Sport

Informatie over sport in Zeist (activiteiten, buurtsportcoaches en aanbod voor sporters met een beperking) is te vinden op de website sportiefzeist.nl

Huren sportzaal, sporthal, gymzaal of atletiekbaan

Vul het onderstaande digitale formulier in voor het huren van een sportaccommodatie via de gemeente. Voorbeelden van sportaccommodaties zijn een atletiekbaan, gymzaal, sporthal of sportterrein.

Sportaccommodatie huren

De gemeente verhuurt geen sportmateriaal.

Tarieven sport- en recreatievoorzieningen (inclusief btw)

AccommodatieOmschrijving, berekeningsnormTarief 2018
Sportvelden per uur€ 18,40
Atletiekbaan baan per uur€ 39,65
Sporthallen, sportgebruikhele hal per uur€ 54,29
Sporthallen, niet-sportgebruik hele hal per uur€ 130,30
Gymnastieklokalen per uur€ 16,41

Verhuur ijsbaan Blikkenburg

Wilt u informatie over het huren van ijsbaan Blikkenburg dan kunt u contact opnemen met Stichting IJsbaan Blikkenburg op www.blikkenburg.nl

Overzicht van de sportaccommodaties die gehuurd kunnen worden

Overzicht buitensportaccommodaties
LocatieAdresPostcodePlaats
Atletiekbaan DijnselburgBadmeester Schenkpad 123705 GKZeist
Sportcomplex BisonparkWoudenbergseweg 133701 BAZeist
Sportcomplex Achter 't SlotHernhuttersingel3703Zeist
Sportcomplex BlikkenburgFilosofenlaantje 73703 DZZeist
Sportcomplex Blikkenburg - OostZinzendorflaan3703 CEZeist
Sportcomplex NoordwegNoordweg Noord3704 JGZeist
Sportcomplex DijnselburgHuis ter Heideweg 193705 MAZeist
Sportcomplex Den DolderWillem Arntszlaan 963734 EJDen Dolder
Sportcomplex Oude PostwegOude Postweg 313711 AC Austerlitz
Overzicht binnensportaccommodaties
LocatieAdresPostcodePlaats
Sporthal De KoppelingDe Clomp 19183704 KSZeist
Sporthal DijnselburgBadmeester Schenkpad 23705 GKZeist
Sporthal Den DolderWillem Arntszlaan 963734 EJDen Dolder
Gymzaal Binnenbos 1Hoog Kanje 186A3708 DLZeist
Gymzaal Binnenbos 2Hoog Kanje 186A3708 DLZeist
Gymzaal Laan van Vollenhove 1Laan van Vollenhove 21953706 GWZeist
Gymzaal Laan van Vollenhove 2Laan van Vollenhove 21953706 GWZeist
Gymzaal BisonparkWoudenbergseweg 133701 BAZeist
Gymzaal Laan van EikensteinLaan van Eikenstein 23705 ARZeist
Gymzaal Nicolaas BeetslaanNicolaas Beetslaan 313705 SVZeist
Gymzaal NoordwegNoordweg 103704 GNZeist
Gymzaal JavalaanSumatralaan 13705 XLZeist
Gymzaal JagerlaanJagerlaan 333701 XHZeist
Gymzaal KoppelwegKoppelweg 1313704 GGZeist
Gymzaal KroostwegKroostweg 583704 EEZeist

Huur- en gebruiksvoorwaarden

Gymzaal

 • U dient de toestellen na het gebruik weer terug te zetten in de toestelberging. In de gymzaal zijn geen ballen aanwezig hiervoor dient u zelf te zorgen.
 • U dient de verlichting van het lokaal na de gebruikstijd uit te schakelen.
 • Gebruik van etenswaren en drinken is alleen toegestaan in de kleedkamer.
 • De accommodatie dient na gebruik veegschoon achter te worden gelaten.
 • Na de gebruiksperiode dienen de materialen weer te worden teruggeplaatst in de toestelberging. Wij verzoeken u vanwege de beperkte capaciteit hierin de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Hetis van belang dat hierbij de nooduitgangen vrij worden gehouden.
 • Bij aaneengesloten huurperioden van verschillende gebruikers dient de gymzaal 5 minuten voor het einde te worden ontruimd.
 • U moet de toegangsdeur van de accommodatie na gebruik op slot doen.
 • U dient de aan u verstrekte lokaalsleutel binnen 2 werkdagen te retourneren bij de balie van het gemeentehuis, Het Rond 1, 3701 HS Zeist.
 • Bij verlies of het niet retour brengen van de accommodatiesleutel wordt een bedrag van € 25,00 in rekening gebracht.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op de deelnemers voor wie hij het gebruik van de accommodatie heeft gehuurd (inclusief de bezoekende tegenpartij en diens toeschouwers).
 • Bij annulering van een reservering wordt een vergoeding in rekening gebracht van: 100% van de verschuldigde gebruiksvergoeding als de annulering minder dan 5 werkdagen voor het gebruik plaatsvindt.

