Recreatief kamperen

Wilt u recreatief overnachten op een locatie die daarvoor niet is bestemd (geen officiële kampeerplaats)? Dan dient u een ontheffing voor het recreatief overnachten aan te vragen.

ontheffing aanvragen (pdf, 129 kB)

Stuur het formulier met alle bijlagen uiterlijk 4 weken voor de ontheffing op.

Melding BGBOP

Is het een activiteit waarbij er in de tent:

  • slaapgelegenheid wordt verschaft aan meer dan 10 personen of
  • verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen onder de 10 jaar of
  • verzorging wordt geboden aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen of
  • verblijfsruimte is voor meer dan 150 mensen tegelijk

dan dient u OOK het meldingsformulier BGBOP (pdf, 246 kB) (Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen) in te vullen. Dit formulier dient u samen in met de aanvraag recreatief kamperen bij de gemeente.