Recreatie en toerisme

Zeist wil een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, werken en vrije tijd door te brengen. Recreatie en toerisme spelen daarbij een belangrijke rol voor:

  • bezoekers en inwoners als prettige besteding van vrije tijd,
  • ondernemers via omzet en
  • werknemers in de vorm van werkgelegenheid.

Advies recreatie en toerisme

Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders heeft de Taskforce recreatie en toerisme een advies opgesteld. In het advies komt de Taskforce met concrete voorstellen die bijdragen aan een bloeiende, natuurinclusieve recreatie- en toerismesector in Zeist.

Gemeenteraad akkoord

Op dinsdagavond 8 oktober heeft de raad het voorstel aangenomen. Op initiatief van GroenLinks is nog wel een amendement aangenomen. Door deze aanvulling krijgen de belangen van natuur en biodiversiteit meer prioriteit bij nieuwe initiatieven.

In november vindt de begrotingsbehandeling plaats; dan blijkt hoeveel geld de raad beschikbaar stelt om de acties in 2020-2021 uit te voeren.

Volgende netwerkbijeenkomst

De volgende netwerkbijeenkomst Recreatie en toerisme Zeist is op dinsdag 21 januari van 16:00 tot 18:00 in het Jagershuys. De bijeenkomst van 5 november is komen te vervallen vanwege te weinig aanmeldingen. In december volgt de uitnodiging voor 21 januari en dan kunt u zich ook op deze site aanmelden.