenburg-Oost)
 • Vaststellen bestemmingsplan Blikkenburg-West
 • Aanleg nieuwe velden Blikkenburg West
 • Bouw clubgebouw gebruikers Blikkenburg West
 • Start uitvoering nieuwe plannen sportparken Noordweg en Dijnselburg