Sporthal

 • Alle door de afdeling Sport en Recreatie en door de accommodatiebeheerder te geven aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op de deelnemers voor wie hij het gebruik van de accommodatie heeft gehuurd (inclusief de bezoekende tegenpartij en diens toeschouwers).
 • De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor EHBO materiaal en een mobiele telefoon voor het inroepen van noodhulp.
 • In sporthal De Koppeling en Sporthal Dijnselburg dient de gebruiker/gebruikers toezichthouder op te treden als ontruimingsleider bij calamiteiten totdat de sporthalbeheerder is gearriveerd. Tevens dient hij na afloop van de activiteit er op toe te zien dat de deelnemers, toeschouwers etc. de accommodatie hebben verlaten alvorens hij de accommodatie verlaat.
 • Het is niet toegestaan eerder dan 15 minuten voor de aanvang en later dan 30 minuten na beëindiging van de sportactiviteiten in de zaal of in de kleed-, wasdouche- en toiletruimten aanwezig te zijn.
 • Bij aaneengesloten huurperioden van verschillende gebruikers dient de sportzaal 5 minuten voor het einde te worden ontruimd.
 • Het plaatsen en opruimen van sportattributen dient door de gebruiker te geschieden binnen de gehuurde periode.
 • Het is niet toegestaan op de sportvloer van de sporthallen en gymnastieklokalen schoeisel te dragen dat strepen achterlaat of verontreinigt.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor materialen die eigendom zijn van de gebruikers.
 • Aan de accommodatie toegebrachte schade die door de gebruiker en onder zijn toezicht vallende personen (inclusief de bezoekende tegenpartij en diens toeschouwers) is veroorzaakt dient door de gebruiker te worden vergoed. Uitgezonderd hiervan zijn overmachtsituaties.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Het gebruik en verhandelen van drugs en het plegen van geweld en intimidatie zijn verboden.
 • De afdeling Sport en Recreatie is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de gebruiker of van de bezoekende tegenpartij alsmede voor lichamelijk letsel dat ontstaan is door ondeskundige gebruik of het gevolg is van tekortschietend deskundig toezicht aan de kant van de gebruiker.
 • Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde gebruiksvergoeding komen alle invorderingskosten en de wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van de gebruiker.
 • Bij annulering van een reservering wordt een vergoeding in rekening gebracht van: 100% van de verschuldigde gebruiksvergoeding als de annulering minder dan 5 werkdagen voor het gebruik plaatsvindt.
 • De gebruiker dient te allen tijde de nooduitgang vrij te houden.
 • In bijzondere gevallen kan een borg gevraagd worden voor het afgeven van de sleutel waarmee de gebruiker(toezichthouder) toegang heeft tot het gehuurde gymnastieklokaal.

Atletiekbaan Dijnselburg

 • Ingebruikgeving van de atletiekbaan is het gebruik van de baan, kleedruimten en douches.
 • Het gebruik van de atletiekaccommodatie is exclusief het gebruik van de clubruimte.
 • Het gebruik van de clubruimte (Fit) kan uitsluitend met toestemming van de atletiekvereniging Fit. Bij gebruik draagt Fit zorg voor openstelling/sluiting. Contactpersoon: via de mail: kantine@fit.nl.
 • De huur van de atletiekbaan is inclusief het eventuele gebruik van de op het terrein aanwezige verspring- en hoogspringbakken, hordes etc.
 • Het gebruik van de accommodatie is inclusief het gebruik van (klein)materiaal, dit m.u.v. het materiaal welke eigendom is van atletiekvereniging Fit.
 • U kunt gebruik maken van het klein materiaal zoals speren,discussen,pylonen etc. Dit materiaal ligt opgeslagen in de op het terrein aanwezige materiaalcontainer. Op uw verzoek worden de materialen in gebruik gegeven.
 • Openstelling van de atletiekbaan, kleed- en douchegelegenheid wordt door een medewerker van het zwembad Dijnselburg gedaan. Voor het gebruik dient u zicht te melden bij de receptie va het zwembad.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Na gebruik dient de accommodatie schoon en vrij van afval te worden opgeleverd. De gebruiker is verantwoordelijk voor de afvoer van gebruiksafval.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor schade welke ontstaat gedurende het gebruik van de accommodatie.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op de deelnemers voor wie hij het gebruik van de accommodatie heeft gehuurd.
 • Bij annulering van een reservering wordt een vergoeding in rekening gebracht van: 100% van de verschuldigde gebruiksvergoeding als de annulering minder dan 5 werkdagen voor het gebruik plaatsvindt.
 • Wanneer u vragen heeft omtrent het gebruik van de accommodatie kunt u contact opnemen met Publiekszaken, Klantencontactcentrum, telefoon 14030 of via de mail zeist@zeist.nl.

Sportvisie 2015 - 2020

In de Sport- en Beweegvisie van de gemeente Zeist staat wat de gemeente wil doen op het gebied van sport en bewegen tot en met 2020. Sport is leuk om te doen en levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid, welzijn en gezondheid in onze gemeente.

Sport- en beweegvisie Zeist 2015 - 2020

Sportieve ideeën

Heeft u vragen of sportieve ideeën die u zou willen uitvoeren binnen de gemeente? Neem dan contact op met de accountmanager Sport via 14 030 of e-mail zeist@zeist.nl.