Bouw crematorium en verbouw aula

De Gemeentelijke Begraafplaats Zeist aan de Woudenbergseweg is een prachtig park middenin het Zeisterbos. De begraafplaats werd tot nu toe gebruikt op een standaard manier: voor begrafenissen en als urnentuin. Maar tijden veranderen en wensen veranderen. Voor de gemeentelijke begraafplaats is het dus tijd om mee te veranderen. We werken aan een paar nieuwe ontwikkelingen, zoals de bouw van een klein crematorium. Ook gaan we de aula verbouwen.

Gemeenteraad kiest voor méér diensten

De wijze van omgaan met de overledenen is in de loop der tijden gewijzigd. Dit vraagt ons om na te denken hoe wij onze bestaande voorzieningen en dienstverlening op de veranderende vraag moeten aanpassen. Het deel van de mensen dat kiest voor cremeren, in plaats van begraven, neemt steeds verder toe. In 2016 is door de gemeenteraad besloten om meer diensten aan te gaan bieden:

 • de bouw van een crematorium;
 • het onderzoeken van verschillende mogelijkheden van begraven;
 • mogelijk maken van een opbaarvoorziening.

De architect legt uit

Architect Ineke Hulshof heeft ervaring met het ontwerpen van aula's en crematoria. Het inpassen van een crematorium in een monumentaal gebouw blijft een uitdaging.

Onze gemeente wil graag een duurzaam uitvaartcentrum, dat het liefst helemaal gasloos is in de toekomst. Elektrische ovens bleken in het najaar van 2018 nog volop in ontwikkeling. Dit heeft geleid tot het huidige plan: met een stookruimte in een kelder, gedeeltelijk naast het gebouw.

Bij een crematies wordt een overledene naar de kelder gebracht via een uitbreiding onder de luifel naast de aularuimte. Familie en naasten kunnen de kelderruimte bereiken via een trap en een eenvoudige personenlift. Er is ruimte voor een klein gezelschap om de crematie bij te wonen.

Aanpassingen aula - met oog voor duurzaamheid

Tegelijk met de bouw van een kelder voor het crematorium renoveren we ook meteen de aula. Zo krijgt de familiekamer een opbaarruimte. We vergroten de koffiekamer en de nieuwe keuken komt op een andere plek. De wanden krijgen nieuwe kleuren en er komen nieuwe vloerbedekking, stoelen en tafels.

Bij de renovatie van de aula nemen we gelijk een aantal energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld:

 • isolatie aanbrengen onder vloerdelen van begane grond;
 • enkelglas ramen vervangen door HR++ glas;
 • CO2-sturing van de luchtbehandeling;
 • 60 zonnepanelen installeren op het dak;
 • warmteterugwinning uit de crematieoven (opvang warmte in 11.000 liter voorraadvat en gebruik als verwarming van het gebouw).

Planning werkzaamheden

 • half oktober 2019: start voorbereidende werkzaamheden aulacentrum
 • donderdag 31 oktober 2019: laatste dag gebruik aula
 • vrijdag 1 november 2019: leeghalen aula *
 • maandag 4 november 2019: start verbouwing aula en nieuwbouw crematorium
 • eind april: einde werkzaamheden
 • medio 2020: ingebruikname crematorium en vernieuwde aula

* oud en nog bruikbaar meubiliair uit de aula, zoals de oude stoelen, worden hergebruikt in MFA de Koppeling.

Gebruik aula

In oktober zijn de voorbereidende werkzaamheden aan het aulacentrum gestart. Tot ongeveer mei 2020 is de aula buiten gebruik. Tijdens uitvaarten worden er geen werkzaamheden in de aula uitgevoerd, zodat de uitvaart niet wordt verstoord.

Begrafenissen

Tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden kunnen er gewoon begrafenissen plaatsvinden. De diensten kunnen helaas tijdelijk niet in de aula plaatsvinden. De lijkwagen komt aan bij de andere, tijdelijke ingang van de begraafplaats, tegenover camping De Krakeling (zie foto).

Het kan voorkomen dat de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken. Ook kan er sprake zijn van bouwverkeer op het terrein nabij de aula.

Bereikbaarheid en parkeren

De begraafplaats blijft gewoon open tijdens de werkzaamheden.

De parkeerplaats bij de hoofdingang kunt u blijven gebruiken om te parkeren, maar een deel van de parkeerplaatsen is voor de bouw in gebruik. Daarom zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. U volgt de pijlen en loopt dan via de bouwhekken naar de graven.

U kunt ook parkeren bij de tijdelijke ingang tegenover camping De Krakeling (zie foto en plattegrond). Bij beide ingangen is een fietsenstalling aanwezig.

Toiletten

In het gebouw naast de aula vindt u de tijdelijke toiletten. Ook vindt u daar een tijdelijk mobiel invalidetoilet. Volg de pijlen op het bouwhek.

entreegebouw
tijdelijke ingang begraafplaats (tegenover camping De Krakeling)
plattegrond met looproute

In maart werd een omgevingsvergunning voor de bouw van een crematorium aangevraagd.

Het crematorium wordt gemaakt in het bestaande gebouw op de begraafplaats. Het ontwerp van het crematorium bestaat uit het aanleggen van een kelder voor het cremeren. Door het verdiept aanleggen blijft boven de grond de architectonische en cultuurhistorische waarde van het pand zoveel mogelijk in stand.

3D-impresse van doorsnede van de kelder van het crematorium
doorsnede kelder in 3D
3D-impressie van de plattegrond van de aula
bovenaanzicht (plattegrond) in 3D
impressie van het aanzicht van de aula
zuidoostzijde gebouw begraafplaats in vogelvlucht (3D)
impressie van het aanzicht van de aula
zuidwestzijde gebouw begraafplaats in vogelvlucht (3D)

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws omtrent de Gemeentelijke begraafplaats Zeist? Dat kan. Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

In de nieuwsbrief komen actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen rond de begraafplaats aan bod. Er is geen vaste verzendfrequentie.

aanmelden