Ontwikkelingen begraafplaats

De Gemeentelijke Begraafplaats Zeist aan de Woudenbergseweg is een prachtig park middenin het Zeisterbos. De begraafplaats werd tot nu toe gebruikt op een standaard manier: voor begrafenissen en als urnentuin. Maar tijden veranderen en wensen veranderen. Voor de gemeentelijke begraafplaats is het dus tijd om mee te veranderen. Naast de bouw van een klein crematorium werken zijn er ook een paar andere ontwikkelingen.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws omtrent de Gemeentelijke begraafplaats Zeist? Dat kan. Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

In de nieuwsbrief komen actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen rond de begraafplaats aan bod. Er is geen vaste verzendfrequentie.

aanmelden

Bij de islamitische gemeenschap in onze gemeente is er grote behoefte aan een plek:

  • waar overledenen begraven kunnen worden met hun gezicht richting Mekka;
  • die bezocht kan worden door de nabestaanden;
  • waarbij de graven enigszins afgezonderd liggen van de andere graven.

Een gedeelte van de Gemeentelijke begraafplaats Zeist gaan we daarom inrichten voor islamitisch begraven. Dit gebeurt in oktober. Die plek ligt in de zuidelijke hoek van de begraafplaats; ter hoogte van de witte ovaal op de tekening. We starten met ongeveer 40 graven. Ook komt er een nieuw pad naar die graven.

Keuze plek

Deze plek is gekozen, zodat de graven in de goede richting kunnen worden aangelegd. Ook is op deze plek - als de vraag groot is - uitbreiding naar ongeveer 150 tot 200 graven mogelijk.

Bomen

We hebben een inventarisatie gemaakt van de aanwezige bomen. Dit zijn voornamelijk dennen, gemengd met: grote beuken, eiken en een enkele berk en kers. Bij de aanleg van het nieuwe grafveld vinden we het belangrijk dat het boskarakter van de begraafplaats zo min mogelijk wordt aangetast.

Als er bomen gekapt moeten worden, dan zullen we proberen om gezonde loofbomen zoveel mogelijk te behouden. Ook zullen we proberen om bij de aanleg van de graven rekening te houden met de kroonprojectie van deze bomen.

plattegrond begraafplaats
Voor islamitisch begraven is ruimte gereserveerd in de zuidhoek van de begraafplaats. Ter hoogte van de witte ovaal op de tekening.

Natuurbegraven kan nu nog niet op de begraafplaats. We onderzoeken of we dit in de toekomst mogelijk kunnen maken. Eerst komt er een onderzoek naar de aanwezige flora en fauna op de begraafplaats. Na de zomer verwachten we dat de resultaten van het onderzoek bekend zijn.