Recreatief kamperen

Wilt u recreatief overnachten op een locatie die daarvoor niet is bestemd (geen officiële kampeerplaats)? Dan dient u een vrijstelling voor het recreatief overnachten aan te vragen.

vrijstelling aanvragen (pdf, 129 kB)

Stuur het formulier met alle bijlagen uiterlijk 4 weken voor de overnachting op.

Melding BGBOP

Is het een festiviteit waarbij er in de tent:

  • geslapen wordt door meer dan 10 personen of
  • verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen onder de 10 jaar of
  • verzorging wordt geboden aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen of
  • verblijfsruimte is voor meer dan 150 mensen tegelijk

dan moet u OOK het meldingsformulier BGBOP (Pdf, 246 kB) (Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen) invullen. Dit formulier stuurt u tegelijk op met de aanvraag recreatief kamperen.