Recreatie en toerisme

Zeist wil een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, werken en vrije tijd door te brengen. Recreatie en toerisme spelen daarbij een belangrijke rol voor:

  • bezoekers en inwoners als prettige besteding van vrije tijd,
  • ondernemers via omzet en
  • werknemers in de vorm van werkgelegenheid.

Advies recreatie en toerisme

Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders heeft de Taskforce recreatie en toerisme een advies opgesteld. In het advies komt de Taskforce met concrete voorstellen die bijdragen aan een
bloeiende, natuurinclusieve recreatie- en toerismesector in Zeist.

Het college voorziet het advies van een raadsvoorstel en biedt het dan aan de gemeenteraad aan. De raad neemt het voorstel nog vóór de zomer van 2019 in behandeling.