Recreatie en toerisme

De gemeente Zeist wil een gemeente zijn om te wonen, werken en vrije tijd door te brengen. Recreatie en toerisme spelen daarbij een belangrijke rol voor:

  • Bezoekers en inwoners als prettige besteding van vrije tijd
  • Ondernemers via omzet
  • Werknemers in de vorm van werkgelegenheid

Advies recreatie en toerisme

Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders heeft de Taskforce recreatie en toerisme een advies gemaakt. In het advies komt de Taskforce met duidelijke voorstellen die bijdragen aan een bloeiende, natuurinclusieve recreatie- en toerismesector in Zeist. De gemeente nam dit advies over en vertaalde het naar een actieprogramma. Dit programma heeft de gemeenteraad in oktober 2019 vastgesteld.

Netwerkbijeenkomst

Op 21 januari vond een nieuwe netwerkbijeenkomst plaats, met een grote groep betrokkenen uit de ‘sectoren’ cultuur, erfgoed, groen, centrum, horeca en sport. De aanwezigen spraken met elkaar over 3 onderwerpen:

  1. Hoe komen we tot een ‘Merk van Zeist’?
  2. Wat hebben we nodig om goede evenementen te organiseren?
  3. Wat kunnen we in Zeist organiseren rond de start van de Vuelta? (Inmiddels is bekend dat de Vuelta in 2020 niet naar Nederland komt.)

Wat gaan we doen?

Merk van Zeist: De gemeente zal een klankbordgroep samenstellen met ambassadeurs vanuit alle sectoren. Deze klankbordgroep zal fungeren als adviesorgaan. We zoeken een extern bureau om het merk van Zeist verder te ontwikkelen.

Evenementen: De gemeente werkt het evenementenbeleid verder uit. We zetten in op een gezamenlijke evenementenagenda met meer samenwerking tussen de organisatoren, gemeente, ondernemers en lokale organisaties. In het beleid moet ruimte zijn voor maatwerk en het uitproberen van nieuwe initiatieven.