Planning masterplan

In deze tijdlijn leest u wanneer wat is gedaan, of wat er op de planning staat.

Dit is een verwachting. De planning is afhankelijk van de tijd die diverse procedures kosten. Denk hierbij aan:

 • het wijzigen van een bestemmingsplan,
 • het verkrijgen van een vergunning en
 • besluitvorming door de gemeenteraad.

2018

 • Aanleg kunstgras, verlichting en sporttechnische inrichting op hoofdveld sportpark Den Dolder
 • Onderzoek haalbaarheid uitbreiding sportpark Noordweg

2019

 • Bodemsanering, nieuwe velden, verlichting en inrichting sportpark Blikkenburg-Oost
 • Renovatie en nieuwe verlichting op hoofdveld sportpark Oude Postweg (SV Austerlitz)
 • Afronding onderzoek haalbaarheid uitbreiding sportpark Noordweg en besluit dat uitbreiding niet door gaat

2020

Tweede kwartaal:

 • Voorbereiding en aanbesteding uitbreiding kleedkamers sportpark Den Dolder
 • Bestemmingsplanwijziging ten behoeve van nieuw kleedkamers/clubgebouw FZO/Patria (Blikkenburg Oost)
 • Nieuwe indeling sportvelden sportpark Blikkenburg West

Derde en vierde kwartaal:

 • Vervangen toplaag 2 kunstgrasvelden sportpark Den Dolder
 • Start bouw kleedkamers sportpark Den Dolder
 • Oktober: vaststellen nieuwe plannen sportpark Noordweg en Dijnselburg door gemeenteraad
 • Aanleg eerste velden Blikkenburg-West
 • Ontwerp bestemmingsplan Blikkenburg-West

2021

 • Bouw kleed-/clubgebouw FZO/Patria (Blikkenburg-Oost)
 • Vaststellen bestemmingsplan Blikkenburg-West
 • Aanleg nieuwe velden Blikkenburg West
 • Bouw clubgebouw gebruikers Blikkenburg West
 • Start uitvoering nieuwe plannen sportparken Noordweg en Dijnselburg

Wat vooraf ging

Vanaf de zomer van 2016 hebben wij samen met de sportverenigingen gekeken waar er kansen liggen om te komen tot dit masterplan. Zij hebben samen met ons een voorstel gemaakt dat de kwaliteit van sportaccommodaties verbetert en vraag en aanbod beter in evenwicht brengt.

Het masterplan is 7 november 2017 vastgesteld. Een onderdeel was de uitbreiding van sportpark Noordweg. In 2019 is besloten dat deze uitbreiding niet haalbaar is. Een bijstelling voor dit onderdeel van het plan wordt in oktober 2020 door de gemeenteraad behandeld.