Speelterreinen en speeltuinen

In de gemeente Zeist zijn verschillende gevarieerde speelplekken. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van losse toestellen die er door anderen bijgeplaatst zijn. Denk hierbij aan losse trampolines en glijbaantjes.

Online melden

Voor een kapot speeltoestel kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente, telefoon 14 030, e-mailen naar zeist@zeist.nl.

Herinrichting van speelplekken

De gemeente Zeist zorgt graag voor een kindvriendelijke woonomgeving. Dit betekent dat speelplekken veilig, aantrekkelijk, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn.

Daarom wordt elk jaar een aantal speelplekken uitgekozen om opnieuw in te richten of om te vormen naar andere speelvormen. Bij deze (her)inrichting of omvorming van speelplekken letten we op de beoogde doelgroep(en) en speelmogelijkheden in de omliggende buurt.

Vragen of ideeën

Voor vragen over speelvoorzieningen en/of ideeën voor de wijk, kunt u contact opnemen met uw wijkteam.