Recreatie en toerisme

Zeist wil een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, werken en vrije tijd door te brengen. Recreatie en toerisme spelen daarbij een belangrijke rol voor:

 • bezoekers en inwoners als prettige besteding van vrije tijd,
 • ondernemers via omzet en
 • werknemers in de vorm van werkgelegenheid.

Kom naar de netwerkbijeenkomst op 21 januari

De thema’s die centraal staan tijdens de bijeenkomst zijn het ‘merk van Zeist’ en evenementen. Daarnaast is er alle ruimte om elkaar te ontmoeten en bij te praten. De bijeenkomst vindt plaats in het Jagershuys, Jagersingel 15, van 16.00-18.00 uur. Het programma is als volgt:

 • Opening door wethouder Sander Jansen.
 • Pitch van Ronald Besemer, adjunct-directeur Utrecht Marketing, over zijn ervaringen met de relatie tussen een ‘merk’/citymarketing en evenementen.
 • Korte inleiding op drie onderwerpen:
  Het ‘merk van Zeist’: waar moet dit volgens jou uit bestaan en hoe komen we tot een breed gedragen ‘merk’?
  Evenementen in Zeist: waar moeten goede evenementen aan voldoen en wat kan jouw rol daarin zijn?
  Vuelta 2020: welke ideeën heb jij om hier in augustus in Zeist samen met anderen een leuk, sportief evenement van te maken?
 • In twee korte rondes gaan we met elkaar in gesprek over deze thema’s.
 • We sluiten de bijeenkomst af met een borrel. Je hebt dan alle tijd om nieuwe contacten te leggen of bij te praten.

Aanmelden kan per e-mail via ondernemersplein@zeist.nl. Ook voor meer informatie of vragen kunt u naar dit e-mailadres mailen.

Advies recreatie en toerisme

Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders heeft de Taskforce recreatie en toerisme een advies opgesteld. In het advies komt de Taskforce met concrete voorstellen die bijdragen aan een bloeiende, natuurinclusieve recreatie- en toerismesector in Zeist.

Gemeenteraad akkoord

Op dinsdagavond 8 oktober heeft de raad het voorstel aangenomen. Op initiatief van GroenLinks is nog wel een amendement aangenomen. Door deze aanvulling krijgen de belangen van natuur en biodiversiteit meer prioriteit bij nieuwe initiatieven.

In november vindt de begrotingsbehandeling plaats; dan blijkt hoeveel geld de raad beschikbaar stelt om de acties in 2020-2021 uit te voeren.

Volgende netwerkbijeenkomst

De volgende netwerkbijeenkomst Recreatie en toerisme Zeist is op dinsdag 21 januari van 16.00 tot 18.00 uur in het Jagershuys, Jagersingel 15 te Zeist.

Deze bijeenkomst staat in het teken van evenementen en het ‘merk van Zeist’. Ronald Besemer, adjunct directeur van Utrecht Marketing, vertelt over zijn ervaringen met deze thema’s. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over:

 • Het ‘merk van Zeist’: hoe staat het ermee en hoe komt het er?
 • Evenementen in Zeist: wat heb je nodig bij het organiseren?
 • Vuelta 2020: welke ideeën heb jij om hier in augustus in Zeist samen met anderen een leuk, sportief evenement van te maken?

Aanmelden kan per email via ondernemersplein@zeist.nl.

Wilt u meer informatie, stuur dan een mail met de vraag naar ondernemersplein@zeist.nl.