Tarieven Gemeentelijke Begraafplaats Zeist

Hier vindt u de tarieven van de Gemeentelijke Begraafplaats Zeist voor 2019. De tarieven worden elk jaar geactualiseerd.

Hulp bij berekenen kosten

Heeft u hulp nodig heeft bij het berekenen van de kosten of heeft u nog andere vragen? Neemt u dan contact op met ons. Wij helpen u graag.

Tarieven van graven en begraven
Categorie grafGrootte grafPeriode grafuitgifteGrafrecht 2020Begraven 2020Bijzetten asbus 2020
klasse A4 bij 2,5 meter15 jaar€ 8.157,-€ 911,-€ 281,-
klasse A4 bij 2,5 meterper extra 5 jaar€ 2.719,-
klasse B3 bij 1,5 meter15 jaar€ 3.672,-€ 911,-€ 281,-
klasse B3 bij 1,5 meterper extra 5 jaar€ 1.224,-
klasse C2,25 bij 1 meter15 jaar€ 1.836,-€ 911,-€ 281,-
klasse C2,25 bij 1 meterper extra 5 jaar€ 612,-
klasse D1,25 bij 1 meter15 jaar€ 1.122,-€456,-€ 281,-
klasse D1,25 bij 1 meterper extra 5 jaar€ 374,-
klasse E2,25 bij 1 meter15 jaar€ 1.384,-

Grafonderhoud

Voor grafruimten van na 2006 moeten de onderhoudskosten worden afgekocht. Op de webpagina 'Regels Begraafplaats' vindt u in de verordeningen op de Lijkbezorgingsrechten een tabel met de afkooptarieven van het grafonderhoud.

Tarieven urnengraven en urnentuin
Soort grafPeriode grafuitgifteGrafrecht 2020Bijzetten asbus 2020
Urnengraf10 jaar€ 278,-€ 281,-
Urnengrafper extra 5 jaar€ 139,-
Urnennis (max. 2 urnen)10 jaar€ 408,-€ 281,-
Urnennis (max. 2 urnen)per extra 5 jaar€ 204,-
Urnennis (meer dan 2 urnen)10 jaar€ 546,-€ 281,-
Urnennis (meer dan 2 urnen)per extra 5 jaar€ 273,-

Grafonderhoud

Voor grafruimten van na 2006 moeten de onderhoudskosten worden afgekocht. Op de webpagina 'Regels Begraafplaats' vindt u in de verordeningen op de Lijkbezorgingsrechten een tabel met de afkooptarieven van het grafonderhoud.

Tarieven faciliteiten begraafplaats
OmschrijvingTijdseenheidTarief
Gebruik van de aula.Voor de eerste 2 uurinclusief
Gebruik van de aula, langer dan 2 uur.Per extra half uur€ 174,-
Gebruik van de koffiekamer.Voor de eerste 2 uurinclusief
Gebruik van de koffiekamer, langer dan 2 uur.Per extra half uur€ 174,-
Gebruik muziekinstallatie in de aula.Voor de eerste 45 minuten€ 126,-
Gebruik muziekinstallatie in de aula, langer dan 45 minuten.Per extra half uur€ 84,-
Gebruik geluidsinstallatie en/of microfoon buiten.Per half uur€ 63,-
Bespelen orgel.Voor de eerste 45 minuten€ 26,-
Bespelen orgel, langer dan 45 minuten.Per extra half uur€ 18,-

Overige tarieven
OmschrijvingTarief 2020
Verstrooien van as€ 82,-
Gebruik maken van het groenraam€ 71,-
Vergunning voor het plaatsen van een grafsteen€ 67,-
Begrafenis of bijzetting urn buiten normale tijden; extra kosten€ 342,-
Uitzoeken graf of uitgestelde begrafenis; extra kosten grafrecht€ 258,-
Uitzoeken graf met uitgestelde begrafenis; extra kosten grafrecht€ 258,-
Vergunning voor het plaatsen van een grafkelder€ 55,-
Inschrijven en overboeken van een graf of aanbrengen van een wijziging in het register€ 19,-
Opgraven van een stoffelijk overschot€ 845,-