Masterplan buitensportaccommodaties

Het masterplan buitensportaccommodaties (pdf;1,8MB) verbetert het sporten in de gemeente Zeist. We willen betere kantines en kleedkamers, velden die voldoen aan de eisen van de bond en minder afgelaste wedstrijden.  Het masterplan is 7 november 2017 vastgesteld.

Wat ging vooraf?

Vanaf de zomer van 2016 heeft de gemeente Zeist samen met de sportverenigingen gekeken waar er kansen liggen om te komen tot dit masterplan. Zij hebben samen met de gemeente een voorstel gemaakt dat de kwaliteit van sportaccommodaties verbetert en vraag en aanbod beter in evenwicht brengt.

Wat betekent het masterplan voor de sportlocaties?

Het masterplan betekent het volgende voor onderstaande sportlocaties:

 • Meer samenwerking tussen verenigingen door het delen van velden en accommodaties.
 • Naast het sporten ook andere functies (bijvoorbeeld recreatie en zorg) toestaan op de locaties.
 • Duidelijke afspraken over hoe de gemeente om wil gaan met de buitensportaccommodaties en (op welke gronden wel of niet en in welke mate) er door de gemeente in de buitensport wordt gefaciliteerd.
 • Bisonpark en Dijnselburg worden (vooralsnog) parken voor ongeorganiseerd gebruik: hier kan men straks bijvoorbeeld een balletje trappen, bootcampen of kan de avondvierdaagse plaatsvinden.

Het was de wens van vele sportverenigingen om naast Blikkenburg een ander groot sportcomplex te realiseren en daarom locatie Noordweg uit te breiden. Dit gaat niet door. Het college van burgemeester en wethouders van Zeist heeft dit op 24 september 2019 besloten. De grond die nodig is voor dit plan kan niet worden verworven. De betrokken 3 sportverenigingen en de gemeente gaan op zoek naar een alternatieve oplossing. Voor de overige verenigingen heeft deze bijstelling geen gevolgen.
Daarnaast verhuist kynologenclub KC Zeist niet naar Austerlitz. Er bestaat geen draagvlak meer onder de betrokken verenigingen voor deze verplaatsing. De uitwerking van deze twee wijzigingen wordt medio 2020 aan de raad voorgelegd.

Vanaf 2018 vonden de eerste grote ingrepen plaats. Zo kreeg DOSC nieuwe verlichting op het hoofdveld en is er een kunstgrasveld aangelegd.

Planning 2019

 • In 2019 start de bouw van 4 extra kleedkamers bij DOSC, die in de loop van volgend jaar in gebruik worden genomen.
 • In de zomer zijn op Blikkenburg de nieuwe velden van FZO & Patria aangelegd.
 • In september is het nieuwe grasveld van SV Austerlitz in gebruik genomen. Ook is er nieuwe led-verlichting geplaatst.

Planning 2020 en verder

 • De ontwikkeling van sportpark Blikkenburg:
  • Er komen nieuwe velden voor Jonathan
  • Er komen korfbalvelden voor RDZ
  • Er komt één nieuwe (centrale) accommodatie voor de de verenigingen SIVZ, RDZ en Geronimo.
  • Mogelijk wordt ook voorzien in binnensportruimte. Dit wordt momenteel inhoudelijk onderzocht en ruimtelijk verkend.