Planning masterplan

In deze tijdlijn leest u wanneer wat is gedaan, of wat er op de planning staat.

Dit is een verwachting. De planning is afhankelijk van de tijd die diverse procedures kosten. Denk hierbij aan:

 • het wijzigen van een bestemmingsplan,
 • het verkrijgen van een vergunning en
 • besluitvorming door de gemeenteraad.

2018

 • Aanleg kunstgras, verlichting en sporttechnische inrichting op hoofdveld sportpark Den Dolder
 • Onderzoek haalbaarheid uitbreiding sportpark Noordweg

2019

 • Bodemsanering, nieuwe velden, verlichting en inrichting sportpark Blikkenburg-Oost
 • Renovatie en nieuwe verlichting op hoofdveld sportpark Oude Postweg (SV Austerlitz)
 • Afronding onderzoek haalbaarheid uitbreiding sportpark Noordweg en besluit dat uitbreiding niet door gaat

2020

 • Aanbesteding uitbreiding kleedkamers sportpark Den Dolder:
  Het ontwerp van de vernieuwing van de kleedkamers wordt nu uitgewerkt.
 • Vervangen toplaag 2 kunstgrasvelden sportpark Den Dolder:
  De vervanging van de kunstgrasmatten van veld 2 en 3 is in volle gang.
 • Bestemmingsplanwijziging voor nieuw clubgebouw FZO/Patria (Blikkenburg Oost):
  Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad. Het gebouwontwerp en terreinontwerp kunnen nu uitgewerkt worden. Voor de tijdelijke accommodatie voor Patria is de vergunningaanvraag ingediend.
 • Nieuwe indeling sportvelden sportpark Blikkenburg West:
  Er wordt een ontwerp gemaakt voor het centrale paviljoen. Dit ontwerp zal met de betrokken partijen besproken worden.
 • Hoofdveld intensiever te bespelen door komst O2 veld op Blikkenburg Oost:
  Het hoofdveld is gerenoveerd tot een O2 veld tot tevredenheid van beide verenigingen. De werkzaamheden zijn afgerond en de grasgroei kan beginnen. Het veld is na de zomer bespeelbaar,
 • Nieuw kunstgrasveld Blikkenburg-West en renovatie velden Achter ‘t Slot:
  Met Jonathan wordt gesproken over het versneld aanleggen van een kunstgrasveld. De achterste natuurgrasvelden van Jonathan zijn intensief onder handen genomen.
 • Verkenning mogelijkheden clubgebouw Saestum op de Noordweg:
  Met SV Saestum wordt gekeken naar het deels vernieuwen van hun clubgebouw. Dit past binnen het bestemmingsplan.
 • Voorstel nieuwe indeling sportpark Dijnselburg:
  Sportpark Dijnselburg wordt opgeknapt en opnieuw ingericht. Voetbalvereniging SV Zeist speelt al op deze locatie. Honk- en softbalvereniging HSV Phoenix komt mogelijk naar dit sportpark. HSV Phoenix wil graag 2 softbalvelden.

Derde en vierde kwartaal:

 • Start bouw kleedkamers sportpark Den Dolder
 • Oktober: vaststellen nieuwe plannen sportpark Noordweg en Dijnselburg door gemeenteraad
 • Aanleg eerste veld Blikkenburg-West
 • Ontwerp bestemmingsplan Blikkenburg-West

2021

 • Bouw kleed-/clubgebouw FZO/Patria (Blikkenburg-Oost)
 • Vaststellen bestemmingsplan Blikkenburg-West
 • Aanleg nieuwe velden Blikkenburg West
 • Bouw clubgebouw gebruikers Blikkenburg West
 • Start uitvoering nieuwe plannen sportparken Noordweg en Dijnselburg

Wat vooraf ging

Vanaf de zomer van 2016 hebben wij samen met de sportverenigingen gekeken waar er kansen liggen om te komen tot dit masterplan. Zij hebben samen met ons een voorstel gemaakt dat de kwaliteit van sportaccommodaties verbetert en vraag en aanbod beter in evenwicht brengt.

Het masterplan is 7 november 2017 vastgesteld. Een onderdeel was de uitbreiding van sportpark Noordweg. In 2019 is besloten dat deze uitbreiding niet haalbaar is. Een bijstelling voor dit onderdeel van het plan wordt in oktober 2020 door de gemeenteraad behandeld.